Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen begär att krislägesavtal aktiveras

Publicerad: Uppdaterad:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har efter förslag från regiondirektör Ann-Sofi Lodin hemställt till Sveriges kommuner och regioner, SKR, att aktivera krislägesavtalet för VGR. Orsaken är att nuvarande bemanning och vidtagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att klara det ökade inflödet av covid-19-patienter. VGR:s begäran godkändes 23 december.

Uppdaterat: Begäran att inaktivera krislägesavtal

– Vi står inför en extraordinär situation. Att begära att krislägesavtalet aktiveras är inget lätt beslut att ta. Det innebär ytterligare stora påfrestningar på en redan hårt pressad personal, säger Marina Olsson, HR-direktör, Västra Götalandsregionen.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet gör att arbetsgivaren inom ramen för lag och kollektivavtal kan vidta särskilda åtgärder för att upprätthålla och bemanna verksamheterna. För att krislägesavtalet ska kunna aktiveras krävs att de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal har uttömts.

Intensivt bemanningsarbete

Västra Götalandsregionen och sjukvårdsförvaltningarna har under lång tid arbetat intensivt med att förstärka bemanningen. Exempelvis har omfattande rekryteringsinsatser har gjorts via annonsering och direktutskick, läkarstudenter och sjuksköterskestudenter har anställts. Avrop mot bemanningsföretag har gjorts och omflyttningar av personal sker kontinuerligt. Dessutom har semestrar och ledigheter har dragits in.

– Trots allt som gjorts är det inte tillräckligt när smittspridningen och antalet inneliggande patienter fortsätter att öka. Vi har i nuläget omedelbara behov av att förstärka bemanningen på vissa vårdavdelningar med sjuksköterskor och undersköterskor, och med läkare inom vissa verksamheter, säger Marina Olsson.

Beslutas centralt

Förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona, Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, beslutade den 23 december att VGR kan aktivera krislägesavtalet.

Hur det ska tillämpas inom Västra Götalandsregionen, vilka vårdavdelningar och medarbetare som berörs, beslutas centralt av regiondirektören, efter samråd med regiondirektörens krisledningsgrupp. Avtalet kommer inte att gälla hela organisationen eftersom alla andra möjligheter till bemanning och vård ska vara uttömda innan avtalet aktiveras för de förvaltningar där inga andra möjligheter återstår. Detaljerade Instruktioner kommer att gå ut till samtliga förvaltningsledningar.

För frågor och svar om Krislägesavtalet, se SKRs hemsida.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-07 07:57