Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hörselteam och audionommottagning Skövde, anteckning brukarråd 3 november 2021

Deltagare

Emma Smedman, enhetschef hörselteam
Angelica Eriksson, enhetschef audionommottagning
Bengt Gereonsson, HRF
Maivor Wänerås-Persson, HRF
Eva Löfqvist-Beglert, HRF
Ingrid Nordqvist, HRF
Agne Fröjd, HRF
Berit Jildenhed, FSDB

Övriga deltagare

Emma Backlund, hörselpedagog

Sekreterare

Annelie Rickstrand

1. Föregående minnesanteckningar

Angelica

Scanning av öroninsatser i Lidköping. Uppstart pågår fortfarande.

I Falköping finns nu broschyrställ. HRF kontaktar audionommottagning Falköping på telefontid för att ställa i ordning så att det blir bra i väntrummet. I Skövde finns plats för broschyrer. 

Brukarorganisationerna ansvarar för att byta ut gammal information mot ny information.

2. Info om grava hörselnedsättningar och kvalitetsregistret.

Emma B  

Patienter ska alltid får erbjudande om möjlighet att få extra insatser.

Kvalitetsregistret används av Hörselvården i hela Sverige. Gravt hörselnedsatta får frågan att registreras i registret. Syftet är att utvärdera hörselvårdens insatser och att alla ska få information om utvidgad rehabilitering och eventuell behandling.

3.   CI

Emma B

Emma kan ge mer information om CI ifall patienten önskar. Operationerna har pausats en period men sedan augusti har man börjat operera igen. Från Skaraborg har 5 personer opererats. Fortfarande får man ett implantat, inte två stycken.

Emma visar vilka utredningar inför CI som sker i Skaraborg innan remittering till Sahlgrenska. Det är cirka ett års väntetid för operation.

Just nu står 7 patienter från Skaraborg på väntelista till Sahlgrenska sjukhuset. 8 patienter utreds hos oss inför eventuell CI-operation.

4. Statistik

Angelica

Högt remissinflöde. Stort behov just nu både för nya och tidigare hörapparatanvändare.

5. Mitt vårdmöte

Emms S

Vi har ett mål i regionen att 5 procent av besöken ska vara digitala. Inom hörselvården försöker vi erbjuda digitala besök, där det fungerar. Man kan alltid ställa frågan till oss ifall mötet kan göras via mitt vårdmöte. Det kan vara bra när anhöriga behöver information och de har svårt att vara lediga från jobbet, att de deltar digitalt via mitt vårdmöte. 

Berit tar upp problemet att de gamla ej har bank-id. Det går dock att använda Mitt vårdmöte även utan bank-id om man har en mailadress. Vi kan visa patienten vid ett besök hur man gör ett digitalt möte.Vi arbetar med en förbättring vad gäller skrivtolk i mitt vårdmöte. 

6. 1177

Emma S

Ett bra sätt att få kontakt med oss utanför telefon-tiderna. Vi besvarar frågorna, oftast samma dag. Vi heter Audionommottagning, Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping samt Hörselteam Skövde. Där kan du även läsa din journal.

7. Upphandling

Angelica

Upphandling av hörapparater pågår. 

8. Frågor från brukarorganisationerna: 

Berit undrar vilka användare som får hörapparater med uppladdningsbara batterier. Kan alla hörapparater (för lindrig eller grav hörselnedsättning) ha uppladdningsbara batterier? Kommer avgift att tas ut för hörapparater med uppladdningsbara batterier? Även avgift för övriga hörapparater eller hörselhjälpmedel?

Hörapparaterna i fråga har inbyggt uppladdningsbart batteri, går inte att ta ur och sätta i ett vanligt batteri om man glömt ladda hörapparaten. Trenden inom hörapparatutveckling är att hörapparaterna kommer vara laddbara. Behovet hos patienten avgör val av hörapparat. Uppladdningsbart kan vara lättare för en patient med synnedsättning eller problem med finmotoriken i fingrarna. Kan också vara svårare på grund av multifunktionsknappar och att de inte går att nollställa genom att öppna en batterilucka. Frågan huruvida avgift kommer tas ut för uppladdningsbara hörapparater ligger hos Regionfullmäktige. 

Västra Götalandsregionens policy för hjälpmedel är att ingen patient ska behöva betala för att få ett hjälpmedel.

Varför får vissa hörapparater utan hörslinga?

Alla modeller har inte telespole. Teleslinga är stort i Sverige, men inte i övriga världen vilket påverkar när hörapparatleverantörerna utvecklar nya modeller. Patient och audionom resonerar huruvida behovet finns hos enskild patient. 

Fråga från Ingrid. Jag skulle vilja veta lite mer om hur bristen på halvledare påverkar tillgången på hörhjälpmedel. Bra att veta vid kontakt med medlemmarna.

Påverkar inte hörapparater eller teleslingor. Däremot en del andra hjälpmedel som TV-sändare. I de fall patienter är drabbade har vi kunnat erbjuda stolslinga istället. Leverantörerna jobbar hårt för att hitta lösningar.

Utbildning hörselhjälpare

Nya hörselhjälpare behöver utbildning. Angelica och Agne planerar in en-två dagar i början av 2022.

Behov att få igång föräldragrupper, flera föräldrar hör av sig. Speciellt viktigt att barnen får träffa andra hörselskadade. Det finns en pott med pengar att använda till sådant hos HRF.

Hörselteam kommer att påbörja föräldragrupper till våren.

Förslag att HRF startar exempelvis Facebook-grupp som föräldrar kan hänvisas till, eventuellt med broschyr om den som går att lämna ut eller ha i väntrum?

Finns någon regel om när en utrustning behöver bytas?

Det är behovet som styr. Om de hjälpmedel man har inte går att reparera eller uppfyller de behov patienten har till exempel att hörseln försämrats så kan de behöva bytas ut.

Hur är det med tinnitusgrupper?

Arbete pågår i regionen med vårdprocessen för tinnituspatienter. Förhoppningsvis kan vi veta mer på nästa brukarråd till våren.

9. Övrig information


Paraplyorganisation Funktionsrätt Skaraborg träffar regionspolitiker i kulturhuset på måndag kl 17.00. Samtliga politiska grupper kommer representeras. HRF är med och tar upp hörselfrågor.

Nästkommande möte 


20 april 2022


Senast uppdaterad: 2021-11-05 13:39