Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beställ böcker

Böckerna levereras fraktfritt 5-7 dagar efter beställning. Fakturan skickas separat.

Boken handlar om handledning av habiliteringspersonal i kommunerna. Referensramen för boken är i stor utsträckning författarens egna erfarenheter av handledning av stödjande personal kring brukare med omfattande funktionsnedsättningar.
Läs mer om boken (pdf)

Boken är en vägvisare in i några av psykiatrins ämnesområden. Den innehåller tankar om vad som kan medföra en god psykisk hälsa och även vad som bidrar till uppkomsten av psykisk ohälsa. Boken tar sikte en hel del på olika kombinationer av funktionshinder.
Läs mer om boken (pdf)

Om salutogent motivationsarbete. Boken beskriver goda förutsättningar och en metodik för hur motivationsarbete kan utföras och vad som påverkar det. Metodiken kan användasinom vård, behandling, habilitering men även i mera allmänna sammanhang. 
Läs mer om boken (pdf)

Vägledning för personal som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och störda beteenden. Boken innehåller en mängd förslag till hur man bör bemöta personer med störda beteenden och metoder som kan prövas i olika situationer för att stödja dem. 
Läs mer om boken (pdf)

Boken tar upp vad man måste ta hänsyn till och vad som är lämpligt bemötande vid utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada, neurologiskt funktionshinder, epilepsi, omfattande rörelsehinder, psykiskt funktionshinder och beteendestörning.
Läs mer om boken (pdf)

Beställ böcker

Kontakt

Vid frågor om beställningar, kontakta Regiontryckeriet 
Telefon: 010-441 09 70
E-post: externabestallningar.regiontryckeriet @vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-05-11 10:24