Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 19 januari 2021

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 januari att teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån. Regionstyrelsen beslutade också och om fördelningen av statsbidraget för covid-19.

Västra Götalandsregionen tecknar olycksfallsförsäkring för hemarbete

Regionstyrelsen har beslutat att teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån. Försäkringen ska täcka de olycksfall som inträffar under arbetstid och som den ordinarie arbetsskadeförsäkringen inte täcker.

Antalet VGR-medarbetare som arbetar hemma uppskattas till 4 500. Kostnaden för en kompletterande olycksfallsförsäkring beräknas till sammanlagt 108 000 kronor per år.

Det är försäkringsbolaget AFA Försäkringar som bedömer vilka skador som omfattas av olycksfallsförsäkringen.

Fördelning av statsbidrag för covid-19

Regionstyrelsen fördelar statsbidraget för covid-19 till Västra Götalandsregionens olika verksamheter för perioden april-oktober 2020. Statsbidraget används bland annat för att täcka sjuklönekostnader, för krisstöd och samtalsstöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt stöd till kollektivtrafiken.

Under covid-19 pandemin har VGR:s verksamheter påverkats ekonomiskt på olika sätt; genom ökade kostnader, uteblivna intäkter och uteblivna åtgärder för en ekonomi i balans. Samtidigt har VGR som helhet fått kraftigt ökade statsbidrag, vilket innebär att VGR, trots pandemins ekonomiska konsekvenser har ett resultat som överstiger det budgeterade resultatet.

Statsbidraget fördelas så att styrelser och nämnder, så långt möjligt, hålls skadelösa för de ekonomiska effekterna av pandemin. Syftet är att styrelser och nämnder ska kunna bedriva och planera verksamhet under 2021 och 2022 utan att belastas av negativa resultat från 2020.

Regionstyrelsens beslut i korthet


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-01-19 16:11