Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 18 maj

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om nytt trafikförsörjningsprogram för hållbart resande och om avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år.

Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram med fokus på hållbart resande 

Regionfullmäktige har antagit ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2025 med fokus på hållbart resande. Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland.

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Huvudinriktningen för programmet är en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken och det hållbara resandet. Fram till år 2025 är målet att återta de nivåer och andelar som rådde innan pandemin gällande den samlade andelen kollektivtrafik-, gång- och cykelresor, antalet utförda kollektivtrafikresor samt marknadsandelen för kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett viktigt verktyg i att genomföra den regionala utvecklingsstrategin. Fyra fokusområden lyfts i programmet: driva på och underlätta hållbara resval, koppla ihop kollektivtrafiken med samhällsplaneringen, fortsatt utveckling av kombinerad mobilitet samt forskning och innovation om kollektivtrafik.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Läs mer om trafikförsörjningsprogrammet på vgregion.se/tfp

 

Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla över 65 år 

Regionfullmäktige har beslutat att besök hos sjuksköterska på vårdcentral blir avgiftsfria för alla över 65 år. Förändringen ska gälla från 1 januari 2022.

De slopade patientavgifterna innebär minskade intäkter till Västra Götalandsregionen med cirka 15 miljoner kronor per år. Finansieringen hanteras i regionfullmäktiges budget för 2022, antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022. 

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-05-18 18:32