Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

17 januari 2020

Närvarande via Skype

Gunilla Wallengren, DHR VGR
Anita Larsson,  Attention Uddevalla
Ove Haugen, Hjärnkraft Göteborg
Irma Kjellberg, Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Sara Apelgren, Autism- och Aspergerförbundet Skaraborg          
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VGR                        
Roger Lindblom, FUB Mölndal     
Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade

Habilitering & Hälsa

Åsa Blixt, enhetschef habilitering Borås vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef habilitering Borås barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef habilitering vuxen
Neri Samuelsson, verksamhetschef habilitering barn och ungdom
                              

Minnesanteckningar från habiliteringens brukarråd 201117

Frågor från föregående anteckningar

Inget.

Arbete kring tidig upptäckt

Verksamhetschef Neri Samuelsson informerar om ett pågående regionalt uppdrag med syfte bästa möjliga vård för barn och ungdomar med behov av många vårdkontakter. Det finns en bra specialiserad vård men saknas ett flöde för att säkerställa att inget hamnar mellan stolarna.

I det regionala barnuppdraget, som leds av Karin Andersson, verksamhetschef vid Angereds Närsjukhus, medverkar alla delar av barnsjukvården samt en kommunal referensgrupp. Just nu pågår 37 olika pilotprojekt för att se i liten skala hur man kan göra vården bättre. Några av dessa handlar om tidig upptäckt och tidiga insatser för små barn med autism. Orsaken är att forskning visar att ju tidigare ett barn kan få rätt insatser desto bättre utvecklingspotential har barnet. I Södra Älvsborg har närvårdssamverkan kommit långt för en bättre sammanhållen vård för barn 0-5 år. Habiliteringen är inte involverad i tidig upptäckt men däremot i tidiga insatser och i Göteborg har barn kommit till habiliteringen vid mycket yngre ålder än i övriga regionen.

Förhoppningsvis ses snart ganska stora effekter.

Brukarrådsrepresentanterna berättar om erfarenheter av otydlig ansvarsfördelning mellan kommun och landsting och att föräldrar själva har fått vara “spindeln i nätet”. Det är viktigt att man som förälder får bra stöd när det är många olika kontakter. Neri håller med om att föräldrar aldrig ska behöva vara ansvariga, det behövs koordinatorer/samordnare.

Mer information kommer under våren när de olika projekten ska utvärderas.

IBT-arbetet

Neri Samuelsson informerar om IBT, intensiv beteendeterapi för små barn med autism. Det är en evidensbaserad metod med färdighetsträning som är väldigt intensiv och kräver c:a 25 timmar i veckan av föräldrar, förskola och habilitering. Insatserna pågår under två års tid.

Med anledning av längre och längre köer framförallt i Göteborgsområdet pågår just nu en resursomfördelning inom habiliteringen för att kunna minska dessa. Göteborgspatienter erbjuds att få insatser i andra områden och man ser också över vad som går att digitalisera.
En egen utbildare och handledare i IBT har anställts för att inte vara beroende av att köpa in externa resurser.

Brukarrådsrepresentant poängterar att metoden är krävande för föräldrar och det blir orättvist för de barn vars föräldrar inte orkar. Neri informerar om att det då finns andra mindre intensiva metoder att erbjuda.

Vårdöverenskommelsen 2021

Verksamhetschef Annika Waser informerar om att vårdöverenskommelsen för 2021 nu är klar. Inga större förändringar och 2 % uppräkning. Efter nästa år hoppas man på en flerårig vårdöverenskommelse.

Verksamhetsplan 2021

Annika Waser redovisar verksamhetsplan för 2021. 

Presentation verksamhetsplan 2021 (pdf)

Annika informerar om att antalet digitala möten ökade i våras som en effekt av pandemin men målet är att öka mer.

Levande bibliotek - uppföljning

Förra hösten fick brukarrådet en presentation om starten av ”Levande bibliotek”. Annika Waser informerar nu om att det för närvarande finns drygt 40 personer i biblioteket varav flera har erfarenhet kopplad till habiliteringen. Förhoppningen är att uppnå 75-80 personer och man önskar fler unga, unga vuxna och utlandsfödda.

Gunilla Wallengren informerar om att det inom DHR finns en person som är engagerad men det finns ingen utvärdering ännu.

Hjälp gärna till att informera och rekrytera fler levande böcker!

Kontakta levande.bibliotek@vgregion.se

Övriga frågor

Skyddsutrustning vid patientbesök   
Inkommen fråga från Gunilla Wallengren, DHR:
Hur arbetar man med skyddsutrustning från personalens sida i samband med att patient kommer på besök? Finns det ett reglemente som man utgår ifrån som man tagit fram för habiliteringens verksamhet? I så fall vad för regler gäller? (Ex användning av visir/munskydd/handskar/handsprit vid patientbesök.)

Annika Waser informerar om att habiliteringen följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för olika typer av vård. Sedan tidigare har man basala hygienrutiner för bland annat arbetskläder, handsprit och ytdesinficering. Riktlinjer följs också när det gäller användning av visir vid ansiktsnära vård.

Ny riktlinje är att patienten endast får ta med sig en person vid besök. Detta framgår av kallelsen och om man behöver fler får man höra av sig.

Besök kan ombokas till videomöten när det är möjligt.

Behandlarna är strikta med att inte gå till jobbet vid minsta symptom och man förutsätter också att patienter inte kommer med symtom. Receptionen frågar om symptom och på några enheter finns också en ”grindvakt” som kollar att besökande är friska samt inte har för många med sig. Man försöker också se till att det inte blir trängsel i väntrummet.

Förmedla gärna till era organisationer angående antal medföljare samt att man inte ska komma om man har symptom. Man får gärna höra av sig med frågor inför besök eller om man som patient har speciella krav.

Fråga: Kan man själv boka digitalt möte med flera behandlare samtidigt eller hela teamet? Man får oftast endast möta en eller två behandlare.
Annika Waser förklarar att vi styr besöken efter vad som ska utföras enligt patientens aktivitetsplan(vårdplan), därav kallas man till olika professioner vid olika tillfällen relaterat till vilken insats som ska ges. Aktivitetsplanen ska vara en överenskommelse med patienten som ska vara delaktig i denna, men patienten kan inte få önskade insatser som habiliteringen bedömer inte är till nytta. Tyvärr kan man inte i nuläget se sin plan i 1177 men i kommande journal ska patient och alla vårdgivare kunna se patientens plan.

Vårens möten

Tisdag 23/2 och måndag 31/5 kl 17. Även februarimötet planeras att genomföras via länk.
Skicka gärna in frågor eller anmäl om ni vill berätta om er verksamhet, skickas till kristina.pehrson@vgregion.se. Ange tidsåtgång om möjligt.

Vid anteckningarna


Kristina Pehrson, chefssekreterare


Senast uppdaterad: 2021-09-01 12:55