Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

IVO-kritik mot regionens vård av äldre

Publicerad: Uppdaterad:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot landets regioner i hur vården av äldre på kommunala särskilda boenden har hanterats under coronapandemin.

I Västra Götaland ansvarar regionen för den medicinska vården på boendena genom bland annat läkare från primärvården. IVO kritiserar regionen inom fyra områden:

  • Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
  • Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

– Vi ser allvarligt på detta och är medvetna om bristerna och arbete pågår sedan tidigare för att rätta till de rister som IVO påtalar, säger Marga Brisman, chef patientsäkerhet Västra Götalandsregionen.

Primärvården i fokus

I Västra Götaland har flera verksamheter inom primärvården granskats under perioden mars – juni. Både privata och offentliga vårdcentraler kritiseras.

– När det gäller de fyra områdena som Ivo kritiserar så är det viktigt att påpeka att i en övervägande majoritet av fallen har allt fungerat. Våra läkare har kämpat på föredömligt genom hela pandemin. Vi ser däremot allvarligt på de fall där brister har funnits, säger Monica Radeberg, samordnande chefläkare Närhälsan.

Inom Närhälsan har det sedan pandemins början varit tydligt att prioritera och avsätta tid för läkarstödet till boendena där bland annat ett vägledningsdokument tidigt skickades ut. Kunskapsläget kring Covid-19 var i början begränsat, men har successivt blivit bättre och idag finns det god kännedom om hur sjukdomen ter sig och vilka behandlingar som finns.

– Vi ska noga gå igenom det material som IVO delgivit oss i sin tillsyn och får återkomma när vi har fått hela bilden klar för oss, säger Monica Radeberg.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-11-24 17:26