Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd syncentral Skövde 21 april 2021

Närvarande 

 • Britt Artursson, SRF                                                        
 • Eva Bjuke, Syncentral
 • Maud Gustavsson, Syncentral                            
 • Maude Warnskog, Syncentral
 • Claes-Göran Johansson, SRF
 • Lennart Häger, SRF (ersätter Kjell Karlsson, SRF)
 • Berit Jildenhed, FSDB
 • Anette Jernberg, FSBU

Ej närvarande:  Unga Synskadade, Väst                        

Dagordning 

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Patientenkäten
 • Information
 • Ekonomi
 • Vårdgaranti
 • Övrigt
 • Klagomål/förbättringar
 • Frågor och nyheter från föreningarna
 • Ny mötestid

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

Föregående protokoll

Inget att tillägga till föregående mötesprotokoll

Nationell patientenkät

Eva informerade om att Nationell Patientenkät genomfördes under september och oktober 2020. 713 enkäter skickades ut inom synverksamheten i Västra Götaland och svarsfrekvensen var cirka 47%. För Skövdes del var det 116 enkäter och 57 svar. Nationell Patientenkät görs vartannat år av SKR. Jämfört med övriga regioner hamnade Västra Götalandsregionen på andra plats efter Dalarna.

Maud redovisade resultatet för enkäten, med svar för 2018 och 2020 gällande alla och Skövde.

Eva berättar att vi tittat på vilka frågor vi ska arbeta med för att bibehålla och förbättra. Vi hade bra resultat och har lyft oss på flera områden men det är ett ständigt pågående arbete. Maud informerade om de olika områdena som Syncentral Skövde ska arbeta vidare med för att hitta förbättringar. Maud mailar informationen till Britt som återkommer via mail med synpunkter och eventuellt ytterligare förslag från brukarrådet inom en vecka till tio dagar.

Angående fråga: Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården? Eva berättar att hon ibland tror att patienter inte är medvetna om att vi inte kan läsa några andra vårdinstanser än ögonmottagningens.

Mötesdeltagare via telefon: Har ni ingen information från hörsel? Maude säger att det vi vet är det som vi får till oss under rehabiliteringsprocessen som patienten själv berättar, om annat hälsoproblem som påverkar våra rehabiliteringsinsatser.

På förinformationen, som vi för tillfället inte har, pratar vi om hur viktigt det är att ha en god hörsel när synen avtar, när man inte kan ta in information via sina ögon.

Claes-Göran reflekterade över följande fråga och tycker att den borde vara 100%: Vände personalen sig direkt till dig, även om du hade någon med dig vid besöket?

Angående fråga: Fick du tillräckligt med stöd för att lära dig hur du själv kan hantera din funktionsnedsättning/ditt hjälpmedel? Mötesdeltagare via telefon menar att procentenheten på den frågan borde vara högre. Maud säger att syncentralen också tycker det. Det är ett samarbete som det handlar om, att patienten är mottaglig för instruktioner. Gäller att förarbeta och göra en kartläggning som gör att man hamnar rätt. Mötesdeltagare via telefon säger att det är mycket information vid besök och att det är lätt att glömma vissa bitar.

Maud säger vidare att vid första besöket visar behandlaren synhjälpmedel och tränar in det och sedan bokar man in ett återbesök. Vid återbesöket gås det igenom om patienten behöver mer träning, det är ett samarbete med patienten.

Britt menar att den frågan hänger tätt ihop med att hantera den psykologiska biten av sin funktionsnedsättning. Är man inte riktigt klar med att acceptera sin synnedsättning är det också svårare att ta till sig hjälpmedlet. Maud säger att det är att landa i sin situation, få andra verktyg och se de möjligheter som man har, vi arbetar med rehabilitering och det tar tid. Mötesdeltagare via telefon säger att det var bra när vi hade syninstruktörer. Eva säger att det fortfarande finns syninstruktörer kvar och de har Maud kontakt med. Britt berättar att Töreboda ska tillsätta en ny person på tjänsten, samma gäller i Götene.

Angående fråga: Skulle du rekommendera enheten till någon i din situation? Claes-Göran säger att han flera gånger har rekommenderat andra att när de kommer till ögonläkare nästa gång ska fråga om de kan få en remiss till syncentralen.

Information från verksamheten

Vi har anställt en IKT-tekniker som heter Tobias Kegel. Han kommer att jobba 60% i Skövde och 40% i Vänersborg.

Eva berättar att det har kommit ett förslag att ett regionalt IT-team ska bildas för att öka samverkan och jobba för varandra. Personalen ska vara kvar på respektive syncentral och ingå i ett IT-team där man har en separat chef. Vilket innebär att när vi har ett ärende på en patientkonferens ska det skickas vidare till IT-teamet som tar upp det och fördelar det vidare. En risk och konsekvensanalys genomförs och diskussion med facket pågår.

Mötesdeltagare via telefon undrar om IKT-tekniker hjälper till att installera distansmöten. Eva svarar att det inte gäller sådant, bara det som är kopplat till hjälpmedel.

Britt säger att om vi kommer till beställarnämnderna och säger att vi måste få hjälp med att använda Teams och det har inte syncentralerna som sitt uppdrag. Då är det viktigt att när frågan ställs till syncentralerna att de uppger att det inte är deras uppdrag men de har uppfattat att det finns ett behov. Annars är det ingen idé att vi går till beställarnämnden och säger någonting. Vad skulle man kunna utöka, vilka mer behov har vi fått. Vi har inte samma behov idag som vi hade för ett, två år sedan. I rehabilitering idag är det viktigt att kunna använda Teams likväl som att kunna gå med käpp.

Eva säger att det märks en skillnad på de patienter som kommer till oss som nyligen gått i pension. Vad de har för tankar, man kanske har varit yrkesverksam och är van vid smarta enheter, och hur de kan fortsätta med dem. Det märks att det är en skillnad mot bara för några år sedan. Det är också något som ställer ett annat krav på enheten. Sedan kommer det naturliga åldrandet, att man kanske väljer att inte använda samma enheter som tidigare. Och det är klart att den som kom för 5 år sedan ställer inte samma krav som den som kommer idag. Och det gäller samtlig vård. Man är mer påläst och man ifrågasätter.

Eva informerar om att regionstyrelsen har beslutat att 5% av alla besök per månad ska vara digitala vårdmöten inom Västra Götaland.

Alla personer har inte smarta enheter eller bank-id och vi har många i vårt upptagningsområde som inte använder sig av detta. Om vi inte når målen ska det upprättas en konsekvensplan. Mitt vårdmöte är något som vi, om patienterna kan använda detta, börjar att utbilda på. Britt säger att hon tycker det är bra med digitala vårdmöten, för det ska ju vara en möjlighet för oss synskadade också.

Britt frågar om kuratorn har slutat. Eva svarar att hon har slutat och att Mattias Erlandsson från Vänersborg hjälper oss fram till augusti. Britt undrar om man kommer att tillsätta tjänsten? Eva svarar att det kommer man att göra.

Ekonomi

Eva informerar att ekonomin ligger på plus. Med tanke på rådande omständigheter med Covid-19 är det många patienter som inte vill komma förrän de fått sitt vaccin och då blir det färre ordinationer av hjälpmedel. Men vi ser ändå en positiv trend. Fler och fler har fått sitt vaccin och nu ringer de och vill komma.

Vårdgaranti

Vårdgarantin klarar vi i Skövde.

Klagomål/förbättringar

Eva informerar om att vi har ett nytt telefonsystem, TeleQ som är uppskattat. Mötesdeltagare via telefon har tidigare negativa upplevelser av TeleQ. Problem med många knapptryckningar om man inte hör bra.

Britt undrar på vilket sätt det påverkar oss som patienter? Eva säger att om du har en tid på måndag och du känner på lördag att du inte mår bra, så kan du ringa redan på lördagen och lämna återbud via telefonsvararen.

Maude informerar om ändrade telefontider.

Eva berättar även att nytt telefonsystem kommer i september.

Frågor och nyheter från föreningarna

Britt berättar att de har fått igång telefonträffarna. Att de har möten via Teams och telefon. De har också en Iphone kurs med Anders som har varit på Fristad. Kursen är en grundutbildning som många varit intresserade av. Från mötesdeltagarna via telefon informeras det om att de haft årsmöten.

Nästa möte

Nytt brukarrådsmöte bestäms till onsdagen den 6 oktober 2021 klockan 14.00-16.00.

Om det blir fysiskt eller inte meddelas senare.

Vid protokollet

Maude Warnskog, assistent syncentral Skövde

 


Senast uppdaterad: 2021-07-08 15:29