Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Alternativ telefoni, dövblindteam och dövteam 15 juni 2021

Tid: 13:00-15:30
Plats: Digitalt via Teams

Deltagare

Tove Wrånge, enhetschef Dövteam & Dövblindteam
Sara Lindbom, enhetschef Alternativ telefoni
Sara Halla, assistent Alternativ telefoni
Åsa Mellin, pedagog Dövteam
Anders Helmer, hörselingenjör Alternativ telefoni
Carolina Frisälv, kurator Dövteam
Zanna Melin, DHB Västra
Marie Dahlqvist, DHB Västra
Barbro Prästbacka HRF Distrikt Västra Götaland
Ange Fröjd, HRF Distrikt Skaraborg, närvarade ej vid mötet
Emira Kadic, FSDB Väst
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Bert Liljeholm Brännström, FSDB Väst
Tobias Engström, VGDL

1. Föregående protokoll

Inga kommentarer till föregående minnesanteckningar.

2. Inkomna punkter

Hur ser det ut med utbildning i digitala plattformar som Zoom, Mitt Vårmöte, Bank-id? FSDB Väst

Tove Wrånge informerar om att Dövblindteam och FSDB Väst har haft möte för att diskutera behoven kring målgruppen patienter med dövblindhet, utifrån det ökade behovet av att kunna använda digitala tjänster i vardagen. För verksamhetens egna digitala besök används appen Mitt vårdmöte. FSDB Väst har under pandemin erbjudit en del medlemsträffar via Zoom, och till teamet informerat om behovet av pedagogiska insatser för patienter. Tove Wrånge informerar om att Dövblindteam har gett sex patienter pedagogiska insatser kring Zoom för att öka delaktigheten i vardagen. En ny kommunikationspedagog kommer börja i höst, med uppdrag att ge pedagogiskt stöd kring just fjärrkommunikation och digitala tjänster.

Vilka gruppverksamheter/kurser är planerade? FSDB Väst

Dövblindteam planerar gruppaktiviteter kring fjärrkommunikation till hösten. Även gruppverksamhet kring orientering/förflyttning och taktilt teckenspråk för föräldrar planeras.
Dövteam planerar gruppverksamhet kring Mitt vårdmöte och 1177 Vårdguidens e-tjänster till hösten.
Tove Wrånge ber brukarorganisationerna uppmana sina medlemmar att vända sig till teamen med vårdbegäran om det finns behov av insatser i individuell form eller grupprehabilitering.
HRF Distrikt Västra Götaland, informerar om att de samarbetar med ABF kring kurser om digitala tjänster. FSDB Väst svarar att det många gånger inte är möjligt för deras medlemmar då de ofta har behov av specialanpassningar i sina datorer och surfplattor.

3. Information från Alternativ telefoni, Dövteam och Dövblindteam

Personal

Presentation av medarbetare

Enhetscheferna Sara Lindbom och Tove Wrånge presenterar vilka medarbetare som finns inom Alternativ telefoni, Dövteam och Dövblindteam.

Rekrytering

Inom alternativ telefoni är personalsituationen oförändrad. I dövteam finns en nyanställd pedagog, Åsa Mellin. Två kuratorstjänster i dövteam är vakanta och rekrytering på en av dessa tjänster kommer ske inom kort. I dövblindteam påbörjar kommunikationspedagog Sara Benjaminsson sin anställning 9 augusti 2021.

Hösten 2021, planerade aktiviteter

Öppen mottagning Alternativ telefoni

Alternativ telefoni har stängt den öppna mottagningen för sommaren. Måndag 16 augusti, kl 10-12, startar öppen mottagning, och håller därefter öppet måndag ojämna veckor kl 10-12. Detta är ett komplement till bokade besök. Den som önskar stöd via Alternativ telefoni kring telefoneringshjälpmedel kan vända sig till teamet för att boka tid när öppen mottagning är stängd.

Gruppverksamhet digitala tjänster

Dövteam planerar gruppverksamhet kring Mitt vårdmöte och 1177 Vårdguidens e-tjänster till hösten. Information om planerade aktiviteter kommer enligt överenskommelse skickas ut till brukarrådets representanter för spridning till medlemmarna. Verksamheten kommer också informera via hemsida och Facebook.-

Information hemsida

Dövteam kommer att se över och förbättra informationen på hemsidan för att göra den mer tillgänglig för en teckenspråkig målgrupp.

4. Information från brukarorganisationerna

DHB Västra

DHB Västra berättar att föreningen hoppas på att kunna få igång verksamhet som vanligt. Sommarläger är planerat för augusti månad, och det beslutas efter midsommar om det kommer kunna genomföras. Teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF, kommer att börja vecka 39, och förhoppningsvis kan det arrangeras fysiskt. Under pandemin har utbildningen varit på distans.

FSDB Väst

FSDB Väst har arrangerat digitala träffar, och både årsmöte och punktskriftskurs har skett på distans. Föreningen har nu planerat för gemensamma vandringstillfällen för medlemmar.
Riksförbundet har en ny styrelse, och Klas Nelfelt är förbundsordförande. Två nya medlemmar från FSDB Väst är med i förbundsstyrelsen, Berit Jildenhed och Bert Liljeholm Brännström.

HRF Distrikt Västra Götaland

HRF Distrikt Västra Götaland har genomfört en digital kongress i tre dagar. Detta medförde att fler personer kunde delta. Föreningen arbetar också med att försöka locka fler personer med utländsk bakgrund till föreningen och har därför bland annat planerat att finnas fysiskt på plats på kulturhuset i Trollhättan för att informera om HRF och nå fler medlemmar. Årsmötet kommer att ske digitalt.

VGDL

VGDL kommer ha årsstämma under helgen vecka 24. Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, hade i början av juni digital kongress. VGDL har för hösten planerat att arrangera Tyst Teaters föreställning Rampfeber i Uddevalla och Trollhättan.

5. Övrigt

Synpunkter på appen Mitt vårdmöte

Harry Eriksson, HRF Distrikt Västra Götaland, berättar att varken bildkvalitet eller ljud i appen Mitt vårdmöte är bra, och förklarar att både Zoom och Teams funkar bättre ljud- och bildmässigt. Han undrar hur verksamheten tänker om det.
Sara Lindbom förklarar att Zoom och Teams inte är säkra plattformar på samma sätt som Mitt vårdmöte. Verksamheten måste garantera ett så patientsäkert system som möjligt och därför är vi hänvisade till Mitt vårdmöte för patientarbete. Mitt vårdmöte kräver inloggning med bank-id, och är därför mer patientsäkert. Verksamheten har som uppgift att göra en felanmälan om systemet inte fungerar. Vi ska också hantera detta som en avvikelse. Brukarorganisationer kan lämna synpunkter och klagomål på verksamheten. Som patient bör man vända sig till verksamheten med klagomål eller synpunkter, eller vända sig till Patientnämnden.

www.vgregion.se/patientnamnden

Uppmaning till brukarorganisationerna

Tove Wrånge ber brukarrådsrepresentanterna att uppmana medlemmar att föra fram synpunkter och önskemål till de regionala teamen. Det är ett sätt för oss att förbättra vår verksamhet.

Nästkommande möte

Nästkommande brukarrådsmöte 29 september kl 13-00-15.30
Digitalt eller fysiskt beroende på vad som är möjligt.

 


Senast uppdaterad: 2023-02-28 13:32