Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hur är läget med de kraschade datorerna?

Publicerad:

Av VGR:s omkring 56 000 datorer är det 17 000 stationära datorer som på senare tid berörts av att hårddiskarna kraschats. Mycket har skrivits i medierna och nu undrar många hur det går och hur verksamheterna påverkas.

Just nu kraschar omkring 100 datorer dagligen och takten har minskat jämfört med de senaste veckorna. Hårddisktillgången är god och genom snabba byten är situationen nära normal – alltså att leverantören hinner byta hårddisk inom avtalade 24 timmar efter felanmälan.

Maria Skoglöf, avdelningschef på VGR IT, har varit VGR:s ansikte utåt i medierna och är väl insatt i problematiken.

Vad är det som egentligen orsakar datorkrascherna?

– Hårddiskarna kraschar på grund av överbelastning som beror på hur just den här modellen hanterar en viss typ av data i en särskild sektion av hårddisken.

Varför eskalerade problemen härom veckan?
– Vi vet inte ännu vad som förorsakade det. Vi felsöker tillsammans med leverantör.

Hur många datorer har åtgärdats?
– Vi har hunnit byta ut cirka 5 000 hårddiskar.

Kommer ni att byta alla hårddiskar på den aktuella datormodellen?
Vi har träffat tillverkaren HP och leverantören Atea och kommit överens att byta hårddisk på samtliga datorer som inte är åtgärdade. Vi håller på att färdigställa en plan för proaktiv hantering med sikte på att det arbetet ska vara klart under första kvartalet nästa år.

Vilket ansvar kommer ni att utkräva av tillverkaren och leverantören?
Det viktigaste just nu är att åtgärda datorerna så att verksamheterna fungerar normalt och att våra medarbetares arbetssituation förbättras. Så snart vi har en normal situation igen kommer vi att ta upp ansvarsfrågan med HP och Atea.

Upphandlings- och avtalsfrågor

Lars Loftäng, avdelningschef för Koncerninköp, har också figurerat i media när det handlat om upphandling och avtal.

Hur såg kravspecifikationen ut?
– Den utgick från behovet av en stationär dator med liten formfaktor, som motsvarade VGR:s behov.

Är detta maskiner som används 24/7 och är de i så fall dimensionerade för det?
– De används utifrån verksamhetsbehov, men kan användas 24/7 och är dimensionerade för det.

Vad är avtalstiden och värdet på avtalet?
– Avtalsperioden är från 1 juni 2015 till 31 maj 2020 med möjlighet till förlängning maximalt ytterligare 12 månader. Värdet är cirka 170 miljoner per år.

Vilka krav på underhåll och garantiåtagande har vi på leverantören?

– Nyttjandetid för stationär dator är 4 år. Samtliga produkter omfattas av på-platsen-garanti under hela dess nyttjandetid. Garantitjänsten omfattar maskinvara, systemprogramvara, arbete, resor vid arbete, material, transport av material, tekniska uppdateringar, rättelse av systemprogramvara, återställning till funktionellt skick, funktionskontroll, avrapportering till systemstöd, samt i förekommande fall omhändertagande och återvinning av hårdvara och emballage.

– Garantiåtgärd, i normalfallet, skall ske första arbetsdagen efter felanmälan, måndag till fredag helgfri vardag 07:00-17:00. Alltså i praktiken inom 24 timmar.

Publicerad: