Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 23 juni 2020

Publicerad: Uppdaterad:
ordförandeklubba

Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen koncernens uppföljningsrapport och beslutade att Västra Götalandsregionen kan låna ytterligare två miljarder kronor för att klara konsekvenserna av coronapandemin.

Västra Götalandsregionens underskott beräknas till 700 miljoner kronor för 2020

Ökade statsbidrag och senarelagd omräkning av pensionsskulden gör att prognosen för Västra Götalandsregionens ekonomiska underskott för 2020 blir 700 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med prognosen i mars som pekade på ett underskott på 1,5 miljarder kronor.

Koncernens uppföljningsrapport för tiden fram till och med maj månad redovisades och godkändes under regionstyrelsens sammanträde idag. Den visar att det ekonomiska läget för Västra Götalandsregionen är fortsatt ansträngt till följd av effekterna av Coronapandemin. Prognosen innehåller stora osäkerheter men bedömningen är att en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet och oro på världsmarknaden kommer att påverka ekonomin under lång tid framöver.

Även om prognosen visar på ett betydande underskott för helåret 2020 är uppföljningsrapporten klart positivare än den som redovisades till och med mars. Då var det beräknade underskottet 1,5 miljarder kronor. Förbättringen förklaras till största delen av ytterligare statsbidrag till kommuner och regioner. Statsbidragen bidrar positivt till prognosen med 1 300 miljoner kronor jämfört med prognosen i mars. En annan positiv faktor är att beslutet om att räkna om pensionsskulden på grund av ökad livslängd skjuts på framtiden. En betydande negativ faktor är att skatteintäkterna beräknas minska med 600 miljoner kronor och uteblivna biljettintäkter. Sammanlagt blir det beräknade ekonomiska underskottet för i år 700 miljoner kronor, vilket är 800 miljoner bättre än prognosen i marsrapporten.

 

Regionen kan låna ytterligare två miljarder

Regionstyrelsen beslutade att regionen kan låna ytterligare två miljarder kronor i år för att klara konsekvenserna av Coronapandemin. Detta för att stärka regionens finansiella ställning.

Västra Götalandsregionen har en låneram för långfristiga och kortfristiga externa lån på 12 miljarder kronor som har beslutats av regionfullmäktige. Regionstyrelsen fattar beslut om nyupplåning av långfristiga lån inom denna ram.

Till följd av Coronapandemin står Västra Götalandsregionen inför en ekonomisk utmaning med stora förväntade underskott de närmaste åren. Samtidigt är situationen på de finansiella marknaderna ansträngd, vilket på sikt skulle kunna få en påverkan på förutsättningarna för extern upplåning.

Regionstyrelsen beslutade därför att medge ytterligare extern upplåning om två miljarder kronor under 2020 för att stärka den finansiella ställningen till följd av rådande omständigheter.

 

Länk till alla beslut i korthet

Länk till sammanträdets handlingar


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-06-23 14:58