Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd Syncentral Skövde 6 oktober 2021

Närvarande:        Britt Artursson, SRF
                             Claes-Göran Johansson, SRF
                             Berit Jildenhed, FSDB
                             Anette Jernberg, FSBU
                             Eva Bjuke, Syncentral
                             Maud Gustavsson, Syncentral
                             Emelie Lantz, Syncentral
                             Katarina Börjesson, Syncentral

Ej närvarande:    Unga Synskadade, Väst

Dagordning vid mötet:

§1                         Kort genomgång av föregående  minnesanteckningar
§2                         ST Info
§3                         Ekonomi
§4                         Vårdgaranti
§5                         Patientenkäten
§6                         Klagomål/Förbättringar
§7                         Frågor och nyheter från föreningarna
§8                         Ny mötestid


Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

§1 Inget att tillägga till föregående minnesanteckningar.

§2 Eva informerar om att Syn och Tolk ska fortsätta använda munskydd och visir vid patientbesök och att plexiglaset i receptionen kommer finnas kvar tills vidare.

Britt undrar över om sjukreseintyg för patienter över 70 behövs igen eller om covid-reglerna fortfarande gäller även där.

Eva har kollat upp och följande gäller:

Sjukresor under coronapandemin

Västra Götalandsregionen har beslutat om följande tillfälliga ändringar av regelverket för sjukresor under perioden 31 mars 2020 till 31 december 2021.

 • Du som patient kan nu ansöka om ersättning för parkeringsavgifter och trängselskatt om du använder egen bil, även om du vanligtvis åker sjukresetaxi.
 • Det inte längre möjligt att boka en sjukresa med plats i framsätet. Beslutet gäller från och med den 19 mars 2020 och tills vidare. Kunder som har beviljats att resa i framsätet kommer att erbjudas att resa i baksätet. Om kunden tackar nej kan inte resan bokas under rådande situation.
 • När pandemin bröt ut infördes ensamåkning för alla sjukresenärer den 26 mars 2020. Från och med den 16 augusti 2021 återinförs samåkning för sjukresenärer i sjukresetaxi. Alla sjukresetillstånd som är gällande den 16 augusti kommer det att uppdateras samåkning igen för sjukresenärer i sjukresetaxi.
  Information om coronaviruset - Västtrafik
 • Patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till och från vården utan reseintyg. Beslutet gäller från och med 9 april 2020.
 • En patient som tillfälligt behöver vård på grund smitta/misstänkt smitta av covid-19 alternativt att andra i hemmet har smitta/misstänkt smitta kan behöva flytta från sin folkbokföringsadress på grund av smittrisk eller att andra i hemmet är satta i karantän. Vid dessa tillfällen kan patienten få ersättning för sjukresa från det tillfälliga boendet.
 • Patienter boende i Västra Götalands skärgård som är 70 år eller äldre och de patienter som har reseintyg för sjukresetaxi kan ersättas för nyttjande av egen båt för att komma till och från fastlandet. Ersättning för resa med egen båt är 450 kr per enkelresa. Beslutet gäller från och med 12 juni 2020.

 • 3 Eva meddelar att ekonomin för Syn och Tolk går 4,5 miljoner plus vilket till stor del beror på många vakanser på personalsidan.
  Delårsrapporten kommer bifogas minnesanteckningarna.

  Kuratorstjänsten är ännu inte tillsatt men tjänsten kommer att utannonseras igen.

  §4 Vårdgarantin är inga problem att hålla. Fler patienter börjar höra av sig och antalet remisser från Ögonmottagningar ökar.

  Britt hade fått en fråga från en medlem om egenremiss kan upprättas direkt till Syncentralen men Eva meddelar att vi måste få en remiss från ögonkliniken. Om inte patient varit tidigare på Syncentralen, då går det att skriva egenremiss.

  Anette tar upp frågan om att Capio Ögon inte kan läsa journaler från Syncentralen.
  Eva informerar om att när FVM införs under 2023 kommer även privata aktörer kunna ta del av journaler så att bättre samordning kan ske.

  §5 SRF:s slutsats efter genomgången patientenkät, är att många patienter behöver mer stöd för att acceptera sin synnedsättning, släppa rädslor, skam-känslor och finna sin nya identitet. Därefter skulle patienten bättre kunna förstå både vilka möjligheter och begränsningar det finns gällande den egna rehabiliteringen. Därför är vi övertygade om, som framförts många gånger tidigare, att tillgång till en psykolog med särskild erfarenhet av personer med synnedsättning och dess problematik, skulle behövas inom synrehabiliteringen i Västra Götaland.

  Maud menar att vi fortsätter som tidigare. Det första viktiga är att få patienten att acceptera och förstå sin situation och att bygga upp ett förtroende mellan patient och pedagog. Måendet är av yttersta vikt. Möjlighet finns att få träffa kurator. Vid första mötet med patienten lämnas mycket information som måste bearbetas och patienten måste landa i detta innan man kan gå vidare.

  Eva tycker det är positivt att det talas mer om psykisk ohälsa nu vilket kan göra det lättare för en del patienter att öppna sig.

  Eva berättar vidare att nästa patientenkät kommer skickas ut under 2022.

  §6 Britt tar upp att digitaliseringen, Mitt Vårdmöte, ligger efter.

  Eva svarar att ett utbildningspaket för pedagogerna är på gång och när det är genomfört kommer de kunna erbjuda utbildning för patienterna och komma igång med dessa möten.

  §7 Claes-Göran berättar att Livskvalitets-projektet nu är på gång. Broschyrer har tryckts upp och de vänder sig till samtliga synskadade i Skaraborg. Tanken är att hjälpa och förbättra livskvaliteten för synskadade både socialt och kulturellt.
  I första skedet kommer personer erbjudas att kontakta SRF för en intervju om den enskildes behov av hjälp och utifrån det gå vidare med insats.

  Britt berättar att de ska ha Vita käppens dag på Elins Esplanad. De vill där passa på att lyfta frågan om färdtjänstproblemen och dessutom ha en namninsamling angående detta.
  Britt berättar vidare att de haft Iphone-kurser, varit på konserter och en tur till Göteborg och Volvo samt haft föreläsningar via SRF Radio.

  Berit säger att de haft Dövblindas dag och distansmöte för medlemmarna där det bland annat förelästes om sociala koder och samlevnad, vilket var uppskattat.
  Vita käppen med röd markering togs också upp.

  Anette berättar att de inte kommit igång med så många aktiviteter än men har planer på shuffleboard och julbord, ridläger i Italien och förhoppningsvis seglarläger framöver.

  Eva meddelar att det inte blir någon gruppverksamhet på Syncentralen i år utan flyttas till nästa år.

  §8 Nästa brukarrådsmöte bestäms till måndag den 4 april 2022.

  Mötet avslutas.

  Minnesanteckningar förda av
  Katarina Börjesson
  Assistent
  Syncentral Skövde 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2022-10-10 16:08