Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

22 september 2020

Närvarande via Skype

Anne Lönnermark, Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Mona Andersson, Funktionsrätt Skaraborg + RBU Skaraborg
Anita Larsson, Attention Uddevalla
Ove Haugen, Hjärnkraft Göteborg
Celine Henriksson, Hjärnkraft Göteborg
Gunilla Wallengren, DHR VGR
Sara Apelgren, Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Annelie Eliasson, RBU Göteborg
Roger Lindblom, FUB Mölndal
Jimmy Sundbom, Attention Dals-Ed
Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade Göteborg
Åsa Hagström, Attention Lerum
Elaine Johansson, HSO och FUB Västra Götaland
Åsa Blixt, Enhetschef Habilitering Borås
Annika Waser, Verksamhetschef Habilitering vuxen

Bilagor

Bildspel Attention Uddevalla 22 sept-20 (pdf)

Frågor från föregående anteckningar

Inget

Information och aktuellt inom några förbund

Attention Uddevalla

Anita Larsson berättar om Attention Uddevalla med omnejd, se bifogad presentation.

Attention firar i år 20-årsjubileum, Uddevalla med omnejd startades 5 år senare. Föreningen har inga anställda men har en stabil ekonomi, bl a för att man är bra på att söka fondmedel.

Den här sommaren har det känts extra viktigt med aktiviteter och man har ordnat läger, utflykter och träffar på ett coronaanpassat sätt. Styrelsemöten har man haft via länk vilket har fungerat bra.

Gå till Attention riksförbund
Gå till Attention Uddevalla

Hjärnkraft och Hjärnpunkten

Ove Haugen informerar.

Hjärnpunkten är ett socialt nätverk inom föreningen Hjärnkraft med syfte att förmedla kultur och folkbildning till personer med förvärvade hjärnskador. Det drivs av Hjärnkraft i samarbete med Sensus och startade som projekt i tre år med finansiering av Arvsfonden. Under dessa år fick man även stöd från Martina Lundgrens fond.

Hjärnpunkten är mest aktiv inom Göteborg där man brukar ha aktiviteter på Dalheimers hus.
I år har mycket ställts in och man har mest haft kontakt med enskilda medlemmar.
Pandemin har medfört en vana av att använda digitala verktyg.

Gå till Hjärnkraft Göteborg 

Annika Waser tackar för presentationerna och välkomnar fler som vill presentera sitt förbund på Brukarråd framöver.

Nya vårdprocesser nutrition och utmanande beteende, CP


Annika Waser informerar om nya processer som är på gång;
Vårdprocess nutrition – undernäring, Utmanande beteende samt CP för barn och ungdom.

När det gäller övervikt är det inte habiliteringens uppdrag men primärvården har fått ett tydligare uppdrag med årliga hälsokontroller och stöd.  

Vårdöverenskommelsen 2021

Annika Waser informerar om att vårdöverenskommelsen (VÖK) för 2021 ska vara klar den 30/9.
Skiljer sig inte mycket från tidigare år. Den är fortfarande bara ettårig men förhoppningsvis kommer den nästa gång bli tvåårig.
Det blir förmodligen 2 % uppräkning och eventuellt går man miste om stadsbidrag för välfärd och migration. Både lönekostnader och andra kostnader kommer att öka med mer än 2 % men under rådande omständigheter får man vara nöjd med detta.

Patientenkät

En ny patientenkät kommer att gå ut till patienter i oktober/november.  
Hjälp gärna till att uppmuntra till många svar.

Patientmånader

Habiliteringen har påbörjat ett förbättringsarbete med målet att få mer tid för direkt patientarbete. Från oktober till december pausas därför projekt och en del annat arbete som inte är direkt patientrelaterat för att kunna ge insatser till fler utan långa väntetider. Covid-19 har också medfört att fler patienter väntar på insatser.  

VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer)

Annika Waser informerar om att man nu (med lite fördröjning p g a covid-19) snart har utbildat all personal i VKV. Det handlar om att som rutin fråga alla patienter om man blivit utsatt för våld i nära relationer. Habiliteringens målgrupper är extra utsatta.

Åsa Blixt berättar att man försöker vara uppmärksam både vid nybesök och i samtal med tidigare patienter. Man har skapat åtgärdsplaner så att man som behandlare ska vara trygg i att gå vidare med de svar man kan få.

Övriga frågor

FVM – Millennium   


Gunilla Wallengren frågar hur arbetet fortlöper med det nya journalsystemet? Ytterligare förskjutning? När går habiliteringen in? Finns information?
Annika Waser informerar om att hela Habilitering & Hälsa går in i Millennium i första steget våren 2022 tillsammans med sjukhusområdet Södra Älvsborg. Man har nu personal som är involverade i projektet och behandlare som utsetts som verksamhetsexperter.

Kommunerna har anslutit sig till FVM i olika utsträckning. Alla 49 kommuner har gått med i option 1, dvs samverkanssystemet SAMSA, men när det gäller journalsystemet Millennium har inte alla anslutit sig.

En del av fördelarna blir förenklingar kring dokumentation, undvika dubbeldokumentation samt att patienten inte behöver berätta hela sin historia på alla ställen.

Läs mer om Vårdskiftet - Framtidens vårdinformationsmiljö  

Nästa möte

Tisdag den 17/11 kl 17:00. Vi planerar att genomföra den digitalt via länk.

För att kunna avgöra tidsåtgång på mötet är det bra om man skickar in övriga frågor i god tid. Skickas till Kristina Pehrson, ange tidsåtgång om möjligt.

kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare

 


Senast uppdaterad: 2021-08-26 16:34