Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd syncentral Vänersborg 19 april 2021

Närvarande från Brukarrådet:  

Janne Svensson, Pelle Karlsson, Anette Jernberg, Britta Johansson
Maj-Britt Bräckestam, Kurt Söderqvist

Från syncentralerna

Eva Bjuke, Katarina Molin, Sofia Gustafsson, Mattias Erlandsson

Genomgång av patientenkäten

Eva redovisade resultatet på syncentralernas patientenkät 2020.
Totalt 700 enkäter utskickade till alla syncentraler i Västra Götalandsregionen (VGR), varav cirka 47% svarsfrekvens.
VGR kom på en andraplats jämfört med övriga regioner. Syncentral Vänersborg fick dom högsta siffrorna i Sverige.

Kurt: Finns kunskapen om dubbelhandikapp till exempel syn och hörselnedsättning?
Sofia: Vi tar hjälp från andra instans vid behov exempelvis hörselverksamhet och dövblindteamet.

Pelle: Var svaren endast till Vänersborg?
Eva: Svar ja.

Eva: En plan ska upprättas hur vi ska bibehålla det goda resultat som enkäten visade och bli ännu bättre.
Sofia och Mattias informerade om de områden syncentralen i Vänersborg ska arbeta vidare med.
Mattias mejlar deltagarna dessa områden.
Brukarna ombeds att inom en vecka återkomma med synpunkter och- eller eventuellt ytterligare förslag utifrån enkäten.

Pelle: Vi saknar vissa saker bland annat kurser på Fristad. Det är viktigt att syncentralen fortsätter arbeta med att bevara de goda resultaten som enkäten visar. Vi är också stolta över syncentralen Vänersborg.

Janne, gällande fråga 2 på enkäten (Skulle du rekommendera Syncentralen till någon annan?): Finns det privata syncentraler?
Mattias: Meningen är om ni kan rekommendera syncentralens hjälp till andra personer med synnedsättning. I VGR finns inga privata syncentraler.

Övriga frågor

Eva informerade att ny IT-personal är anställd i Skövde, han heter Tobias och kommer även stötta syncentralen Vänersborg 2 dagar/vecka.

V.17 kommer det ut en annons för ny synpedagog till Syncentralen Vänersborg.

Sjukreseintyg kan nu skrivas för 1 år framåt även om patienten ej har pågående vårdplan. Patienten måste dock vara inskriven på syncentralen.

Pelle tar upp frågan om merkostnadsersättning.
Mattias informerar att Syncentralen ger stöd i dessa frågor.

Ny mötestid


Måndagen den 4 oktober klockan 14:00-15:00 med förmöte klockan 13:30-14:00.

Vänligen anmäl om Ni kommer på nästa möte.
Tack för ett mycket givande och intressant möte!

Eva Bjuke        Sofia Gustafsson     Mattias Erlandsson     Katarina Molin
Enhetschef       Synpedagog            Kurator                       Assistent    


Senast uppdaterad: 2021-10-04 16:12