Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mindre underskott för Västra Götalandsregionen 2017 efter avsättning för bättre kollektivtrafik

Västra Götalandsregionens verksamhet redovisar ett överskott på sammanlagt 618 miljoner kronor för 2017. Efter att regionfullmäktige gjort en avsättning på 841 miljoner kronor för den så kallade storstadsförhandlingen blev det bokförda resultatet ett underskott på 223 miljoner kronor. Genom avsättningen står Västra Götalandsregionen väl rustat att möta nödvändiga framtida insatser för en bättre kollektivtrafik. Det står i bokslutskommunikén som presenterades för regionstyrelsen på tisdagen. Trots en hög kostnadsutveckling är Västra Götalandsregionens ekonomi i balans. Kommunikén är en första sammanställning av förra årets ekonomiska resultat.

Västra Götalandsregionens (VGR:s) koncernresultat för 2017 slutar i ett underskott på 223 miljoner kronor. Det är 359 miljoner lägre än det budgeterade resultatet.

Under hösten pekade resultatprognosen för 2017 på ett överskott för året på 900 miljoner kronor. Men, regionfullmäktiges beslut i slutet av året, om medfinansiering av kollektivtrafiksatsningar inom den så kallade storstadsförhandlingen, påverkade årsresultatet för 2017 med 841 miljoner kronor.

Utan kostnaden för medfinansieringen skulle resultatet blivit ett överskott på 618 miljoner kronor. Detta resultat, som nu är jämförbart med budgeten och tidigare år, är 482 miljoner bättre än budgeten 2017 men lägre jämfört med helårsresultatet för 2016. Det beror bland annat på minskade specialriktade statsbidrag och en hög utveckling av personalkostnaderna.

Överskott i verksamheten utom vid akutsjukhusen

Kollektivtrafiken och verksamheterna inom regional utveckling och service har en relativt god ekonomisk situation. Inom hälso- och sjukvården är dock bilden splittrad. Akutsjukhusen redovisar ett underskott på 487 miljoner kronor för året medan hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna, Folktandvården och Närhälsan redovisar ett överskott på 94 miljoner.

Kortare väntan inom specialistsjukvården

Genom ökad egen produktion och köpt vård hos externa vårdgivare, minskade antalet som väntat mer än 90 dagar till besök inom specialistsjukvården med 6 500 personer. Minskningen är ett trendbrott mot tidigare år.

Minskad sjukfrånvaro

I december 2017 hade VGR 55 079 medarbetare och är en av Sveriges största arbetsgivare. Personalomsättningen har minskat med 0,1 procentenheter och ligger nu på 9,5 procent. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 21,2 procent. Tidigare års trend med ökande sjukfrånvaro bröts 2017. Istället minskade sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter till 6,6 procent. Främst är det långtidssjukfrånvaron som har minskat.

Investeringstakten fortsatt hög

Investeringstakten är fortsatt hög inom VGR. Flera stora fastighetsinvesteringar gick under året in i mer aktiva skeden vilket gjorde att VGR satsade närmare 3,8 miljarder kronor på fastigheter och utrustning, vilket är 560 miljoner kronor mer än året före. Bland annat pågår stora arbeten vid Östra sjukhuset, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus och Regionens hus i Göteborg samt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

VGR Bokslutskommuniké 2017

Om Bokslutskommunikén

Bokslutskommunikén beskriver översiktligt resultatet för 2017 och är inte granskad av revisonen. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2017 behandlas på regionfullmäktige den 10 april 2018.

Om storstadsförhandlingen

Storstadsförhandlingen är en del av Sverigeförhandlingen för tåg och stadsutbyggnad i Sverige. Under 2017 kom Svenska staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun överens om att gemensamt satsa drygt sju miljarder kronor på utbyggnad av kollektivtrafiken i Göteborg. Satsningen innehåller även pengar till en linbana över älven i Göteborg, cykelbanor och fler busslinjer.

Pressmeddelande från juni 2017: Västra Götalandsregionen satsar stort på kollektivtrafik och bostäder i Sverigeförhandlingen: http://www.vgregion.se/nyheter/nyhetslista/vastra-gotalandsregionen-satsar-stort-pa-kollektivtrafik-och-bostader-i-sverigeforhandlingen/

www.sverigeförhandlingen.se

Senast uppdaterad: 2020-04-06 15:36