Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 14 april 2020

Publicerad:
ordförandeklubba

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att VGR ska hjälpa externa parter som drabbas av pandemin samt föreslog att regionfullmäktige beslutar om möjlighet för ledamöter att delta i fullmäktiges möten på distans.

VGR ska hjälpa externa parter som drabbas av pandemin

Det finns risk att Västra Götalandsregionens externa samarbetsparter hamnar på obestånd på grund av Covid-19. Regionstyrelsen beslutade därför att rekommendera ekonomiska lättnader och poängterade vikten av att regionen fullföljer avtal och överenskommelser, trots rådande situation.

Liksom övrig verksamhet drabbas Västra Götalandsregionens (VGR) externa samarbetsparter av verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av Covid-19. En viktig förutsättning är att samtliga berörda externa parter som behöver insatser och stöd i första hand ska använda de verktyg som staten på olika sätt tillhandahåller.

Huvudinriktningen för VGR är att fullfölja avtal och överenskommelser. Inom några områden föreslås att styrelser och nämnder ska fatta beslut om vissa förändringar för att regionen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Det gäller även att prioritera verksamheter som kan avlasta sjukhusen sådan vård som kan utföras av upphandlade verksamheter.

Förslaget om förändringar gäller vissa externa samarbetsparter som på grund av Covid-19 inte längre får prestationsbaserade intäkter eller tappar andra väsentliga intäkter som är kopplade till uppdraget, såsom biljettintäkter, resande, vårdintäkter, resebeställningar med mera. Till följd av detta finns risk att verksamheten kommer på obestånd och därmed riskeras att viktig infrastruktur går förlorad.

Rekommendationer om ekonomiska lättnader och andra åtgärder för externa parter syftar till att säkerställa Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag till invånarna inom hälsa och vård, kultur och kollektivtrafik samt regional utveckling. Rekommendationerna föreslås gälla till och med 31 augusti 2020.

 

Möjligt delta i fullmäktige på distans

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om möjlighet för ledamöter att delta i fullmäktiges möten på distans.

Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i regionfullmäktiges sammanträden på distans, om särskilda skäl föreligger. För att göra detta möjligt måste regionfullmäktige besluta om en ändring i sin arbetsordning där det också framgår i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet.

Enligt kommunallagens förarbeten ska distanssammanträden vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar. Kraven för att delta på distans är att ledamoten deltar på samma villkor som övriga ledamöter. Ljud- och bildöverföring ska vara stabil och av hög kvalitet samt innebära att samtliga ledamöter kan se och höra varandra. Om kvaliteten försämras eller bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse återupprättats och att kvaliteten är sådan att alla deltar på lika villkor.

 

Länk till alla beslut i korthet

Länk till sammanträdets handlingar


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-04-14 15:30