Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hörselteam Göteborg barn och ungdom, anteckningar brukarråd barn 20 oktober 2021

20/10 2021 kl 15:30-17:00 genomfördes barnråd hos Hörselteam Barn och Ungdom i Göteborg. Barnrådet uppmärksammades via affischering samt inbjudan via brev till de som deltagit vid tidigare barnråd och framlottade barn inom den tilltänkta åldersgruppen 8-11 år.

Sju barn i åldrarna 9-11 år anmälde sig och deltog vid barnrådet. Alla barn deltog aktivt och kom med sina åsikter. Två personal Karolin Ejeborn och Lina Johansson ansvarade. En förälder satt med under barnrådet.  

 • Innan barnrådets början informerades föräldrar och barn om att deltagande i barnrådet sker anonymt och att det som sägs kommer antecknas, skickas hem till de som deltagit för att ge möjlighet att komma med synpunkter och därefter publiceras på vår hemsida. Telefonnummer till ansvarig personal lämnades ut ifall föräldrar skulle behöva nå oss under barnrådet.
 • Genomgång av tekniken vi använde oss av, mikrofonsystem som anslöts till barnens mottagare samt att vi använder oss av handuppräckning och turtagning.
 • Kort presentationsrunda, barn och personal presenterade sig med namn och något de tycker om att göra. Enhetschef Ola Magnusson kom förbi och presenterade sig. Kort presentation av Hörselteam, hur många vi är i personalen och vad vi jobbar med samt hur många barn och ungdomar som går hos oss.
 • Alla barn valde varsin figur samt fick ett papper med Smiley-skala samt “Ja” och “Nej”-alternativ.
   
   
 • Presentation av barnrådet, varför vi har det och vad vi hoppas det kan leda till. Repeterade information om att allt är anonymt, att det inte finns något rätt eller fel svar och att deras åsikter används till att förbättra Hörselverksamheten. Fråga till barnen om de vet varför de blivit inbjudna, alla uppgav att de visste varför. Information om de tidigare barnråden vi haft, vad som framkommit där och vilka förändringar som gjorts utifrån det, till exempel “Vad tyckte du om dagens besök?”-lådan och att vi tänker på att fråga barnen om det är någon speciell dag de helst inte vill ha sina besök. Information att det varit uppehåll med barnråden på grund av Corona,
 • Kort information om Barnkonventionen och hur vi arbetar utifrån den.
 • Inledande övning “Fyra hörn” för att komma igång och lära känna varandra lite mer. Barnen fick välja ett hörn utifrån svarsalternativen till frågorna “Vilken klass går du i? Årskurs 2, 3, 4 eller 5”, “Vad gillar du mest att göra? Spela spel (mobil/dator/TV), se på film/serier/YouTube, idrotta/sporta eller umgås med kompisar/familj” samt “Vad gillar du bäst? Godis, glass, frukt eller chips”.

Deltagarna fick därefter börja ta ställning till frågor genom att placera ut sina figurer på pappret med Smiley-skala. Frågorna lästes upp samt fanns tillgängliga i text på storbild.

 • Hur tycker du det är att träffa oss i Hörselteamet?
  • 7 helgröna smileys
  • Kommentarer: Det är bra med lådan där man kan lämna en lapp.
 • Lyssnar vi på dig vid besök?
  • 7 helgröna smileys
  • Kommentarer: Pratar ibland med mamma och pappa så jag måste vänta.

Barnen fick därefter genom handuppräckning rösta på ett av fem olika alternativ för ämnen att börja diskutera. Alternativen var Hörselteamet hemsida (2 röster), Coronatiden (2 röster), Digitala vårdbesök (1 röst), Hörselteamets lokaler (inga röster) samt egna förslag (inga egna förslag). Två deltagare kunde inte välja och röstade inte. Vi började därför med att diskutera vår hemsida.

 • Har ni sett vår hemsida?
  • 7 nej
  • Kommentarer: Visste inte att den fanns (flera håller med).
 • Öppen diskussion: Vad vill ni kunna få för information på vår hemsida? I vilken form? Text, bild, film, tecken osv.
  • Information om vad som finns här.
  • Vad man gör här så man vet det när man kommer.
  • Den ska vara tydlig så man inte tror man är på ett ställe där man ska köpa saker.
  • Filmer att titta på, vanliga filmer som man kan se på bio.
  • Öppettider.
  • Information om den senaste tekniken.
  • Text med både små och stora bokstäver ifall man inte lärt sig läsa små bokstäver än.
  • Både text och filmer med teckenspråk.
  • Filmer om hur man lär sig teckenspråk.
  • Bilder på dom som jobbar här.
  • Ni borde ha ett TikTok-konto.

Nästa valda ämne som diskuterades var Corona-tiden.

 • Hur har ni påverkats under coronapandemin?
  • 2 gula, 3 orangea och 2 röda.
  • Kommentarer:
   • Tråkigt att inte kunna träffa vänner och syskon.
   • Inställda tävlingar i sport.
   • Tråkigt att hålla avstånd och tvätta händerna hela tiden.
   • Inte få ta mat själv i matsalen.
  • Hur har besöken hos hörselteamet fungerat? (Under corona-tiden)
   • 4 ljusgröna, 2 orangea och 1 röd
   • Kommentarer:
    • Inte fått komma hit så ofta som innan.
    • Svårt att höra med munskydd.
    • Tråkigt med videobesök.

Här tog vi fikapaus med kladdkakemuffins och frukt. Fikat fick 7 helgröna smileys. Barnen samtalade fritt under fikat och pratade om vad de gillar i skolan, vilka skolor de går på och ställde frågor både till varandra och personal. Efter fikat gick vi på en kort rundvandring i Hörselteam Barn och Ungdoms lokaler och sa hej till några andra i personalen som var kvar.

Nästa ämne som diskuterades efter fikapausen var digitala vårdbesök.

 • Har du haft något digitalt vårdbesök?
  • 5 ja, 2 nej.
 • Hur har du upplevt digitala besök?
  • 1 mittemellan ljusgrön och gul, 2 gula, 1 orange och 1 röd (de som inte haft något digitalt besök avstod)
  • Kommentarer från alla, både de som haft och inte haft digitalt besök:
   • Känns bättre att träffas.
   • Aldrig mer, det var så dåligt ljud. Jag somnade till sist.
   • Okej
   • Dåligt ljud.
   • När man ska träffas vill man träffas på riktigt.
   • Vill inte ha digitalt besök.

Vi hde också en öppen diskussion om våra besöksrum och väntrum.

 • Kommentarer:
  • För mycket vitt! Det borde vara alla färger!
  • Saknar en spelhörna i väntrummet, borde finnas typ en fastlåst X-Box.
  • Vill ha Oboy i automaten i väntrummet.
  • Vill kunna måla när man väntar.
  • Pingisbord!

Den sista frågan vi diskuterade var framtida barn- och ungdomsråd.

 • Hur ofta borde vi ha barnråd?
  • Kommentarer:
   • 5 gånger per år.
   • 2 gånger per termin.
   • 1 gång i månaden.
  • Fysiska eller digitala träffar?
   • Alla säger fysiska.
  • För vilken åldersgrupp?
   • Kommentarer:
    • Två grupper: 7-10 år och 11-14 år
    • 7-20 år så alla känner sig välkomna
    • Samma som nu men en för 12-16 år och en för 16-20 år också.
    • Bara för vår ålder.
    • Upp till 13-14 år.
    • Tråkigt att vara för gammal nästa år och inte få vara med igen.
   • Vilken tid på dagen?
    • Kommentarer:
     • Samma tid som idag, men äldre går i skolan senare så då behöver det börja senare om dom ska vara med.
     • Tidigare så man kan komma direkt från skolan.
     • Inte onsdagar.

Som avslut fick barnen skriftligt och anonymt utvärdera dagens barnråd.

Hur var dagens barnråd? - 6 helgröna, 1 mellan helgrön och ljusgrön.

Kunde du prata om det du ville idag? - 7 helgröna.

Har vi lyssnat på dig idag? - 7 helgröna.

Kommentarer: Ritade glada smileys på flera, “Ha en bra dag!”, “Mer fika”, “Godis!”

Som avslutning gjorde vi efter önskemål från barnen om fyra hörn-övningen med vilken klass man går i då barnen ville se igen vilka årskurser de andra gick i.

Önskemål på fika till nästa barnråd: Kladdkaka igen men mer än idag, chokladbollar (“Fem var!”), godis och kakor.


Senast uppdaterad: 2022-01-13 13:47