Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

23 februari 2021

Närvarande

Mona Andersson, RBU Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg
Irma Lindström Kjellberg, Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Gunilla Wallengren, DHR Region Västra Götaland
Roger Lindblom, FUB Mölndal
Gun-Britt Hall, Autism- och Aspergerföreningen VG Söder
Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade
May-Louise Överås, FUB Västra Götaland
Elaine Johansson,Funktionsrätt och FUB Västra Götaland
Linda-Marie Lidén, RBU Skaraborg
Sara Apelgren, Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Kenneth Stenberg, enhetschef habilitering Borås barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef habilitering vuxen
Neri Samuelsson, verksamhetschef habilitering barn och ungdom

Frågor från föregående anteckningar

Inget.

Årsrapport 2020

Verksamhetschef Neri Samuelsson rapporterar.

Årsredovisning 2019 (pdf)

Frågor:

Det finns en problematik i samarbete sedan många år eftersom personal på sjukhusen inte kan funktionshinder utan föräldrar måste vara kunskapsbärare.

Neri informerar om att arbetet med det regionala barnuppdraget syftar till bättre samarbete och att kunna föra ut kunskapen så att man som patient eller närstående inte ska behöva agera ombud. Insatser från olika verksamheter t ex BUP och habilitering är olika, hur tänker man för framtiden inom regionen, kan man ge och ta? Neri svarar att syftet med barnuppdraget är lika vård över regionen och en ”sömlös” sammanhållen vård, för att inte övergångarna ska märkas så tydligt. Är Regionhabiliteringen med i samarbetet? Ja, men Regionhabiliteringen är organiserad under Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Har det höga antalet uteblivna besök förbättrats?

Neri informerar om att det är oförändrat, man kunde inte fokusera på det under 2020. Däremot har man blivit bättre på att erbjuda digitala besök istället. När det gäller ekonomin så informerar Neri Samuelsson om att det stora överskottet för hörsel- och synhjälpmedel beror på patienter som inte kunde komma till mottagningen på grund av pandemin. Överskott går tillbaka till Västra Götalandsregionen.

Patientenkät

Verksamhetschef Neri Samuelsson informerar om resultatet av den nationella patientenkät som genomfördes hösten 2020. Varje mottagning kommer att se över vad som kan förbättras. Hörsel- syn- och tolkverksamheterna har generellt högre resultat och så är det över hela landet.

Patientenkät (pdf)

Fråga: Kan man dra slutsatser när det är så låg svarsfrekvens?

Nej egentligen inte, men man har fått en del fritextsvar också och kan ändå se att resultatet har förbättrats.

Metoden Beardslees familjeintervention
- arbete med föräldrar med kognitiva nedsättningar eller i behov av stöd

Verksamhetschef Annika Waser informerar. Metoden infördes 2017 och då som en ”sällan”-metod med två utbildade kuratorer i Göteborg för hela regionen. Beslut har nyligen fattats om en utökning så att kunskapen ska finnas på fler utbudspunkter än Göteborg. Det tar tid att utbilda men när det är klart får man bättre täckning och det blir inte så sårbart. Habiliteringen har idag inte någon likvärdig metod.
Mer information om metoden:

Att främja barnens välbefinnande - när en förälder har en funktionsnedsättning (pdf)

Kunskapsorganisationen i Habilitering & Hälsa samt kunskapsstyrningen regionalt och nationellt

Verksamhetschef Annika Waser rapporterar om den nationella kunskapsstyrningen och det arbete som skett och planeras på nationell nivå (NPO) och regional nivå (RPO). Vårt programområde heter NPO/RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Bland annat kommer det under 2021 att tas fram en arbetsgrupp kring habiliteringens målgrupper vid övergång från barn- och ungdomshabilitering till vuxensjukvården. Verksamhetschef Neri Samuelsson informerar om hur man i Habilitering & Hälsa nu också håller på att bygga upp en kunskapsorganisation. Man har tillsatt en sakkunnig per profession samt specialister som kan svara på sakfrågor, implementera rutiner och ge råd och stöd.

Övriga frågor

Läkare Skövde

Fråga har inkommit om läkartillgång på Habilitering Skövde, vuxen. Verksamhetschef Annika Waser informerar om att man har en deltids-psykiater och just nu vakans på somatisk läkare. Annonsering pågår men osäkert om det finns sökande. När det gäller läkare och även sjuksköterskor och dietister så samordnas resurserna över regionen och man stöttar upp varandra när det saknas i något område. Det digitala arbetssättet gör dessutom arbetet lättare när läkarna är konsulter åt teamen.

Reseintyg

Sjukreseenheten har nya rutiner och kan kräva nytt intyg för varje tillfälle. Gunilla Wallengren informerar om att vårdcentralen kan utfärda intyg som gäller en längre tid.

Positiv feedback

Mona Andersson ger positiv feedback på nuvarande digitala mötesform, det fungerar bättre än tidigare då några deltagare varit på plats och andra på länk. Det vore bra om den digitala möjligheten kvarstår även efter pandemin. Mona Andersson berättar också att det har fungerat bra med att habiliteringen har informerat om RBU, man har fått nya medlemmar i Skaraborg.

Nästa möte

Måndag 31 maj klockan 17:00, digitalt via Teams. Skicka gärna in frågor eller anmäl om ni vill berätta om er verksamhet, skickas till Kristina Pehrson. Ange tidsåtgång om möjligt.

kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna Kristina Pehrson, chefssekreterare


Senast uppdaterad: 2021-09-01 12:49