Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny mötesplats stärker den kliniska forskningen i Västra Götaland

- Att integrera forskning i den kliniska vardagen är ett måste när vi nu står inför utmaningar, så som en åldrande befolkning och ökade förväntningar på hälso- och sjukvården, säger Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård.

Den 10 oktober hålls Regional konferens för klinisk forskning som syftar till att stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra Götaland. Den kliniska forskningen är ett viktigt led i Västra Götalandsregionens satsning på ökad innovationskraft i hälso- och sjukvården och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare.

– Det här är ett utmärkt tillfälle för industri, akademi och hälso-sjukvård att mötas, framgångsrik klinisk forskning bygger på ett fungerande samarbete dem emellan. Ett annat viktigt syfte med konferensen är att synliggöra den infrastruktur som finns i regionen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för klinisk forskning, säger Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård, VGR och en av inledningstalarna.

Det här är första konferensen Gothia Forum arrangerar i rollen som regional nod för Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra Halland) inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. Vid den här konferensen firas dessutom Gothia Forums 10-årsjubileum. Verksamheten har haft en spännande resa och växt från 5 till drygt 50 medarbetare sedan starten 2009. 

– Jag har följt Gothia Forums utveckling från ett visionärt projekt som testades i regionen till en stabil verksamhet med ett komplett erbjudande klinisk forskning. De har ett professionellt förhållningssätt och fungerar i många fall som en viktig katalysator för enskilda forskare och forskargrupper, men man har också bidragit till att skapa verksamhetsnära enheter för kliniska prövningar vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (DSBUS) och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). 

Under dagen får vi höra om SÄS resa för att bygga upp en hållbar forsknings- och innovationsstruktur i ett seminariepass om forskning i den kliniska vardagen. Vi får dessutom en presentation om hur NU-sjukvården integrerat forskning i psykosprocessen för individualiserad vård. 

– Att integrera forskning i den kliniska vardagen är ett måste när vi nu står inför utmaningar, så som en åldrande befolkning och ökade förväntningar på hälso- och sjukvården. Det kräver att vi tänker nytt och innovativt, dagens forskning är den hälso- och sjukvård du och jag får imorgon och därför vill vi skapa förutsättningar för att forskning blir en naturlig del av hälso- och sjukvården.

Läs mer om konferensen

Fakta

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet syftar till att förenkla och utveckla arbetet med kliniska studier.

Senast uppdaterad: 2020-04-06 15:36