Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd Syncentral Vänersborg 8 oktober 2020

Närvarande från Brukarrådet:
Britta Johansson, Anette Jernberg,

Från Syncentralen
Eva Bjuke, Katarina Molin, Sofia Evertsson

Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter.

Vårdgaranti
Eva informerar om att under Covid-tiden har vi påbörjat många synrehabiliteringar genom att utföra första kartläggningen via telefon eller digitalt.
Personalen arbetar med Visir och munskydd samt ytdesinficerar allt efter varje besök.

Ekonomi
Eva informerar om att vi har god ekonomi p g a färre besök som har resulterat i färre hjälpmedelsförskrivningar.
Vid årsslutet går överskottet tillbaka till Regionen och fördelas ut till de som har störst behov.

Britta: Är upphandlingen klar än?
Eva: Upphandling gällande läskamera pågår.

Samverkan
Eva: Avvaktar med den planerade samverkan gällande gruppverksamhet och förinformation eftersom gruppverksamheten inom Synverksamheten är inställd p g a Covid-19.

Klagomål/Förbättringar
Anette och Britta har inget att framföra från de andra representanterna i det Lokala Brukarrådet.
Anette: Undrar om skolbarn får svällpappmaskin och om skolbesök utförs i dessa tider?
Eva: Svällpappmaskin ordineras vid behov till skolbarn och skolbesök utförs i samråd med skolan.

Eva: Patientenkät har skickats ut till de patienter som varit på besök efter semestern. Brukarorganisationerna informeras om att sprida vikten av att denna besvaras, för att Synverksamheten ska kunna utföra förbättringar utifrån svaren som inkommit.

Frågor och nyheter från föreningarna
Britta: SRF Vänersborg har sina möten digitalt eftersom många medlemmar tillhör riskgruppen p g a ålder. Många är osäkra på att hantera tekniken och har därför ej deltagit.
SRF Vänersborg flyttar till nya lokaler 1/7 -21 vid Syrenen i Vänersborg på markplan.

Britta: Uppger att det har blivit svårare för personer med synnedsättning att logga in på banken via dator, då vissa banker kräver att man avläser QR-kod.

Anette: FSBU:s styrelsemöten har varit digitala. Elitserien för Goalball utfördes i september. Sommarens seglarläger blev inställt. Kommer eventuellt att ha en julträff utomhus.

Ny mötestid
Torsdagen den 17 mars klockan 14:00-15:00 med förmöte klockan 13:30-14:00.

Vänligen anmäl om Ni kommer på nästa möte.
Tack för ett mycket givande och intressant möte!


Eva Bjuke Sofia Evertsson Katarina Molin
Enhetschef Synpedagog Assistent

 


Senast uppdaterad: 2021-10-04 16:09