Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 8 september 2020

Publicerad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin, samt att samla all utredning och vård av könsdysfori vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utvärdering av pandemihanteringen

Regionstyrelsen beslutade att ge Kommunforskning i Västsverige (KFi Väst) i uppdrag att utvärdera Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. 

Syftet med utvärderingen är att beskriva och klargöra hur olika delar av den regionala organisationen och verksamheten klarat att hantera den samhällskris som är och har varit en effekt av spridningen av virussjukdomen covid-19. Utvärderingen ska ge en samlad bild av det bedrivna arbetet och utgöra underlag för tolkningar, analyser och förändringar.

Utvärderingen ska redovisa uppfattningar om hur arbetet bedrivits och vilka styrkorna och svagheterna har varit utifrån ett urval av nyckelaktörer.

Perspektivet på utvärdering kan beskrivas med benämningen ”kritiska vänner”. En sådan ansats utmärks av en grundinställning hos utvärderarna att bidra till förbättring kombinerat med en övertygelse om att detta bäst görs genom att anlägga ett kritiskt perspektiv. 

 

Översyn av vårdkedja för könsdysfori och förslag om ändrad organisation

Könsdysfori är en medicinsk diagnos som kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön som personen tilldelats vid födseln samtidigt som detta skapar ett psykiskt lidande för individen eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen. Antalet personer som får diagnosen könsdysfori har ökat under det senaste decenniet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav i juni förra året hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en översyn av vårdkedjan för behandling av könsdysfori för att stärka samordningen och den tvärprofessionella samverkan samt säkerställa uppföljning och regional akademisk förankring.

Med utgångspunkt i översynen som gjorts beslutade regionstyrelsen nu att all utredning och behandling vid könsdysfori samlas inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det ökar förutsättningarna för patienten att uppleva vården sömlös i övergångarna mellan de ingående specialiteterna i vårdkedjan. Det säkerställer också en sammanhållen vårdkedja med multidisciplinär kompetens enligt nuvarande kunskapsläge och aktuell lagstiftning samt en långsiktighet i fördelning av medel till disciplinerna inom vårdkedjan, så att inte undanträngningseffekter sker inom de somatiska disciplinerna.

Läs mer

Alla beslut 8 september i korthet


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-09-08 13:39