Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Felaktiga diagnosregistreringar upptäckta vid granskning

29 vårdcentraler av 204 har granskats efter politiskt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen gällande diagnosregistrering.

En del av Västra Götalandsregionens ersättning till vårdcentralerna bygger på en metod kopplat till vilka diagnoser patienterna har. Genom metoden Adjusted Clinical Groups (ACG)värderas patientens tillstånd – "vårdtyngden" – och patienter med komplexa sjukdomar ger därmed en högre ersättning. Cirka 40 procent av ersättningen som vårdcentralerna får baseras på vårdtyngden.

29 vårdcentraler av 204 har granskats efter politiskt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen gällande diagnosregistrering.Vårdcentralerna valdes utifrån vilka som hade de störstaökningarna i ACG-poäng mellan januari och december 2017 samt de som hade enskilda dagar med stora mängder registrerade diagnoser.

Oberoende konsulter har granskat 4 600 journaler för att se om det finns ett rimligt underlag för de diagnoser man registrerat. I granskningens sammanfattning framgår att:

- 13 av vårdcentralerna bedöms (medvetet) ha höjt enhetens ACG-poäng genom irrelevant diagnosregistrering och kan därmed ha erhållit högre ersättning.

- 9 enheter bedöms att möjligen ha gjort detsamma

- 7 enheter bedöms i huvudsak inte ha (medvetet) ökat antalet diagnoser och av dessa har 3 enheter arbetat helt korrekt.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin säger i en kommentar: - Det är bra att verksamheten granskas så att vi själva upptäcker brister som vi kan åtgärda och lära oss av men resultatet är mycket tråkigt. De rutiner och anvisningar för hanteringen av patientersättning som finns ska följas. Det innebär nu att de vårdcentraler som gjort fel måste åtgärda sina rutiner för registrering tillsammans med förvaltningsledningen.

Frågor från patienter

Patienter som vill läsa sina journaler kan göra det via 1177 eller genom kontakt med sin privata vårdcentral. Hur man gör för att få ändringar gjorda i sin journal framgår här: https://www.ivo.se/for-privatpersoner/ansokan-om-journalforstoring/

Senast uppdaterad: 2020-04-06 15:36