Så ska väntetiden för IVF-behandling kortas

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att IVF-behandlingar ska upphandlas för att korta väntetiderna och fastställde dessutom en plan för att öka patientsäkerheten.

Upphandling av IVF-behandlingar ska korta väntetiden

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen satsar 12 miljoner kronor på att förkorta väntetiden till IVF-behandlingar (provrörsbefruktning). Satsningen ska användas till att upphandla 200-250 IVF-behandlingar från externa vårdgivare under de närmaste två åren.

Väntetiderna för IVF-behandling har under lång tid varit långa i Västra Götalandsregionen och i nuläget finns inte kapacitet att utöka antalet behandlingar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Plan för ökad patientsäkerhet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fastställt en plan för att stärka patientsäkerheten och minska risken för vårdskador. I planen anges ett antal viktiga insatsområden som VGR behöver arbeta med. Ett område som lyfts fram särskilt är vikten av patientens delaktighet i vården. Andra insatser handlar om att:

  • Halvera antalet fallskador jämfört med 2015
  • Minska förskrivningen av antibiotika
  • Minska andelen trycksår och vårdrelaterade infektioner

En vårdskada är när en patient drabbas av lidande kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom/dödsfall som hade kunnat undvikas.

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34