Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ett fall av mässling konstaterat i Göteborg

Ett fall av mässling har konstaterats i Göteborg hos en ovaccinerad vuxen person, där smittan har skett utomlands. Det finns en viss risk för att personer ute i samhället kan ha blivit smittade. De kan då insjukna fram till och med den 4 maj, som läget är idag. Men detta datum kan komma att ändras om fler fall inträffar. De flesta svenskar är dock vaccinerade, vilket gör att sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige idag.

– När mässling upptäcks hos en person görs smittspårning vilket innebär att man kartlägger de kontakter som den sjuka personen har haft, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg. De som blivit exponerade för smitta kan erbjudas behandling, som kan innebära förebyggande vaccination eller immunglobulin om det behövs.

De personer som kontaktas får rådet att de ska vara uppmärksamma på tecken på mässling, till exempel hög feber och utslag. Den som är orolig för att ha blivit smittad kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp med att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård. Eftersom mässling är så smittsamt ska man alltid först kontakta sjukvården via telefon, i stället för att åka direkt till en mottagning. Det innebär att smittspridning kan undvikas.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom. I många länder i Europa pågår mässlingsutbrott. Mässling är en luftburen smitta, men smittar bara personer som inte haft mässling, eller de som inte är vaccinerade.

De flesta som är födda efter 1980 är vaccinerade i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. De som är födda före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn.

Aktuell information om mässlingsfallet finns också på Smittskydds hemsida: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/fall-av-massling-i-goteborg/


 

Fakta om mässling

  • De som har haft mässling har ett livslångt skydd.
  • De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling antingen via vaccination eller genomgången sjukdom.
  • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet.
  • Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
  • Den som är osäker på sitt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral.
  • 1177 Vårdguiden kan svara på frågor om symtom på mässling på telefonnummer 1177
  • Läs mer om mässling här https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/infektioner/infektioner-pa-huden/massling/
Senast uppdaterad: 2020-04-06 15:36