Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 17 december 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att utlysa en uppdragsforskning om upplevelser av utredning av könsdysfori. Dessutom fick regionstyrelsen en första avrapportering om kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten.

Utlysning av uppdragsforskning om upplevelser av utredning om könsdysfori hos Lundströmmottagningen

Uppdragsforskningen om upplevelser av utredning om könsdysfori syftar till att öka kunskap om patienters erfarenhet av utredningar om könsdysfori vid Lundströmmottagningen. Tanken är att utveckla den könsbekräftande vården och förstärka arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Lundströmmottagningen har sedan starten 2007 haft över 1000 nybesök varav cirka 600 har lett till diagnosen könsdysfori med efterföljande könsbekräftande vård. Antalet patienter har ökat under 2017-2019 i och med att cirka 300-340 personer per år har remitterats till mottagningen. När patienten avslutar utredning har hen vanligtvis inte längre någon kontakt med mottagningen. Det finns därför inte kunskap om patientens upplevelse av utredningen och hur den påverkade patienternas könsidentitet.

Regionstyrelsen beslutar att utlysa uppdragsforskning för 600 000 kronor om upplevelser av utredning om könsdysfori vid Lundströmmottagningen. Regionstyrelsen ger beredningen för mänskliga rättigheter i uppdrag att utlysa uppdragsforskningen och därefter återkomma till regionstyrelsen med förslag till beslut. Finansiering av uppdragsforskningen sker inom ramen för regionstyrelsens budget, beredning mänskliga rättigheter 2020.

Översyn av sjukreseverksamheten

Regionstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 i samband med ”Frågor med anledning om vårdöverenskommelse 2020” att uppdra åt regiondirektören att återkomma med förslag till långsiktig finansiering, ansvarsfördelning, organisering, regelverk med mera för att se över kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten. Vid regionstyrelsens sammanträde idag lämnas en första avrapportering.

Uppdraget förväntas bli slutrapporterat och beslutat i regionfullmäktige i maj 2020, och regiondirektören avser att återkomma till regionstyrelsen med förslag till hantering inom de identifierade områdena vid flera tillfällen under våren.

Regionstyrelsen noterar informationen om fortsatt beredning av ärendet.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: