Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 14 september 2021

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde den 14 september 2021 beslutade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen bland annat om investeringar i medicinteknisk utrustning, om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren på NÄL samt en uppdatering om IVO:s tillsyn av covid-19 på särskilt boende.

Investeringar i medicinteknisk utrustning 2022

Västra Götalandsregionens investeringsplan innefattar ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning vid sjukhusen under 2022.

Regionstyrelsen beslutade att bevilja ägarstyrda investeringar om totalt drygt 42 miljoner kronor, varav cirka 1,2 miljoner för artroskopisimulator till Simulatorcentrum, cirka 4,5 miljoner för automation av regional laboratoriemedicin, cirka 10 miljoner för högupplösande masspektrometri för regional laboratoriemedicin, cirka 25 miljoner för PET/CT kamera till Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt cirka 2 miljoner för investering i CBCT för NU-sjukvården.

Om- och tillbyggnad kirurgikorridoren på operationsenheten, Norra Älvsborgs sjukhus (NÄL)

I oktober 2020 drabbades gynekologikorridoren på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus av en akut vattenskada. Regionstyrelsen beslutade då om en ombyggnation av gynekologikorridoren. Behov finns även av ombyggnad och tillbyggnad av kirurgikorridoren.  

Regionstyrelsen beslutade att om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren på operationsenheten, NÄL, ska genomföras inom en investeringsutgift om totalt 85,7 miljoner kronor. Beslutet innebär också utökad låneram för konstnärlig utsmyckning och budgetutrymme för följdutrustning.

Uppföljande beskrivning till Inspektionen för vård- och omsorg om åtgärder gällande covid-19 på särskilt boende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2020 en tillsyn av Västra Götalandsregionens ansvar för medicinsk vård och behandling till äldre personer med covid-19 på särskilt boende. VGR beskrev planerade och pågående förbättringsåtgärder i ett yttrande den 23 december 2020.

Regionstyrelsen ger nu en uppföljande beskrivning av genomförda och påbörjade åtgärder till IVO. Den inkluderar bland annat Närhälsans handlingsplan för kvalitetssäkrad läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, uppföljningen av privata vårdcentralernas handlingsplaner samt att VGR och länets kommuner reviderar Hälso-och sjukvårdavtalet. Den externa granskningen som presenterades i mars 2021 drog också den övergripande slutsatsen att Västra Götalandsregionen har haft förmåga att möta utmaningarna som pandemin inneburit.

Länkar

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-11-29 14:37