Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Från regionstyrelsen 9 februari

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021. Regionstyrelsen antog också förslaget om remisstvång till neuropsykiatriska utredningar och fastställde regionalt program för stärkt innovationskraft.

Beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021  

Regionstyrelsen har godkänt Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021.  

Pandemin covid-19 fortsätter att ha en stark påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter. Styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som påverkar både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Det pågår därför en omprövning, anpassning och förändring av planerade verksamheter för att hantera situationen. I planeringen ingår att säkra akutvård, covidvård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter.  

Regionstyrelsen föreslår att nämnder och styrelser inte behöver återställa de ekonomiska underskotten under 2021. De ekonomiska konsekvenserna kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats. Det beräknade resultatet är 474 miljoner kronor.

  
VGR och Region Halland har satt ramarna inför EU:s nya strukturfonder  

Regionstyrelsen har fastställt förslaget till "Program för europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 Västsverige”.  
De övergripande målsättningarna för det regionala programmet för Västsverige är att öka innovationskraften, stärka små och medelstora företags möjligheter för hållbar tillväxt samt bidra till utvecklingen av en cirkulär hållbar tillväxt. Programmet har som mål att främja grön omställning och digitalisering genom integrerade insatser i samtliga insatsområden.  

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör fristående vårdtjänst 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fattar beslut om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst i Västra Götalandsregionen (VGR). Remisskravet innebär att patienten behöver en remiss från läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.

Efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har ökat, vilket har öppnat för privata enskilda vårdgivare att ingå ramavtal med olika regioner. I Västra Götaland har det uppstått problem av olika slag för patienter som utretts utan att utredningen initierats via remiss från specialistvården.  

Ett remisskrav bedöms vara positivt för patienterna eftersom de som utreds då ingår i en vårdprocess med medicinsk bedömning, utredning med likvärdiga kvalitetskrav, en tydlig mottagare av utredningsresultatet och att det finns en utsedd ansvarig för insatser efter utredning.  
Det finns en risk att det inledningsvis kan bli längre väntetider till utredning genom att alla patienter går via den offentliga specialistpsykiatrin för att få remiss. För att minska risken för detta kan VGR nyttja sina egna avtal med privata vårdgivare.  

Flera andra regioner i Sverige har infört remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst.  

Förslaget går vidare till regionfullmäktige för beslut. 

 

Alla beslut i korthet


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-02 12:59