Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

30 november 2021

Närvarande

Mona Andersson, RBU Skaraborg
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Elaine Johansson, FUB och Funktionsrätt Västra Götaland
Carin Wass, Attention Göteborg
May-Louise Överås, FUB Västra Götaland, FUB Härryda
Sarah Apelgren, Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Roger Lindblom, FUB och Funktionsrätt Mölndal
Maria Loustalot-Forest, FUB
Emma Delija, Organiserade Aspergare Västra Götaland
Irma Lindström, Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Annika Waser, Verksamhetschef Habilitering vuxen
Neri Samuelsson, Verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Kenneth Stenberg, Enhetschef Habilitering Borås barn och ungdom
Stina Nyström, Hjälpmedelsstrateg Habilitering & Hälsa

1. Föregående anteckningar

Inget.

2. Hjälpmedel

Stina Nyström, strateg för hjälpmedel för Habilitering & Hälsa, informerar om vad som händer inom hjälpmedel:

Projekt Välfärdsteknik i samverkan

Regionen tillsammans med de 49 kommunerna tittar på vilka hjälpmedel som ska ingå i sortimentet, hur de fungerar och används i vardagen. Västkom företräder kommunerna och en projektledare företräder VGR.

Det pågående projektet Välfärdsteknik i samverkan

Nya medicinska direktivet

Påverkar vilket sortiment vi har i förskrivna hjälpmedel. Företag måste registrera att hjälpmedel är framtagna och säkrade för att användas inom vården. Alla företag har inte möjlighet att gå igenom denna säkring vilket kan påverka vilka hjälpmedel som erbjuds.

Förskrivare sitter med vid upphandling med Hjälpmedelscentralens personal för att om möjligt se till alla delar och behov.

Frågor

Tidigare har man kunnat få t ex däck som förbrukningsmaterial hem och fixa själv, nu måste man be om intyg från förskrivare och det är inte alltid lätt. Varför ska man behöva tjata sig till att få fortsätta fixa saker själv om det dessutom kan underlätta habiliteringens arbete?
Stina förklarar att detta system har introducerats för att säkerställa vården, förskrivarna gör en kvalitetssäkring och lägger en kod i hjälpmedelssystemet men det krävs inget intyg. Stina tar med frågan till samverkansforum om varför man måste strida om detta själv.

Tyngdtäcken som inte längre förskrivs kan förutom kostnadsfrågan bli en svårighet med utprovning, inte lätt att veta när man köper själv.
Stina informerar om att Nationella rådet har tagit beslutet utifrån att det var för svag evidens för behandling med tyngdtäcke samt att man inte kan påvisa minskade läkemedel. Tips om att vända sig direkt till de företag där tyngdtäcken tidigare förskrivits, man kan få testa olika täcken på plats. Mer information finns tyvärr inte.

Det finns en ny upphandling för värmehandskar, finns även värmestrumpor?
Stina informerar om att detta just nu utreds, besked kommer inom kort.

Vilken sorts hjälpmedel skrivs ut i kommun respektive habilitering, finns en lista?
Stina svarar att man ska gå dit man har sin grundtillhörighet med sina behov. Utifrån VGR och de 49 kommunernas samverkan finns en handbok som tydliggör vem, till vilka svårigheter och med vilka mål man förskriver hjälpmedel. VGR strävar efter att hjälpmedel ska följa patienten i vårdkedjan, t ex det som skrivs ut på sjukhus ska få följa med hem.

Kompetensen kan skilja sig mellan kommun och landsting. Kommunen kan också vara benägen att se mer till prislappen än patientens behov.
Stina svarar att det är behovet som ska styra, lyfter denna fråga i samverkansgrupp.

Varför får man inte information om vilka hjälpmedel som är möjligt att få?
Verksamhetscheferna svarar att hjälpmedel bedöms professionellt utifrån individens behov, man kan inte visa upp en lista för alla vad som finns. I den professionella bedömningen ingår att också se det som inte patienten ber om, både när det gäller hjälpmedel och behandlingsmöjligheter. Dvs om patienten vet behovet så vet den professionelle vad som passar.

Stina informerar om att man försöker säkerställa kompetensutvecklingen så att både chefer och förskrivare är medvetna om vad som finns. Det tar tid att få kompetens inom sitt område.

Det kan vara svårt för patienten att veta till vem man ska vända sig med olika problem, vore bra om även medicinsk personal vet övergripande vilka hjälpmedel som finns.

Stina tar till sig dessa reflektioner/upplevelser.

Stina tipsar om Hjälpmedelscentralens hemsida, återkoppla gärna hur informationen där upplevs.

Privatpersoner - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen

Önskemål framförs om att Stina deltar i Brukarrådet en gång/år.

Elaine Johansson tipsar den som är intresserad av hjälpmedel om Hjälpmedels-riksdag den 16/5 på Svenska Mässan, arrangeras både IRL och digitalt. Elaine berättar också att hon kommer att ingå i ett nätverk som bildas av Funktionsrätt Sverige, mer information framöver.

3. Digitala kallelser

Verksamhetscheferna informerar om att digitala vårdinbjudningar via 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer att bli ett stort steg.

Målet för VGR är att 90 % av kallelser ska ske digitalt redan 2024.
Detta är inte realistiskt för habiliteringens målgrupper.

Reflektioner

Alla patienter är inte bekväma digitalt, man måste vara lyhörd för de som inte kan hantera datorer. Många saknar mobilt bank-id. Wifi kan saknas på LSS-boenden. Stor risk att man missar sina besök.

Uteslut inte möjligheten att få kallelser pappersvägen. Viktigt att det finns möjlighet till personlig kontakt för frågor.

4. FVM

Verksamhetscheferna informerar om att FVM (Framtidens
VårdinformationsMiljö) och därmed journalsystemet Millennium är
framskjutet ytterligare. Just nu är planen införandet våren 2023.

5. Formen för framtida brukarråd

Verksamhetscheferna föreslår att vi fortsätter med digitala brukarråd
eftersom det har fungerat bra. Deltagandet har varit större än vid fysiska möten och blir mer likvärdigt när alla ses i var sin ruta. Merparten av deltagarna instämmer i detta. Överenskommer att fortsätta digitalt.

6. Övriga frågor

Verksamhet efter restriktionerna

Hur har vi kommit igång under hösten när restriktionerna släppt?Verksamhetscheferna berättar att målet är att fortsätta med digitala
vårdmöten men man tittar på vad som är bra med digitala respektive fysiska möten. Fysiska grupper kan bli aktuella till våren beroende på pandemiläget.

Medlemsenkät

Irma Lindström Kjellberg återkopplar från Autism- och
Aspergerföreningens medlemsenkät vid nästa möte.

Övervikt

Mona Andersson har fått information av politiker om att hjälp vid övervikt ska ingå i habiliteringens uppdrag, detta strider mot tidigare information från habiliteringen.

Verksamhetschefer svarar att habiliteringen inte har den medicinska kompetensen eller uppdraget för övervikt, däremot när det gäller selektivt ätande mm. Alla hälso-och sjukvårdsinstanser har i uppdrag att uppmärksamma överviktsproblematik och lotsa/hänvisa till rätt instans beroende på problemets grad.

Mona poängterar att det är viktigt med information till patienter med diagnos där kostproblematik kan ingå.

Sara Apelgren informerar om föräldrautbildning som handlar om övervikt och selektivt ätande, finns på habilitering, BUP och BUM. Verksamhetschef informerar om att när det gäller barns övervikt så har BUM det medicinska ansvaret medan habiliteringen har den pedagogiska och psykologiska delen för de patienter som finns inom habiliteringen.

Vårens möten

Tisdag 22/2 och måndag 23/5, kl 17:00 digitalt.
Skicka gärna in frågor i förväg.

kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare


Senast uppdaterad: 2022-01-20 14:59