Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hörselverksamhetens regionala brukarråd, anteckningar 1 juni 2021

Mötesanteckningar från hörselverksamhetens Regionala Brukarråd med HRF och FSDB Väst den 1 juni 2021

Deltagare

Barbro Prästbacka HRF distrikt Västra Götaland, Eivor Johansson HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund, Harry Eriksson HRF Västra Götaland, Mimmi Claesson Västra Götalands Distrikt, Agne Fröjd HRF distrikt Skaraborg, Agneta Hummerhielm FSDB Väst, Emira Kadic FSDB Väst, Aron Sortelius UH (Unga hörselskadade, DBU (Dövblinda barn och ungdom nationell och regional nivå, Mattias Johansson verksamhetschef, hörselverksamheten, Ewa Roy Pettersson chefssekreterare, hörselverksamheten, Björn Lestell kommunikatör, Habilitering & Hälsa, Sara Tornberg skrivtolk, Lovisa Bergendahl skrivtolk. 

Mattias hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Information Hörselverksamheten

Mattias informerar om Hörselverksamheten under Covid-tiden:
Kontaktat alla patienter i riskgrupp per telefon, minskat ledtiderna, upprätthålla produktionen och minska köerna.
Nu får de flesta patienter tid inom 30 dagar.
Vi har cirka 4% digitala besök inom Hörselverksamheten klart fler inom Barn- och ungdomsteamet samt Hörselteam vuxna.
Alla medarbetarna i Hörselverksamheten har haft utbildning i Mitt Vårdmöte.
Det är en valmöjlighet för patienten med digitalt besök.
Vårdkontakt ska ske i Mitt Vårdmöte via 1177.

Den digitala förinformationsfilmen som Brukarrådet sett används nu fullt ut. I snitt ser patienter och anhöriga förinformationsfilmen två gånger vilket inkluderar fler anhöriga som ser filmen.

Vi har infört E-hörsel som är en evidensbaserad plattform framtagen av Med.dr. Milijana Malmberg, följs upp via 1177, chattforum där man får uppgifter att göra, den är nu väg att implementeras under 2021.

Vi har mer besök 2021 än 2020 vid den här tiden.

100% måluppfyllelse när det gäller vårdgarantin, fina tillgänglighetssiffror.

Inga större pandemieffekter på Hörselteam Barn.

Barbro Prästbacka: Diskussion gällande digital förinformationsfilm och information på andra språk än svenska, viktigt att tänka hur vi når patienter som inte vet var de ska vända sig.

Eivor Johansson: Patienter som söker hörselrehabilitering idag söker för helt andra saker än för 25 år sedan.

Harry Eriksson: Fråga gällande digitala besök: Det är en valmöjlighet för patienten med digitalt besök, mer starka restriktioner nu under Corona pandemin att vi behöver erbjuda digitala besök, det ska alltid vara en valmöjlighet inom Hörselverksamheten i VGR. Vårdkontakt ska ske i Mitt Vårdmöte. Behandling, samtal i olika former kommer att vara via Mitt Vårdmöte.

Samverkan med Brukarråd kring Vårdprocess Barn

Gemensamt beslut i samverkan att inbjudan ska skickas ut efter sommaren till Regionala Brukarrådet och Barnplantorna gällande samverkan kring Vårdprocess Barn.

Samverkan lokaler Göteborg

Mattias J informerar om Hörselverksamhetens lokaler på Gröna Stråket, hus 5101, Sahlgrenska Sjukhuset. Hörselverksamheten kommer att vara tvungna att flytta från lokalerna då det finns en anmälan till Arbetsmiljöverket gällande ÖNH-kliniken som sitter i samma och angränsande lokaler, Gröna Stråket, hus 5101, Sahlgrenska Sjukhuset. Dialog pågår mellan vår förvaltning Habilitering & Hälsa och Västfastigheter för datum och plan, preliminärt datum är den 1 oktober 2021. Hörselverksamheten har som förslag att flytta diagnostiken till Mölndal i första läget sedan till Turionhuset.

Regionala Brukarrådet förstår vår situation och har inga synpunkter gällande detta. Mattias tackar Brukarrådet för samverkan och förståelsen.

Fråga från Brukarrådet/Eivor Johansson gällande arbetstekniska hjälpmedel:

Mattias informerar om att det är Hörselverksamhetens uppdrag att förskriva hjälpmedel för vardagen i alla situationer. Ansvaret för arbetstekniska hjälpmedel är uppdelat på:  

  1. Arbetsgivarens ansvar.
  2. Försäkringskassans ansvar vid risk att bli sjukskriven.
  3. Arbetsförmedlingens ansvar vid ny påbörjad anställning mindre än ett år.

HRF kommer att arbeta för ett ”Hållbart arbetsliv”. HRF önskar att det vore Arbetsförmedlingen som hade totalansvaret för arbetshjälpmedel.

Hörselverksamheten stödjer rehabiliteringen med bedömningar, intyg, rätt hjälpmedel. Hörselverksamheten har sett att patienter hamnar i kläm, det har genererat mycket mer intyg från Hörselverksamheten.

Agne Fröjd:Är man inte arbetsför ålder har man inte rätt till arbetshjälpmedel. I VGR får patienterna de hjälpmedel som de behöver men svårare på andra ställen i landet.

Barbro Prästbacka avslutar med att man blir upprörd av att organisationerna delar upp sin pengapåse mellan FK, AF och arbetsgivaren. Ekonomiska vinsten ska läggas fram till politikerna, den lilla kostnaden ska inte vara så svår.

Uppladdningsbara batterier

Mattias Johansson

Det finns nu ett politiskt förslag men ännu inget beslut att det till självkostnadspris ska finnas möjlighet att köpa dessa enheter till en engångskostnad för 400 kronor/enhet. Det är en driftskostnad utifrån VGR:s regelverk.

Brukarorganisationerna tycker i grunden att det är ett bra förslag för att få tillgång till inbyggda batterier i hörapparaterna.

Samverkan kring informationsutbyte

Kommunikatör Björn Lestell, Habilitering & Hälsa.

Samverkan kring information av olika informationsflöden med Brukarorganisationerna och Hörselverksamheten. Enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer är det ok med information som rör våra patienter för stöd till den enskilda patienten.

Diskussion om vad informationen ska innehålla som stöd till våra patienter.

Björn informerar att väntrumsskärmar ska innehålla information om Habilitering & Hälsa. HRF önskar få in information om Hörsellinjen på väntrums tv, Hörsellinjen tar emot allmänna frågor från patienterna som både kan ringa in och chatta. Björn tar åter med frågan till Kommunikationsavdelningen och återkopplar.

Eivor Johansson, HRF utses som kontaktperson för HRF.

Lokal information ut på respektive enhet är viktigt för att nå ut till enskilda patienter.

Väntrumsansvarig har ansvar för att det är ordning och reda i väntrummen, var information kommer ifrån mm. Inga riktlinjer för lokal information, om det fungerar på enheterna så är det ok.

Verksamhetschef är för information så att det ska gynnas ut till våra patienter ut mer på ett lokalt perspektiv med information från de Brukarorganisationer som vi samverkar med.

Väntrumsskärmar med information om Habilitering & Hälsa endast förvaltningsinformation:
Brukarrådet har samverkat med Hörselverksamheten och förslaget är att få till ett undantag till beslutet för att få till den lokala informationen för Hörselverksamhetens Brukarorganisationer i väntrummen.

Ett arbetsmöte bestäms med Brukarorganisationerna angående folder, Mattias återkommer om tid.

Möte ”Samverkan vårdprocess Barn”

Representanter från Regionalt Brukarråd och Barnplantorna den 6 oktober 2021, kl. 14.00 16.30, lokal: 308/309, Ekelundsgatan 8, Göteborg.

Inbjudan skickas ut.

Möte ”Samverkan kring folder”

Representanter Regionalt Brukarråd den 13 oktober 2021, kl. 10.00 – 12.00 via Teams.

Inbjudan skickas ut.

Nästa möte

Regionalt Brukarråd den 20 oktober 2021, kl. 10.00 – 12.00 via Teams, länk och inbjudan skickas ut.

Mattias avslutar mötet och tackar alla för idag!


Senast uppdaterad: 2021-07-05 17:05