Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kriget i Ukraina

Ryssland har invaderat Ukraina. Västra Götalandsregionen bidrar på det sätt som behövs i och med krisen som uppstått.

Antalet flyktingar som kommer till Västra Götaland från Ukraina var lågt under slutet av 2022 och bedömningen är att det kommer fortsätta vara så. Beredskapen inom hälso- och sjukvården är god och belastningen med anledning av kriget i Ukraina är låg.

Särskild organisation Ukraina kvarstår med samma funktion inom Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen egna verksamheter fungerar som vanligt och verksamheterna förebygger och förbereder sig för både väntade och oväntade händelser som påverkar Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandregionens planering sker i tät kontakt med övriga myndigheter.

1177.se

På 1177.se finns översatt information om hälso-och sjukvård i Sverige till de som flyr kriget och kommer till Sverige för att söka skydd.

To seek healthcare in Sweden - 1177.se

українська/Ukrainska - 1177.se

Översatt informationsmaterial

På Vårdgivarwebben finns informationsmaterial översatt till ukrainska och ryska samlat.

Översatt material

Stöd och bidrag

Västra Götalandsregionen är en av de största donatorerna av sjukvårdsmaterial i Sverige. Biståndsinsatserna mot Ukraina är förstärkta.

Allt stöd och bistånd till Ukraina samordnas tillsammans med nationella och internationella myndigheter. Genom att kanalisera VGR:s bistånd säkerställer vi en säker hantering, att rätt material doneras samt att det finns en mottagande part. Den befintliga biståndsstrukturen för internationellt materialbistånd fortgår via Sahlgrenska International Care (SIC). Frågor gällande donationer från förtroendevalda eller externa parter hänvisas till ukraina@vgregion.se.

Västra Götalandsregionen har inte möjlighet att ta emot material från privatpersoner som vill hjälpa till. I stället hänvisas privatpersoner till någon av alla de hjälporganisationer som finns för att få mer information om vilket stöd som efterfrågas.

Flyktingmottagande

VGR erbjuder i samverkan med myndigheter och frivilligorganisationer ett tryggt mottagande av personer som flytt på grund av kriget i Ukraina.

VGR:s arbete med flyktingmottagande

Vaccination mot covid-19

Flyktingar erbjuds kostnadsfritt vaccin mot covid-19. De kan erbjudas samtliga vaccin som finns tillgängliga, det är ingen skillnad i effektivitet eller säkerhet, oavsett vilket vaccin de fått tidigare.

Grundläggande vård

Personer som har tvingats lämna Ukraina ska erbjudas vård på lika villkor som asylsökande.

Vård av personer från Ukraina

Vård till krigsskadade och svårt sjuka evakuerade patienter

Västra Götalandsregionen deltar i nationell och internationell samordning för att ge vård till krigsskadade och medicinskt evakuerade patienter från Ukraina.

Inkludering och arbete

Regionutvecklingsnämnden stöttar jobbmässor på olika teman. Där kan arbetssökande, med fokus på de som kommit till Västra Götaland och registrerats enligt massflyktingsdirektivet, matchas mot arbetsgivare som kan erbjuda passande anställningar.

Matchmaking för ukrainska flyktingar och svenska företag 

VGR arbetar också för att öka samverkan mellan olika initiativ kring arbete och språk för de som flyr från Ukraina. Folkhögskolor och studieförbund kan till exempel erbjuda svenskundervisning från dag ett.

Desinformation och påverkan

Att upptäcka desinformation och påverkansaktioner kan vara svårt. Det kan vara i inlägg på sociala medier, i nyhetsartiklar eller i personlig kommunikation med andra. Västra Götalandsregionen har sammanställt ett kortfattat utbildningsmaterial om informationspåverkan.

Säkra IT-system

Beredskapen för VGR:s IT-säkerhet är höjd. Grundskyddet är gott, men det pågår arbete med åtgärder för att ytterligare stärka VGR:s cyberförsvar.

Kultur

VGR stöttar kulturarbetare på flykt

Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöttar bland annat konstnärer, filmare och publicister som påverkas av kriget i Ukraina. Det handlar om allt från boenden till gästateljéer och redaktionella fristäder.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöttar bland annat konstnärer, filmare och publicister som påverkas av invasionen av Ukraina.

Så stöttar Västra Götalandsregionen kulturarbetare på flykt - VGRfokus

Hantera oro

På 1177.se kan du läsa om hur man kan reagera vid en allvarlig händelse, och vad man kan göra själv för att må bättre. Det finns även råd om hur du kan hjälpa ett barn.

Råd till personer som varit med om allvarliga händelser på 1177.se

Länsstyrelsens lägesbild

Länsstyrelsen publicerar en samlad lägesbilden om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället.

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Västra Götaland

Frågor kring VGR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina skickas till särskild organisation Ukraina ukraina@vgregion.se

Tänk på att inte skicka känslig eller säkerhetsklassad beredskapsinformation via e-post.


Senast uppdaterad: 2023-02-15 08:28