Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 1 december 2020

Publicerad:
ordförandeklubba

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 1 december bland annat om budget för 2021 där nära 58 miljarder kronor i regionbidrag fördelades till de olika verksamheterna.

Budget 2021 Västra Götalandsregionen

Efter 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2021 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Beslut om budget för 2021 togs redan i juni i år. Men på grund av osäkerheten om de ekonomiska effekterna till följd av Coronapandemin var planeringsförutsättningarna mycket svåra. De styrande partierna i Grönblå samverkan, vars budget regionfullmäktige röstade fram i juni, presenterade nu en kompletteringsbudget. Även övriga partier presenterade egna budgetförslag eller kompletteringsbudgetar.

De Grönblås budget fokuserar på att hantera uppskjuten vård då vårdköerna förlängts under pandemin. Partierna ser budgeten som en projektbudget där projektet att korta väntetiderna till vården inleds redan i år. Det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans.".

Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Regionbidragen till verksamheterna är i budgeten på närmare 57,8 miljarder kronor varav drygt 44 miljarder går till hälso- och sjukvården. Regionutveckling tilldelas närmare 7,7 miljarder, regiongemensamma verksamheter drygt 5,6 miljarder och serviceverksamheter drygt 357 miljoner kronor.

Budgeten innehåller två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot:

  • Hållbar, innovativ och kreativ region
  • Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-12-02 08:12