Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala rekommendationer för skolor i Västra Götaland

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade idag att deras rekommendation om fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet inte kommer att förlängas efter den 1 april. Men mot bakgrund av det epidemiologiska läget gäller regionala rekommendationer för skolorna i Västra Götaland fram till och med 18 april.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april 2021. I dag har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att förlängas efter detta datum. Sedan tidigare finns dock en möjlighet att ge lokala rekommendationer i regionerna, som kan anpassas efter rådande smittskyddsläge. Ytterst är det skolans huvudman som fattar beslut om distansundervisning i skolan.

Det epidemiologiska läget i landet och i Västra Götaland är fortsatt allvarligt. Efter bedömning av läget i skolåldrarna har Smittskydd Västra Götaland fattat beslut att kvarstå vid de redan nu gällande rekommendationer nedan till den 18 april. Anledningen till detta är den ökande smittspridningen och osäkerheten i vad skollovet runt påsk kan medföra.

För gymnasieskolan rekommenderar Smittskydd Västra Götaland sedan 15 mars att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden, och dessutom att högst en tredjedel av eleverna är på plats samtidigt i gymnasiet. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som pga. sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment) ändå har närundervisning, är inte inräknade i den ovan angivna tredjedelen.

För högstadiet rekommenderar Smittskydd Västra Götaland att verksamheten i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel i lokalerna utanför klassrummen. I ett klassrum är det sällan möjligt att hålla till exempel ett tvåmetersavstånd, men eleverna bör mestadels sitta så glest som rummet tillåter. Så mycket som möjligt av undervisningen bör ske i den egna klassen.

För låg- och mellanstadiet rekommenderar Smittskydd Västra Götaland att i möjligaste mån bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Smittskydd Västra Götaland ser att lokalt anpassade riktlinjer för att undvika trängsel för lärar-/personalgruppen är mycket viktigt och bör i aktuellt läge förstärkas. Det är huvudmannens ansvar att tillse att den anställde har möjlighet att följa smittskyddsrekommendationerna och den anställdes ansvar att följa dem.

Samtliga regionala rekommendationer i Västra Götaland


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-03-25 15:36