Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Succé för nya ”detektivmottagningar”

Det har nu gått ett år sen införandet av diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen (VGR). Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan stolarna. Av patienterna som utreddes under första året hade var sjätte cancer och över 80 procent fick en annan diagnos.

Att symtom är ospecifika innebär att de inte kan härledas ett visst organ eller en särskild kroppsdel, utan är mer diffusa. Till exempel kan det röra sig om smärtor, trötthet, ofrivillig viktnedgång eller anemi (blodbrist), där man inte hittar någon bakomliggande förklaring. 

– Symtom som trötthet kan bero på allvarlig sjukdom som cancer, men det kan också bero på allt från låg ämnesomsättning till depression och stress, säger Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin/onkologi och regional processägare för tidig upptäckt av cancer vid Regionalt cancercentrum väst.

En stor förbättring för patienterna

Tidigare har det inte funnits någon instans inom vården som har ansvarat för att utreda patienter med allvarliga ospecifika symtom, vilket både har lett till långa utredningstider och onödigt lidande.

Marcela Ewing
Marcela Ewing

– Allmänläkarna har inte riktigt vetat vart de ska skicka dem för utredning. Ofta har de bollats fram och tillbaka mellan många olika specialiteter och vissa patienter har farit väldigt illa. Dessutom har forskning visat att lång utredningstid hos patient som visar sig ha cancer ger en sämre prognos, säger Marcela Ewing.

Diagnostiska centrum har inneburit en stor förbättring för patienterna, dels eftersom de har en fast vårdkontakt under hela utredningen och dels för att väntetiderna har kortats betydligt. Preliminära siffror visar att drygt 170 patienter utreddes under det första året. Den genomsnittliga utredningstiden för att diagnosticera cancer var nio dagar.

Ett lärorikt detektivarbete               

Att arbeta på ett diagnostiskt centrum är lite av ett detektivarbete. Mottagningens uppgift är att snabbt utesluta eller bekräfta cancer och att ställa en korrekt diagnos. För att uppnå det samarbetar man med alla specialiteter på sjukhuset.

Av de patienter som utreddes under första året hade 15 procent en cancersjukdom. 80 procent fick andra diagnoser, allt från reumatism och mag- och tarmsjukdomar till psykiatriska diagnoser och olika infektionssjukdomar som lunginflammation och borrelia.

Sofia Ekdahl
Sofia Ekdahl

– Det känns mycket tillfredställande att vi kan ta ett helhetsansvar och hjälpa en patientgrupp som tidigare har fallit mellan stolarna. De flesta är nöjda med utredningen oavsett vilken diagnos de får. Jag tror att det beror på att de får ett personligt bemötande och snabb hjälp, säger Sofia Ekdahl, specialistläkare i invärtesmedicin och chef för diagnostiskt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En viktig resurs för primärvården

Marcela Ewing har arbetat med planering och uppföljning av diagnostiska centrum och är själv allmänläkare. Hon ser mottagningarna som en stor tillgång, främst för patienterna men även för primärvården.

– Det är en fantastisk möjlighet! Äntligen kan primärvården få snabbare tillgång till utredningsresurser som i vanliga fall tar mycket längre tid. Utmaningen nu är att nå ut med information till alla allmänläkare så att fler vet om att den här resursen finns, säger hon.

Läs mer om diagnostiska centrum

Läs mer om cancer utan känd primärtumör

Läs mer om standardiserade vårdförlopp (SVF)

Diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen

  • Infördes i maj 2016 och finns på medicinklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus.
  • Utreder vuxna patienter med nytillkomna allvarliga ospecifika symtom som kan tyda på cancer.
  • Tre diagnostiska centrum utreder även patienter med misstänkt metastas där man inte känner till ursprungstumören. Även det är en patientgrupp som tidigare hade lång och oklar utredningsgång.
  • Under det första året utreddes drygt 150 patienter för cancer utan känd primärtumör.
  • Drygt 170 patienter utreddes för allmänna ospecifika symtom, varav 15 procent visade sig ha cancer.
  • Diagnostiska centrum är en del av satsningen på standardiserade vårdförlopp. Målet är kortare utredningstider och en mer jämlik vård.

Kontakt

Marcela Ewing
Specialistläkare allmänmedicin/onkologi
Regional processägare för tidig upptäckt av cancer
Regionalt cancercentrum väst
marcela.ewing@rccvast.se
076-947 45 00

Sofia Ekdahl
Specialistläkare invärtesmedicin
Sektionschef Hematologi och tromboembolism
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset
sofia.ekdahl@vgregion.se
031-343 40 88

Senast uppdaterad: 2020-04-06 15:36