Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppskattat arbetsmiljöarbete minskar sjukfrånvaron

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalandsregionens arbetsmiljösatsning har visat sig vara mycket uppskattad av verksamheterna. Personalutskottet fick idag redovisat hur 9,7 miljoner har fördelats på 65 olika arbetsmiljösatsningar.

- Att förebygga sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete där uthållighet är nyckeln och där denna satsning på arbetsmiljön är en mycket viktig del, säger personalutskottets ordförande Linn Brandström (M).

- Men en stimulerande och god arbetsmiljö kräver inte bara pengar utan också tid och kompetens för att få effekt. Vi ser att man med dessa medel får större möjligheter till detta hos verksamheterna. Arbetsmiljösatsningen gör att verksamheter kan angripa problem genom att lyfta frågorna högre upp och med fokus på organisation och verksamhet snarare än på individnivå. Vi kan effektivt stötta uppstart av det viktiga arbetet men sedan krävs fortsatt arbete där verksamheterna förvaltar och håller i och håller ut!

Arbetsmiljösatsningen har under 2019 stöttat förvaltningarna med exempelvis:

  • Omfattande kartläggning och analys av arbetsmiljön

  • Insatser på ledningsnivå i samband med större omorganiseringar

  • Utveckling av utbildning och återhämtningsprogram

  • Ledarskaps- och chefsutbildningar

  • Utbildning av dialogledare, för ökad delaktighet och förbättrad dialog mellan chefer och medarbetare kring utvecklingsfrågor

Arbetet är svårt att utvärdera på övergripande nivå men skillnader synliggörs på arbetsplatserna via sjukskrivningstal och i resultat i medarbetarenkäten.

Nya initiativ för arbetsmiljösatsningar 2020
2020 skärps fokus på vilka insatser som godkänns; de ska vara lyfta till organisatorisk nivå, hälsofrämjande och hållbara utifrån de behov som finns. En beviljad satsning ska alltid vara något mer än det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

I nuläget finns 114 intresseanmälningar och möjlighet att lämna in fler finns så länge det finns medel kvar att fördela.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-03-04 12:08