Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny arbetsvardag: "vi jobbar som vi alltid gjort för patientens bästa"

Publicerad: Uppdaterad:
Ellinor och Jennike i munskydd

Habilitering innebär olika former tvärprofessionella insatser och samverkan med andra vårdgivare. Ellinor Jitzmark Gren och Jennike Sjöberg är kollegor på habilitering Göteborg. Som arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar de ofta tillsammans för att ge vård och stöd till vuxna patienter som har funktionsnedsättningar.

Patientens bästa i fokus

– Vi utgår alltid från vad som blir bäst för patienten. Ofta är flera kollegor inom olika yrken engagerade i samma patient. Besök och behandling samordnas både internt hos oss och med patientens närstående och andra vårdgivare. Patienten ska inte behöva åka två gånger till hjälpmedelscentralen för att ena gången träffa en arbetsterapeut och andra gången en fysioterapeut/sjukgymnast, säger Ellinor Jitzmark Gren som är arbetsterapeut. 

– Att vara flexibla och anpassa arbetssätt efter rådande omständigheter är inget nytt för oss inom habilitering, säger Jennike Sjöberg som är sjukgymnast. Det är så vi alltid jobbar! Kanske har vi ändå blivit extra kreativa nu när förutsättningarna förändras fort.  

Samverkan och flexibilitet för att möta patienter i pandemin

I våras ställde många patienter in sina besök på grund av pandemin. Samtidigt begränsades daglig verksamhet och andra aktiviteter. Konsekvensen är tydlig för Ellinor och Jennike när de träffat patienter efter längre tid än vanligt. 

– Vi ser till exempel att ledrörligheten försämrats hos en del patienter på kort tid som följd av att man rört sig mindre än vanligtFelaktig positionering kan orsaka smärta och trycksår. Därför är det jätteviktigt att nu genomföra besök som skjutits upp.  

För att genomföra besök med patienter som tillhör en riskgrupp är samverkan och flexibilitet en förutsättning. 

– Insatser från arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster är väldigt ”hands-on”, vi kommer nära patienterna. Självklart följer vi noggrant hygienriktlinjer och andra riktlinjer för att ge säker vård. Vi möter patienten direktingen behöver stanna i väntrummet på mottagningsbesök. 

– När det gäller hembesök har vi bokstavligen gått utanför boxen och genomfört besök i trapphus eller utomhus. Vid ett tillfälle fick vi “bara” träffa en rullstol utanför en daglig verksamhet. Regnet öste ner men justeringen kunde ändå utföras för patientens bästa. 

– Vi hade ett inbokat möte med en patient på hjälpmedelscentralen för att anpassa och utvärdera ett hjälpmedel. Plötsligt ändrade hjälpmedelscentralen reglerna och tillät bara en medarbetare från habilitering vid besök. Det här var ett besök där våra båda kompetenser behövdes för att ge nytta för patienten. Vi ville varken bryta mot reglerna eller ställa in så vi bestämde oss för att turas om vid patientmötet och åkte tillsammans till hjälpmedelscentralen. Den ena fick vänta utanför i en kall bil med telefonkontakt med kollegan på insidan. Efter ett tag visade det sig att vår ansökan om att få delta båda två gått igenom och att båda kunde vara med! 

Kollegor stöttar och peppar varandra

– Vi påverkas alla av pandemin på olika sätt. Det är fint att se hur alla gör så gott de kan för att det ska funka så bra som möjligt för patienterna.  

– Nu flyter det på, trots allt. Det är roligt att lösa alla utmaningar tillsammans och göra det bästa av situationen. 

– Vi får heller inte glömma att peppa och stötta varandra som arbetskollegor. Häromveckan hade vi några kollegor som ordnade en gemensam glöggfika tillsammans, på behörigt avstånd. Det var ett välbehövligt avslut på veckan, för oss alla! 

Foto från i våras på Ellinor Jitzmark gren och Jennike Sjöberg i munskydd

Fler vårdinsatser inom habilitering

Ett intensivt förbättringsarbete för att öka produktionen, det vill säga mer direkt patientarbete, genomförs under årets sista kvartal inom habilitering. Trots tuffa förutsättningar - inställd gruppverksamhet, många avbokningar och fler sjukskrivna – har satsningen redan gett ett överraskande fint resultat. Fler vårdinsatser har genomförts nu i oktober och november jämfört med samma månader 2019.

- Det är alltid viktigt att möta patienternas behov av specialiserad vård och stöd, och det är oerhört glädjande att vi faktiskt lyckats öka antalet vårdinsatser i pandemin, säger Neri Samuelsson, verksamhetschef för habilitering barn och ungdom 

Engagemanget för att öka antalet vårdinsatser är fantastisktVi har kunnat fortsätta ge vård till en prioriterad målgrupp genom att ändra arbetssätt och hitta kreativa lösningar, säger Annika Waser, verksamhetschef för habilitering vuxen 

Publicerad:
Uppdaterad: