Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 2 mars

Publicerad:

Vid sitt sammanträde den 2 mars beslutade regionstyrelsen bland annat om mål för miljö och social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Mål för miljö och social hållbarhet 2030

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter. Målen utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag. Tillsammans samlar de VGR:s ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet.

Målen ska bidra till goda livsvillkor och hälsa för varje människa samt hållbart nyttjande av planetens resurser - en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland och globalt.

De tre övergripande målen för social hållbarhet är:

  • God hälsa och välbefinnande
  • Jämlikhet och lika rättigheter
  • Tillit, trygghet och delaktighet

De övergripande miljömålen för VGR:s verksamheter 2030 är att:

  • VGR:s produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria
  • VGR:s direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % och de indirekta växthusgasutsläppen har minskat med 50 %
  • VGR nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden

Ett långsiktigt mål är att VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser år 2045.

Målen är nedbrutna i ett antal delmål.

Sammanträdets handlingar

Alla beslut i korthet

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-03-02 11:47