Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet syncentral Borås 4 mars 2020

Närvarande: Jan Gunnarsson, SRF Borås
Marita Johansson, SRF Mark
Mikael Strömberg, SRF Lerum
Lenne Edin, SRF Alingsås
Valon Hetemi, Synverksamheten

Ej närvarande: Anette Jernberg, FSBU
FSDB
Unga med synnedsättning
Göte Gustafsson, SRF Ulricehamn

1) Mötets öppnande
Valon Hetemi hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2) Utse sekreterare och justerare
Mikael Strömberg utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

3) Presentation av ledamöter
Dagens möte behöver ingen presentation då alla är bekanta med varandra.

4) Föregående minnesanteckningar
Valon Hetemi går igenom föregående protokoll som läggs till handlingarna.

5) Frågor från lokalföreningarna
a) Lägesinformation om samarbetet mellan syncentralen och synkurserna på Fristads Folkhögskola
Synverksamheten fick en besparing på 700 tkr vilket medförde att man fick dra ner på synkurserna på Fristad folkhögskola och istället satsa på grupprehabilitering i egen regi dock kommer Synverksamheten att använda sig av Synkurserna på Fristad året ut. Fristad kommer att ha ett styrelsemöte 10 mars där man kommer att ta ställning till om synkurserna ska finnas kvar på skolan och Synverksamheten avvaktar deras beslut. Vi diskuterar schemat på introduktionskursen och vad som ingår i Syncentralernas uppdrag och inte. Brukarrådet anser att alla delarna i schemat är viktiga. En arbetsgrupp ska startas upp ihop med Fristad folkhögskola där även brukarrådet kommer att bjudas in att delta för att se hur ett samarbete kan se ut som uppfyller kraven. Syncentralen Borås har dyra lokalkostnader som behöver nyttjas på bästa sätt.

b) Text-TV Hur ligger det till med Gobox, vilka kan bli ordinerade den?
Denna lanseras av Iris hjälpmedel och ingår inte i hjälpmedelssortimentet men det kan eventuellt komma att bli aktuellt i nästa upphandling gällande läs och skriv. Hjälpmedelshandboken styr över vad som anses vara ett hjälpmedel och vad som är aktuellt för förskrivning, hjälpmedelshandboken ligger på politikernivå.

c) Hur når man listan med ordineringstillgängliga hjälpmedel?
Det finns ingen hjälpmedelskatalog men på 1177 finns en hjälpmedelshandbok. Man hittar den genom att klicka sig fram enligt nedan:
• Behandling och hjälpmedel
• Att få ett hjälpmedel
• Att få synhjälpmedel
• Läs mer om förskrivningsprocessen
• Produktanvisningar
• Synskada

Det är alltid det enskilda behovet som styr vilka hjälpmedel som förskrivs.

d) Talande febertermometer, är den fortfarande inte ordineringsbar?
Den är viktig för typ 1 diabetiker då insulinbehovet ökar radikalt vid feber och även för ledarhundsförare.
Det finns en som är ordineringsbar med engelskt tal.

6) Information från Syncentral Borås
En synpedagog som arbetat sedan 1979 går i pension om några veckor. En ny synpedagog anställdes i augusti 2019. En synpedagog är långtidssjukskriven men ska förhoppningsvis börja arbeta 25% inom kort. En person har anställts via Arbetsförmedlingen för att hjälpa till i förrådet och rekonditionera hjälpmedel. Hon ska arbeta här i ett år om hennes inledande praktikperiod på 2 månader fungerar bra.
Valon går vidare med att delge lite statistik och börjar med att berätta att 88,4% får en tid inom 60 dagar och alla får en tid inom 90 dagar. Syncentralen har haft 253 besök under januari månad och 69 påbörjade synrehabiliteringar (45 föregående år).
Gula fläcken är den vanligaste diagnosen bland Syncentralens patienter. Sjukskrivningstalet för Syncentralen är 5,4%.
Vad gäller ekonomin så har Syncentralen fått en besparing på 700 tkr på grund av ett uteblivet statsbidrag till Tolkverksamheten.

Självincheckning finns som ett alternativ när man besöker Syncentralen.
Digitala vårdmöten som kostar 50 kronor finns som ett alternativ till fysiska besök och betalas via faktura. Man får ladda ner en app för att logga in sig på ett digitalt besök. Syncentralen kör en testperiod fram till sommaren för att sedan utvärdera hur det fungerar.
Instruktionsfilmer har gjorts för användning av mobiltelefoner som kommer att bli tillgängliga via hemsidan och 1177. Filmerna blir ett bra komplement att använda när man vill träna hemma.
FVM Framtidens vårdinformations miljö som är ett nytt journal och bokningssystem kommer att införas i maj 2022. Ny patientenkät kommer att genomföras i höst (genomförs vartannat år)
Syncentralen har startat upp en anhöriginformation som äger rum på kvällstid en gång per termin och nästa tillfälle är 10 mars.
Grupprehabilitering planeras för yrkesverksamma i maj och ska hållas på Fristad folkhögskola. En liknande kurs, finna nya vägar är tänkt för äldregruppen som ska hållas i egna lokaler.

I juni är det en stor internationell 4-dagars konferens i orientering och förflyttning som äger rum i Göteborg och personal från Syncentralen kommer att delta. Vidare har kuratorn gått klart en KBT utbildning och
de nya synpedagogerna ska få kompetensutveckling via Örebro universitet och Linnéuniversitetet när det blir möjligt att söka till aktuella kurser. En av It-teknikerna går en ettårig kurs i it-pedagogik som pågår fram till maj.
Personalen inom Synverksamheten träffas yrkesvis 2 gånger om året och har även träffar på nationell nivå. Optikerna inom Synverksamheten träffas på SCOP-dagarna och kuratorerna har gemensamma kuratorsdagar.

7) Nya hjälpmedel
Daisy och fickminne har gått in i en ny upphandling med samma produkter som föregående upphandling där Plextalk och Milestone är upphandlade. En enklare variant av Daisy-spelare ska testas och kommer eventuellt att ingå i sortimentet. Dator och inmatningsenheter som innefattar punktdisplayer har fått en ny upphandling som träder i kraft 1 maj.
En fråga ställs om man får vända sig till en annan Syncentral i regionen om man vill. Det får man även i specifika ärenden och man tar i så fall kontakt med Syncentralen Borås som hjälper till med överföringen.

8) Övriga frågor
Får man köpa loss ett gammalt hjälpmedel? Nej det får man inte då Syncentralen inte säljer hjälpmedel.

9) Datum, tid och plats för nästa möte
Nästa brukarråd bestäms till onsdagen den 7 oktober klockan 10:30 – 12:00 och hålls på Syncentralen i Borås och kaffe serveras från klockan 10:00.

10) Avslutning
Valon Hetemi tackar för dagens möte.

Vid protokollet

Elisabeth Ekström Mikael Strömberg
Sekreterare Justerare

Valon Hetemi
Ordförande


Senast uppdaterad: 2021-07-05 11:49