Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

31 maj 2021

Närvarande

Mona Andersson, RBU Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg
Irma Lindström Kjellberg, Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade
Emma Delija, Organiserade Aspergare Uddevalla
Stefan Römer, FUB Alingsås
Carin Wass, Attention Göteborg
Dag-Inge Fäger, Hjärnkraft
May-Louise Överås, FUB Västra Götaland
Elaine Johansson,Funktionsrätt och FUB Västra Götaland
Linda-Marie Lidén, RBU Skaraborg
Carina Rudström, enhetschef behandling i grupp
Kenneth Stenberg, enhetschef habilitering Borås barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef habilitering vuxen
Neri Samuelsson, verksamhetschef habilitering barn och ungdom

Frågor från föregående anteckningar

Inget.

Utveckling inom digitalisering och digitala vårdmöten

Enhetschef Carina Rudström informerar om behandling i grupp och stöd- och behandlingsplattform.

Gruppinsats på distans - presentation (pdf)

En grupp planeras för de som behöver lära sig att lära sig hantera bank-id, 1177 mm. Alla program finns på Habilitering & Hälsas webb. För att anmäla sig till en grupp ska man vara patient hos habiliteringen och ha diskuterat medverkan med sin behandlare.

Synpunkter från organisationerna

Funktionsrätt och FUB Västra Götaland:

Elaine Johansson informerar om att hon på regionens samråd har väckt frågan om att alla inte har tillgång till wifi, diskriminerande för de som saknar. Carina Rudström förklarar att under pandemin har digitala grupper varit enda möjligheten, men efter pandemin kommer man att starta live-grupper igen där det behövs.

Attention Uddevalla (som inte medverkar vid dagens möte):

  • Medlemmar tycker att det är bra med digitala möten då det inte blir så nära fysisk kontakt för tex unga med autism. 
  • Flera tyckte att det funkat bra med SIP-möten digitalt, men en tyckte det var lite svårt när det var många med - (men det kan ju också bero på hur mötet leds.) 
  • Någon hade haft teknikstrul, men när det väl funkade så gick det jättebra med digitalt möte. 
  • Överlag är våra medlemmar positiva.

Hjärnkraft Göteborg:

Dag-Inge Fäger berättar att en del studiecirklar som t ex silversmide inte har funkat digitalt men man har haft yoga digitalt. Man har också haft online-fika. Det kan uppstå stress för de som inte är så datavana men föreningen har också fått nya deltagare som tidigare inte vågat åka p g a pandemin.

Vi konstaterar att detta brukarråd har fått större deltagande sedan vi gick över till digitala möten.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 

Verksamhetschef Neri Samuelsson informerar. Västra Götalandsregionen kommer att gå in stegvis i FVM, Habilitering & Hälsa kommer att vara med i första etappen. Den planerade starten våren 2022 har blivit ytterligare framskjuten. Läs gärna om FVM.

www.vgregion.se/fvm

Uteblivna besök

Verksamhetscheferna informerar om att uteblivna besök är ett stort problem som påverkar habiliteringens kapacitet, detta gäller i hela regionen. Vi har börjat i mindre skala med så kallad ”omvänd kallelse” dvs att patienten blir informerad om hur man går in och bokar sin tid själv. Vi jobbar också med SMS-påminnelser, ringer och påminner med mera.

Observera att SMS-påminnelse inte kan skickas till första besöket på habiliteringen eftersom man först måste ha patientens samtycke till SMS.

Emma Delija framför att en bidragande faktor till att man uteblir kan vara om man inte får träffa samma behandlare, det är för många viktigt att träffa samma personal som kan ens historia. Verksamhetscheferna är medvetna om att kontinuiteten kan bli sämre om personalomsättningen är hög.

Förmedla gärna till medlemmarna vikten av att avboka av i god tid för att tiden ska kunna användas till annan patient.

Vilka rutiner finns det för kallelser till personer som bor på gruppbostad som inte kan använda telefon?

Generellt har man gott stöd på boendena. Emma Delija som jobbar på ett boende informerar om att det brukar fungera genom att personalen läser kallelsen och förklarar för brukaren samt skriver upp tiden i personalens kalender.

Varför får inte två separerade målsmän samma kallelse? För skolan är det självklart med dubbla kallelser.

Verksamhetscheferna svarar att kallelsen går till den adress barnet är skrivet, men tar med denna fråga och återkommer.

Samordnas kallelser så de liknar varandra och blir tydliga?

Ja, habiliteringen har en synkad kallelse med minsta möjliga information så att man ska se vad som är det viktiga. Man använder även bildstöd när det behövs. Verksamhetscheferna poängterar att det är viktigt att man vänder sig till sin enhet vid oklara kallelser eller andra oklarheter om besöken, så att habiliteringen kan utreda eventuella brister.

Övriga frågor

Information till patienter om brukarorganisationer

Mona Andersson frågar hur habiliteringen kan hjälpa till att förmedla information från brukarorganisationerna?
Verksamhetscheferna informerar om att habiliteringen som tidigare har avsedda platser i väntrummen där organisationerna själva ansvarar för att fylla på och uppdatera det material som finns. Däremot finns det inte plats för affischer. Habiliteringen informerar nyanställda om brukarorganisationerna och brukarråd.

Kenneth Stenberg informerar om att man vid något tillfälle har bjudit in organisationer till arbetsplatsmöte för att informera personalen.

Möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Elaine Johansson informerar om att en genomlysning ska göras av Habilitering & Hälsa och samrådet har önskat få med förvaltningschef Mikael Forslund. Enligt verksamhetscheferna är det oklart exakt vad man vill ha och varför genomlysning. Återkommer om det i höst när uppdraget har kommit från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Verksamhetscheferna påtalar att genomlysningen inte grundar sig i missnöje då förvaltningen har goda resultat både avseende patientenkäter, vårdgaranti, ekonomi med mera.

Enkät

Irma Lindström Kjellberg informerar om att Autism- och Aspergerföreningen ska göra en enkät bland sina medlemmar och återkomma med resultatet.

Olika uppdrag barn och ungdom och vuxen? 

Carin Wass önskar ta upp skillnaden på uppdragen för habilitering barn och ungdom och habilitering vuxen. Varför ”flyttas” barn som inte har intellektuell funktionsnedsättning till BUP när de fyller 6 år?Verksamhetscheferna informerar om att det handlar om det regionala barnuppdraget. Frågan tas till nästa möte då man också kan berätta om rutinerna för övergången mellan barnhabilitering och vuxenhabilitering.

Tyngdtäcke

Carin Wass frågar vad som händer när man fyller 18 och har ett tyngdtäcke utskrivet från barnsjukvården. Frågan tas med till höstens brukarråd då hjälpmedelssamordnare Stina Nyström bjuds in. Den som har hjälpmedelsfrågor till Stina är välkommen att maila Kristina Pehrson. 

kristina.pehrson@vgregion.se

Höstens möten

Tisdag 21 september klockan 17:00, digitalt via Teams
Tisdag 30 november klockan 17:00, digitalt via Teams.
Skicka gärna in frågor eller anmäl om ni vill berätta om er verksamhet till Kristina Pehrson. Ange tidsåtgång om möjligt.

kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare


Senast uppdaterad: 2021-08-26 16:42