Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hörselteam Skövde, anteckning brukarråd 26 april 2021

Minnesanteckningar från lokalt brukarråd via Teams.

Deltagare:

Emma Smedman, Angelica Eriksson, Agne Fröjd, Ingrid Nordquist, Berit Jildenhed, Eva Löfquist Beglert, Bengt Gereonsson, Annelie Rickstrand, sekreterare

Övriga deltagare:
Annika Jynnesjö

Scanning/öroninsatser

Ett projekt som gjorts i Göteborg implementeras nu på ett antal audionommottagningar i VGR. I Skaraborg är Lidköping först ut. Man scannar hörselgången istället för att göra avtryck med avtrycksmassa och det blir därmed ett digitalt avtryck. En fördel är att kunna se mer av hörselgången och det underlättar vid svåra fall, ex opererad hörselgång. På sikt ska det även spara tid i postgång när avtryck kan skickas digitalt.

Självincheckning

Det finns på alla våra mottagningar. Man kan checka in via ett nummer/kod som står på skyltar i väntrummen eller kallelsen. Ej klart på alla mottagningars kallelse. Man anmäler sig och betalar via kort eller Swish. 

Fortfarande kan man anmäla sig och betala i reception om man föredrar det. Man kan även som tidigare faktureras för besöket men ej vid självincheckning. Se nedan hur det går till:

Checka in och betala med mobilen

Checka in via adressen nedan eller scanna QR-koden. Legitimera dig med mobilt BankID eller koden som du fått i din kallelse och betala med kort eller Swish. Du kan checka in även om ditt besök är avgiftsfritt. Har du frågor är du välkommen att kontakta personalen. 

www.vgregion.se/checkin

Sms-påminnelser

Nu kan patienter få sms-påminnelse inför besök. SMS-påminnelse skickas två dagar innan besökstiden. Patienten måste först ha godkänt att hen vill ha en SMS-påminnelse. Detta kan meddelas till mottagningen vid besök, via 1177.se eller telefon. Vi får inte skicka SMS utan patientens godkännande.

Öppettider i sommar

Det är öppet som vanligt i Lidköping och Skövde. Mariestad stänger veckorna 28-31 och Falköping stänger 29-32. 

Statistik

2020 märktes stor skillnad med färre besök jämfört med 2018 och 2019. 2019 gjordes 3300 hörselrehabiliteringar och förra året endast 2300 stycken. I år hittills inte uppe i normala nivåer men en uppåtgående kurva. Fler och fler är vaccinerade så troligen kommer det komma ganska många under och efter sommaren. Det är en hel del som avvaktat att komma hit på grund av corona. 

Upphandling hörapparater

Ny upphandling är på gång. Gruppen består av medarbetare på Hörselverksamheten och upphandlare i VGR. Mer information när det kommit längre.

Fjärrjusteringsprojektet

Audionommottagning Mariestad deltar i forskningsprojekt om fjärrjustering. I första delen endast erfarna hörapparatanvändare. Andra delen påbörjad nu med nya hörapparatanvändare. Patienter som tackar ja till att vara med lottas till att få fjärrjustering eller vara i kontrollgrupp. 

Fjärrjustering görs via en app i patientens mobiltelefon. Kräver vana vid smartphone och bra blåtand i telefonen. De flesta av de hörapparatsfabrikat vi använder klarar av fjärrjustering, men inte alla modeller. Audionom sitter vid datorn och kopplar upp sig och patienten är hemma och kopplar upp sig via sin app och man ser varandra samtidigt och audionom kan justera. 

Vi har ej fått okej att använda detta system ännu utanför projektet pga IT-säkerhet. Vi tror att det kan bli allmänt inom något år. 

Fråga: Kan patient justera själv med hjälp av app? Inte permanenta justeringar i dagsläget.

Fråga till HRF

Återkoppling från HRF angående vana CI-användare.

Vi har tagit kontakt med de personer vi fick in från HRF. Vi har inte kunnat träffa dem då de ej velat komma in utifrån Covid -19. Vi kommer att försöka få till en träff innan sommaren då troligtvis flertalet har vaccinerat sig.

Har HRF hört hur det går i andra regioner? Agne meddelar att de flesta ligger lågt nu och man avvaktar. I regionen hänvisar en del kollegor till HRF och deras ”CI-veteraner” tar hand om det. Kan vi hänvisa patienter till HRF eller till personerna direkt? Hörselteam kan hänvisa direkt till personerna som är utsedda. CI-användare vill gärna berätta för nya. Vi hoppas att de gör reklam för HRF också. Ingrid tror det. 

Frågor från HRF

Hörselverksamhetens vårdprocess för barn. Hur kommer samverkan kring detta bli i framtiden?


HRF undrar hur det blir i lokala sammanhang och önskar hjälp av oss att uppdatera sig. Hur kan HRF komma in och stötta? Föräldraföreningen är vilande för tillfället. Det är nödvändigt att få igång en föräldraförening igen. Ibland ringer föräldrar HRF och vill ha kontakt med andra föräldrar i samma situation. Troligtvis kommer mer info längre fram i vår/sommar från verksamhetschef Mattias Johansson. Hörselverksamheten har nya föräldragrupper man jobbar med. Grupperna är ej färdiga än men kanske kommer att provas i höst. Det vore ett bra forum att presentera HRF. De kan komma och berätta vilka tjänster och aktiviteter de kan hjälpa till med. HRF tar med frågan till regionala brukarrådet.

Hur kan HRF kunna komma in och informera personer på de rehab-kurser hörselverksamheten ordnar?

Tidigare har de varit med på samtliga rehabiliteringskurser, det vill säga, hörsel, tinnitus och Ménière. Tidigare var kurserna i Tidaholm en vecka och HRF fick en hel eftermiddag. Det har varit ett sätt för HRF att värva fler medlemmar men främst kunnat berätta om hur man kan leva som hörselskadad. Det vore värdefullt om HRF får fortsätta komma på de mötena. En viss tid kan det vara möjligt att HRF är med. Emma kommer att prata med övriga i regionen då det är viktigt med likvärdig vård. Återkoppling från Hörsel kommer. I höst ska man försöka utbilda nya informatörer inom HRF, det behövs även yngre förmågor.

Möjligheter att lägga ut informationsmaterial om HRF på audionommottagningarna?

På Audionommottagning i Lidköping och i Mariestad finns tydliga tavlor där HRF har lagt ut information. Det är angeläget att få lägga ut lokal information med broschyrer och tidningar och nå ut med sitt material till hörselpatienter. Frågan har diskuterats i regionalt brukarråd.

Det finns en plats med diverse broschyrer på varje ställe, men kanske inte lika tydligt i Falköping och Skövde. Översyn görs och återkopplas till brukarrådet. 

Finns det möjlighet få med en audionom när HRF är ute på skolor och på allmänna platser och informerar om hörsel?

Angelica: Är med på de årliga hörseldagarna som vanligt, men i övrigt i mån av tid.

Hur fungerar kontakten på arbetsplatser, där hörselskadade är anställda och eventuellt har problem?

Emma: Vi hjälper gärna till på arbetsplatsen om det behövs. Upplägget brukar bli att man träffar pedagog här och pratar igenom problemet och hur man tillsammans kan ge information till chef och arbetsplats. Det går att höra av sig via telefon eller 1177. Vi kan ej gå in och bestämma hur en chef ska arbeta men kan hjälpa patienten att förmedla hur hörselproblem kan avhjälpas på arbetsplatsen. 

Bluetooths kopplar ifrån mellan telefon och streamer. Vad är orsaken?

Varför bryter Bluetooth mellan min Oticon Streamer Pro 1.3A och Iphone SE 64? Detta händer ofta på natten när jag laddar enheterna tillsammans. Jag har provat fördjupad omstart (Hard remote) på min Iphone men det tycks inte hjälpa, kanske jag ska byta ut laddningskabel? Kanske är den sliten så att den inte laddar hela natten? Detta problem har jag även hört från andra HRF medlemmar. /BGBengt berättar att han lånat en annan laddsladd och då uppstår inte problemet. Uppstår problem igen hör han av sig. 

Angelica: Ibland behöver hörapparaten en uppdatering, ibland behövs den på bara den ena hörapparaten. Problemen får tas med enskild audionom när det händer. Ibland hjälper det att byta sladd, ibland inte. Det kan vara nyckfullt med bluetooth.  För att vi ska kunna testa behövs både hörapparat, streamer och mobil, således att patienten är med och alltså en tid behöver bokas för det. Oftast får vi skicka in streamer till tillverkaren. När streamer är tillbaka behöver man para ihop hörapparat med streamer. 

Reparationer av hörapparater utskrivna i andra regioner?

Angelica: Vi hjälper till med det vi kan om förutsättningarna finns (audiogram, programvaror, reservdelar). I annat fall om hörapparaten ej går att reparera och patienten är skriven i vårt område så påbörjas ny hörselrehabilitering. Har patient köpt privat hörapparat hjälper vi till om vi kan. 

Övrigt

Berit undrar om vi sett häftet ”Dövblindhet för audionomer. Vi har den på alla mottagningar. Finns att hämta på nätet:

Dövblindhet för audionomer – Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (nkcdb.se)

Nästkommande möten

Hösten 2021
Angelica och Emma kallar. 


Senast uppdaterad: 2021-09-01 12:59