Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förlossningsvården under sommaren i VGR

Publicerad: Uppdaterad:
Ann-Sofi Lodin samtalar med barnmorskor på förlossningsavdelningen på NÄL den 22 augusti.

Under sommaren har situationen i förlossningsvården legat högt upp på medias dagordning i hela Sverige och söndagen den 20 augusti genomfördes också protestmarscher runt om i landet, bland annat i Göteborg och Vänersborg. Hur har det egentligen sett ut i juni och juli på Västra Götalandsregionens fyra förlossningssjukhus?

– Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb och förvaltningarna arbetar hårt med att skapa förutsättningar för en bra arbetssituation. Samtidigt är det lätt att sätta sig in i den oro som blivande föräldrar känner för att inte få plats på förlossning och BB när det är dags och vi vet också att medarbetare vittnar om ansträngande arbetspass och underbemanning. Att patientsäkerhet och arbetsmiljö går hand i hand, det måste vi alltid vara medvetna om, säger personaldirektör Marina Olsson.

Sammantaget bedömer tjänsteman i beredskap att Västra Götalandsregionens förlossningsvård fungerat med de åtgärder som respektive förvaltning gjort. Regiondirektör Ann-Sofi Lodins bedömning är att förlossningsvården har fungerat väl tack vare mycket god samverkan, planering och ansträngningar från medarbetarna.
– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som bidragit till detta, säger Ann-Sofi Lodin.

Här är en bild över sommaren och det skiljer något mellan sjukhusen:

NU-sjukvården har haft en ansträngd bemanningssituation, något som ytterligare förvärrats av sjukskrivna barnmorskor. Medarbetaren har ställt upp för varandra och vissa har tagit extrapass för att täcka upp. Under juni och juli har NU-sjukvården hänvisat 27 födande till andra sjukhus i VGR. Förra året hänvisades elva. Några enstaka har hänvisats till annat län, primärt Karlstad.

På SÄS har tre födande hänvisats till annat sjukhus inom VGR och ytterst få förlossningspatienter har hänvisats till en annan klinik. En födande har hänvisats till sjukhus utanför VGR. Noggrann planering och samarbete inom kvinnokliniken inför sommaren, flera barnmorskestudenter som har haft tjänstgöring på kliniken, sommaravtal med extra ersättning för förskjuten semester och extra arbetspass är några anledningar till att SÄS klarat sommaren.

På SU, Sveriges största förlossningsklinik, finns de förlossnings- och BB-rum som behövs i nuläget. Patientsäkerheten är god och det jobbas för att förbättra arbetsmiljön på flera sätt, inte minst för barnmorskorna. Under juni och juli har SU hänvisat tre födande till andra sjukhus i VGR och åtta till Varberg. (Hänvisningar till SU på grund av förlossning före 28 graviditetsveckor syns inte i statistiken.) Beläggningsgraden på de tre förlossningsavdelningarna har varit hög, bland annat eftersom SU - så långt det är möjligt -låter nyförlösta som ska gå på tidig hemgång stanna kvar på sitt förlossningsrum tills de går hem.

På SkaS har situationen varit bättre än förra sommaren: inga stängda platser, ingen överbeläggning. De fem som hänvisats till andra sjukhus i länet har blivit det eftersom förlossning skulle ske före graviditetsvecka 32, vilket är gränsen för omhändertagande vid Skaraborgs Sjukhus. Tidig planering, tre semesterperioder, förstärkning med barnläkare för att hantera barnläkarundersökningar och BB-vård i hemmet, ökad bemanning av undersköterskor och lojal personal som ställer upp är några av förklaringarna.

Bedömning av läget per sjukhus har gjorts av verksamhetschefer och vårdenhetschefer inom respektive sjukhus förlossningsenheter.


Publicerad: