Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Peter Almgren utsedd till särskild utredare

Publicerad: Uppdaterad:
Peter Almgren
Peter Almgren är regeringens särskilda utredare.
Fotograf: Simmon Okongo

Regeringen har idag tisdag utsett Peter Almgren, koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, till särskild utredare på socialdepartementet.

Peter Almgren ska utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga i hela landet. Syftet med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård för både fysisk och psykisk hälsa, inklusive förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga med närstående. Meningen är också att titta på kopplingen till den specialiserade vården och de problem som finns kring sammanhållna vårdkedjor. Ett särskilt fokus kommer också att sättas på psykisk ohälsa och barn- och ungdomspsykiatrin.

Dialog kommer att föras med Sveriges kommuner och regioner i frågan om nära vård. Det finns också delar i direktiven som rör informationsöverföring mellan aktörer kring barn och unga och att titta på lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.

– Vi är jätteglada och stolta över att Peter Almgren har fått uppdraget. Västra Götalandsregionen har sedan 2017 arbetat med att utveckla en god och sammanhållen vård för barn och unga, då hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav oss uppdraget, som en del av omställningsarbetet av hälso -och sjukvården, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Peter Almgren är barnläkare och arbetar i dag som medicinsk rådgivare och programledare för barnuppdraget inom omställningen. Där leder han det regionala utvecklingsuppdraget för barn och ungas hälso- och sjukvård, som utifrån en genomförd behovskartläggning nu också arbetar med interventioner och lösningar.

– Jag är stolt, glad och supertaggad över uppdraget som särskild utredare. Jag brinner för det här arbetet med barn och ungas bästa möjliga hälsa och utveckling och att försöka hitta lösningar på dagens och framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården. Problem som behöver lösas är till exempel brist på koordination och samordning av vård, försenade insatser, avsaknad av tydliga kontinuerliga vårdflöden samt stöd och delaktighet till barn och deras närstående, säger Peter Almgren.
–  Barnpopulationen är i stadigt växande, psykisk ohälsa ökar och allt fler barn och unga lever med mer komplexa vårdbehov. Detta har inte varit så uppmärksammat tidigare så jag är jätteglad över att få möjlighet att arbeta nationellt med frågan. Syftet är att uppnå bästa möjliga hälsa för barn och unga och att avlasta föräldrar för barnens bästa, fortsätter Peter Almgren.

Uppdraget är på två år och brett formulerat.
– Vi kommer nu att sätta oss och titta på direktiven och bena ut vad vi gör först. En stor del av det inledande arbetet är också att föra dialog med kommuner och regioner i hela Sverige, säger Peter Almgren.

Inledningsvis rekryterar han en liten stab, som kommer att arbeta från Göteborg, men med mycket resande till Stockholm och övriga Sverige.

Läs mer om uppdraget på regeringens hemsida genom att klicka på länkarna:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/12/dir.-201993/

och

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/en-sammanhallen--god-och-nara-vard-for-barn-och-unga/


Publicerad: