Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen fortsätter driva på för snar utbyggnad Göteborg-Borås

Publicerad: Uppdaterad:
Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren och Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, träffades för att diskutera järnvägssträckan Göteborg-Borås.

Just nu pågår ett febrilt arbete hos både politiker och näringsliv i Västsverige, att med gemensamma krafter komma överens om en nödvändig transportlösning med de nationella beslutsfattarna för att den viktiga järnvägssträckan ska börja byggas som planerat 2020. Västra Götalandsregionen förordar finansiering utanför ordinarie ram men är även beredd att diskutera medfinansiering för att byggstart ska kunna ske på sträckan innan nästa planrevidering.

I morse träffades Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen och Karin Svensson Smith (MP) som är riksdagens ordförande i trafikutskottet i Göteborg för att diskutera järnvägssträckan Göteborg-Borås. Med på mötet var också Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren för att ge näringslivets perspektiv på järnvägssträckan Göteborg-Borås. Dessutom deltog Ulf Ericsson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

- Snart förhandlas den nationella planen och tillsammans med näringslivet tänker vi politiska företrädare se till att politikerna i Stockholm förbättrar trafikverkets tjänstemannaförslag. Ny järnväg Göteborg-Borås och satsningar på pendeltrafik är bra för Västsverige och för hela Sverige, säger Birgitta Losman.

Längs stråket Göteborg-Borås pågår sedan ett antal år ett omfattande arbete med att utveckla den regionala samhällsplaneringen. Tillsammans har kommuner och kommunalförbund utarbetat en målbild för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och social hållbarhet i stråket. Det råder full politisk enighet om målbilden, och akademi, näringsliv, kommuner och regionen är alla involverade i arbetet. En utbyggd järnvägstrafik är en förutsättning för att nå målen.

Mer järnväg behövs i Sverige

På mötet betonade de västsvenska företrädarna den regionala nyttan med att utbyggnaden måste sättas i gång omgående, för att inte tappa mer fart. Men det regionala perspektivet är också till nytta för Sverige och alla var eniga om att det behövs mer järnväg i hela Sverige, inte bara i Västsverige.

Men ska nya stambanor vara en realitet år 2030 kan inte en utbyggnad ligga inom ramen för den ordinarie infrastrukturbudgeten. Med de förutsättningarna är höghastighetsjärnvägen inte utbyggd förrän cirka 2065, utan en kraftigt ökad finansiering måste ske genom lån.

Efter mötet i Göteborg skyndade sig sällskapet ut i regnet och vidare till Göteborgs central för att bjuda trafikutskottets ordförande på en tur i det västsvenska tågsystemet och Bohusbanan.

Fakta

När Trafikverkets förslag till reviderad nationell transportplan för 2018-2029 kom i månadsskiftet augusti fick Västsverige beskedet att järnvägssträckan Göteborg-Borås tagits bort. Trafikverket pekar ut sträckan som en brist men föreslår att byggstarten skjuts på framtiden. Förslaget, som just nu är ute på remiss ligger till grund för regeringens investeringsplan för infrastruktur 2018-2029.

I månadsskiftet november-december beslutar regionstyrelsen om de regionala inspelen till remissvaret. Den reviderade transportplanen fastställs sedan av regeringen under våren 2018.

Kontakt

Max Falk
Infrastruktursamordnare
070-470 05 88
max.falk@vgregion.se


Publicerad: