Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd syncentral Skövde 5 mars 2020

Närvarande från Brukarrådet:
Sture Johansson, Britta Johansson, Pelle Karlsson.

Från Syncentralen
Eva Bjuke, Sofia Evertsson, Katarina Molin.

Föregående minnesanteckningar

Inget att ta upp.

Vårdgaranti

Den klarar vi bra.

Ekonomi

Ekonomin är inte så bra, har sparbeting. Olika sparbeting på de olika enheterna.

Samverkan

Pelle tycker det ”glappar” någonstans. Vi får inget protokoll från Regionalt Brukarråd. Den skrivelsen som gick ut med personligt påhopp mot Anne Granath är inget som vi står bakom. Detta är verkligen inget som får förekomma och inget jag/vi stödjer.

Eva hänvisa brukarrådet att kontakta Camilla Svensson för att få återkoppling och protokoll från de regionala brukarråden.

Eva och Sofia, Informerar om att ett samverkansmöte kommer att ske den 20 mars med det regionala brukarrådet. Dagen kommer att inledas med en kort bakgrundsfakta om personcentrerat arbetssätt i VGR och Synverksamheten. Resten av tiden kommer att användas till workshop, där dialog och samverkan är i fokus. Vi vill ha ert perspektiv av personcentrerat arbetssätt så att vi kan utveckla och arbeta framåt tillsammans inom området.

Sofia informerar om vad personcentrerat arbetssätt innebär och hur det fungerar vid patientmöten. Det är ett förhållningssätt som ska göra patienterna mer delaktiga i sin vård.

Brukarrådet uppger att de är positiva till personcentrerat arbetssätt.

Anhöriginformation har varit inbokat vid två tillfällen, en på våren 10 mars och en på hösten 8 september. På grund av för få anmälda till vårens tillfälle fick vi ställa in detta, hoppas nu att det blir fler anmälningar kommer in för hösten den 8 september.
Anmälan kan göras

  • via telefon 010-441 49 80 (måndag-fredag klockan 9-11)
  • 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • E-post: syncentralen.vanersborg@vgregion.se

Personalsituationen Syncentralen

En tekniker (Mikael Kvist) är nyanställd i Skövde men kommer även arbeta i Vänersborg 2 dagar/vecka. Vi ska dra ner på konsultutbildare men kommer fortsätta att ta hjälp av Tony från syncentralen i Göteborg om behovet finns.

Klagomål/Förbättringar

  • Britta: det ska finnas något att koppla till TV:n för att få uppläst tv-remsan. Eva: känner till detta men det är inget som vi har upphandlat. Sture: det går även att koppla in detta via Apple-tv och mobilen.
  • Pelle: det finns två fonder att söka i SRF Bohuslän.
  • Britta: Sjukresa är krångligare nu mot tidigare. Måste beställa dagen före, inga spontanresor går att göra idag.

Frågor och nyheter från föreningarna

Sture: gällande iPhone kurser, om efterfrågan finns kan vi utlokalisera iPhone kurser då även individuella kurser. Anmälan görs hos Sture.
Pelle: många medlemmar är till åren komna, men vi har även fått in fler yngre medlemmar. De yngre medlemmarna som tillkommer har ofta fler än en funktionsnedsättning, inte bara synen.
Eva: Den 2 mars sjösattes Synlinjen, dit kan alla som har synrelaterade frågor ringa och få kostnadsfri rådgivning.
Britta: när är nästa upphandling?

Ny mötestid

Torsdagen den 8 oktober klockan 14:00-15:00 med förmöte klockan 13:30-14:00. Vänligen anmäl om ni kommer på nästa möte.

Tack för ett mycket givande och intressant möte!

Eva Bjuke, Sofia Evertsson och Katarina Molin


Senast uppdaterad: 2022-10-10 16:10