Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Från regionstyrelsen 18 januari

Publicerad: Uppdaterad:

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att förlänga satsningen på vårdnära servicetjänster för att avlasta vården. Vidare beslutade regionstyrelsen att handla upp ett hyresavtal för ett nytt Regionens hus i Vänersborg, att anpassa lokalerna vid Dalslands sjukhus till Campus Dalsland, att beställa en ny färja till Dyrön och Åstol och att fortsätta forskningssamverkan med SOM-institutet.

Fortsatt satsning på vårdnära service ska avlasta vården

Regionstyrelsen förlänger satsningen på vårdnära servicetjänster till och med 30 september.

Vårdnära servicetjänster är ett sätt att bidra till återhämtning för sjukhusens personal och att förbättra bemanningssituationen vid sjukhusen. Det kan handla om patientnära dagligt städ, slutstädning av vårdplats på vårdavdelning, av undersökningsrum på akutmottagning och av ambulans, stöd vid måltider och stöd inom materialförsörjning och patienttransporter. Insatsen är tidsbegränsad.

Bemanningssituationen på vårdavdelningar och akutmottagningar är för närvarande svår med hög belastning och sjukfrånvaro bland personalen. Koncernkontoret bedömer därför att insatsen med vårdnära servicetjänster bör fortsätta till hösten 2022, som ett sätt att förbättra bemanningssituationen vid sjukhusen. Kostnaden beräknas till 57 miljoner kronor. 

Regionstyrelsen beslutade i april att finansiera en tillfällig satsning av vårdnära servicetjänster. Syftet var att avlasta vårdens medarbetare och att ge möjlighet till återhämtning i verksamheter som haft en förhöjd arbetsbelastning under en längre tid på grund av pandemin. 128 personer har anställts av Regionservice för att arbeta inom vårdnära service vid sjukhusen under perioden. Många av dessa medarbetare kommer från branscher som på grund av pandemin drabbats av kraftigt minskad verksamhet.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade anteckning till protokollet.

 

Västra Götalandsregionen startar upphandling av ett nytt Regionens hus i Vänersborg

Regionstyrelsen har beslutat att påbörja upphandling av ett hyresavtal för ett nytt Regionens hus i Vänersborg. Nya Regionens hus ska placeras centralt i Vänersborg med fyra till sju minuters gångavstånd från resecentrum vilket underlättar arbetsresor till och från Vänersborg. Inflyttning beräknas ske under 2025–2026.

Ett nytt Regionens hus ska ha en god arbetsmiljö och ge möjlighet till bättre samarbete och effektivare möten och konferenser. Det befäster också Vänersborg som en av tre orter för Västra Götalandsregionens ledningsfunktioner. De andra är Göteborg och Skövde.

Drygt 500 medarbetare från tolv verksamheter på sju adresser samlas i det nya huset i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

De verksamheter som berörs i Vänersborg är regionstyrelsen, Koncernkontoret, Regionservice, Närhälsan, Regionhälsan, Västfastigheter, Folkhögskoleförvaltningen, Förvaltningen för kulturutveckling, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Västtrafik. I Uddevalla berörs även Koncernkontoret. 

I upphandlingen kommer VGR att värdera bland annat hyra, lokalisering, miljö, arkitektur, flexibilitet och klimat. Lokalerna ska vara moderna och ändamålsenliga. Det kan bli aktuellt med en befintlig byggnad som anpassas efter VGR:s krav eller nybyggda lokaler. Den totala kostnaden beräknas bli något lägre än idag tack vare färre lokalytor och lägre kostnader för service och IT.

Nästa steg i arbetet är att starta upphandlingsprocessen samtidigt som förberedelsearbetet ska påbörjas.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet och lämnade anteckning till protokollet.

 

Dalslands sjukhus i Bäckefors anpassas för Campus Dalsland

Regionstyrelsen ser positivt på att fastighetsnämnden tillsammans med Bengtsfors kommun går vidare med den planerade ombyggnationen av lokaler vid Dalslands sjukhus i Bäckefors för att etablera Campus Dalsland.

Vid sjukhuset finns tomma lokaler. Koncernkontoret gör bedömningen att lokalerna behöver rustas upp, renoveras och omställas för att bli uthyrningsbara. Kostnaden beräknas till 11 miljoner kronor.

Campus Dalsland är en långsiktig utbildningssatsning för att bygga kompetens och skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden. Campus Dalsland ska öka utbudet av eftergymnasial utbildning i Dalsland och ge invånarna tillgång till högre studier. 

Utbildningarna ska i huvudsak ha eftergymnasial nivå. Det kan vara yrkeshögskoleutbildningar, högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, kompetens-/vidareutbildning, uppdragsutbildning, samt FoU-samverkan. Studierna genomförs huvudsakligen på plats på campus, genom så kallad distribuerad utbildning via digital länk från respektive utbildningsanordnare.

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och värmländska Årjäng. Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade förra året om drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av Campus Dalsland. 

 

Ny färja till Dyrön och Åstol ska ge plats för ambulans

Regionstyrelsen ger Västtrafik i uppdrag att beställa en ny större färja till Dyrön och Åstol som har plats för en ambulans. Detta efter ett initiativärende från Grönblå Samverkan.

Invånarna på Dyrön och Åstol står inte utan ambulanssjukvård. Brådskande ambulanstransporter utförs med helikopter. Men på den nuvarande färjan till Åstol och Dyrön får inte ambulanser plats, sedan nya och större ambulanser tagits i bruk. Lösningen, i dagsläget, är att personalen ställer ambulansen i Rönnäng på fastlandet och tar med sig bår och utrustning på färjan. Hos patienten gör de sedan en medicinsk bedömning och, om det behövs, kontaktar de räddningstjänsten som transporterar patienten till färjan.

Regionstyrelsen menar att även Åstol och Dyrön bör ha ordinarie ambulanstransporter direkt till öarna likt övriga delar av Västra Götaland för en jämlik vård och ökad trygghet.

 

Fortsatt forskningssamverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOM-institutet

Västra Götalandsregionen och Institutet för samhälle, opinion och media (SOM-institutet) vid Göteborgs universitet fortsätter att samverka kring forskning om utvecklingen i Västra Götaland ur ett invånarperspektiv. Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtal om fortsatt forskningssamverkan och avsätter totalt 9,8 miljoner kronor under perioden 2022 - 2026.

Västra Götalandsregionen har, sedan 1998, haft ett avtal om forskningssamverkan med SOM-institutet vid Göteborgs universitet för att följa invånarnas syn på sina liv, på samhälle och samhällsservice och på samhällsutvecklingen generellt.

Den årliga västsvenska SOM-undersökningen bygger på en enkätundersökning som varje höst skickas ut till 6 000 personer i Västra Götaland. Undersökningarna är viktiga för att få ett bra och kontinuerligt underlag för uppföljningen av visionen för Västra Götaland - Det goda livet och övriga centrala måldokument.

Alla beslut i korthet

Handlingar till sammanträdet

 


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-01-20 10:09