Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 31 mars 2020

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ställa sig bakom inriktningen för närvårdscentrum i Mariestad. Regionstyrelsen vill också att regionfullmäktige garanterar att verksamheter och bolag inte drabbas ekonomiskt av Covid-19.

Verksamheter och bolag ska kompenseras för Covid-19

Regionstyrelsen vill att regionfullmäktige garanterar att verksamheter och bolag inte drabbas ekonomiskt av Covid-19. Västra Götalandsregionens bolag ska få en aktieägargaranti fram till och med 2022 och ekonomin för styrelser och nämnder kommer att hanteras gemensamt när läges har stabiliserats. 

Västra Götalandsregionen (VGR) är ensam ägare till GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Turistrådet Västsverige AB, Västtrafik AB och Film i Väst AB. Regionteater Väst AB ägs till 91 procent av VGR. Flera av dessa bolag är drabbade av stora intäktsbortfall på grund av den pågående influensapandemin Covid-19. Dessa intäktsbortfall kan komma att bli så stora att bolagens styrelser kan bli skyldiga enligt aktiebolagslagen att upprätta kontrollbalansräkning. För Västtrafik AB gäller det dessutom att säkerställa att man kan upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. 

Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige att besluta om en aktieägargaranti på upp till 700 miljoner kronor till bolagen gällande till den 31 december 2022.

Covid-19 kommer även att få ekonomiska konsekvenser för VGR:s verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som regionen finansierar. Även tillgängligheten till vård kommer att påverkas vilket i sin tur kan medföra att sjukhusen får minskade intäkter till följd av minskad produktion. Regionstyrelsen vill att dessa konsekvenser hanteras gemensamt när situationen stabiliseras. 

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att ställa sig bakom styrelsens inriktning för hanterandet av konsekvenserna av Covid-19.

Mariestad pionjärområde för nya nära vården

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningen för närvårdscentrum i Mariestad. Det innebär att Mariestad blir en föregångare för framtida utbyggnader av närvårdscentrum på flera orter i Västra Götaland. 

Den mobila vården byggs ut både från primärvården och sjukhuset. Primärvårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser ökar inom primärvårdsrehabilitering, ungdomsmottagningen, barnvårdcentralen, barnmorskemottagningen och psykisk hälsa. Inom hörselverksamheten utvecklas digitala vårdmöten i samverkan med andra vårdgivare och specialiserade team utvecklas. 

Patienternas möjligheter till digitala möten med vården genom e-tjänster kommer att utvecklas. Två digitala konsultationsrum utrustas i Närhälsans vårdcentral i Mariestad. Där ska patienter kunna göra vårdbesök med ljud och bild hos specialist i Skövde, själva eller med hjälp av vårdcentralens medarbetare. Verksamheten kommer börja inom hjärtsjukdomar, hudsjukdomar, lungsjukdomar och njursjukdomar för att därefter utvecklas för fler medicinska specialiteter. Medarbetare inom primärvården får också möjlighet att kontakta specialister på sjukhuset i Skövde direkt för konsultation. 

Utvecklingen innebär att SkaS verksamhet i Mariestad förändras från ett begränsat antal mottagningar till ett större utbud i nära samverkan med primärvården. Invånarna får ökad tillgång till specialistsjukvården såväl från hemmet som på vårdcentralen genom digitala konsultationer. Behovet av sjukhusbaserad vård på akutmottagningen, andra mottagningar och slutenvård bedöms minska.
När fler närsjukvårdscentrum byggs ut ska erfarenheterna från Mariestad beaktas.


Senast uppdaterad: 2020-03-31 13:21