Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut om budget 2021 – men debatten senareläggs

Publicerad: Uppdaterad:

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni togs beslut om budget för Västra Götalandsregionen för nästa år. Budgeten antogs utan den sedvanliga debatten då fullmäktige beslutade att denna istället ska genomföras i november. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen är omöjliga att avgöra idag.

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till regionens verksamheter.

Den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen som antagit namnet den GrönBlå Samverkan, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, presenterade ett gemensamt budgetförslag för regionen för år 2021. Även Sverigedemokraterna och Demokraterna presenterade var sina budgetförslag. Däremot avstod Socialdemokraterna och Vänsterpartiet från att presentera budgetförslag. Partierna menade att konsekvenserna av coronakrisen gör de ekonomiska förutsättningarna för nästa år i dagsläget omöjliga att avgöra.

Socialdemokraterna föreslog att beslut om budget ska tas på regionfullmäktiges möte i november. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer till detta möte att presentera budgetförslag och ville därför att debatten om budget också hålls på novembermötet. Övriga partier stöttade förslaget och debatten och nytt budgetbeslut kommer att ske vid sammanträdet i höst.

Partierna som presenterat budgetförslag ville trots beslutet om att flytta debatten till hösten ta beslut om budget nu i juni för att ge regionens verksamheter en grov fingervisning inför nästa år. Så efter votering vann det GrönBlå budgetförslaget majoritet. I samband med beslutet förklarade företrädare för de GrönBlå att ett kompletterande budgetförslag kommer att presenteras i november när de ekonomiska förutsättningarna är tydligare. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Gruppledarna i den GrönBlå Samverkan skriver i budgetens inledning:

”Vi vet ganska väl vad det kostar att finansiera en god hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen under en treårsperiod i ett normalläge. Det råder också en samstämmighet om vilka reformer vi har framför oss, exempelvis omställningen och digitaliseringen i vården samt att vi måste minska väntetider och öka produktiviteten i sjukvården. Det handlar också om insatser för en positiv och hållbar samhällsutveckling för att bidra till ett robust Västra Götaland som är redo att möta framtida utmaningar. Det arbetet måste fortsätta och vara långsiktigt. Samtidigt finns det många lärdomar att dra av effekterna av pandemin som kommer att vara värdefulla att ta med sig vad gäller hälso- och sjukvården, vikten av digitalisering och det fortsatta arbetet med klimatutmaningen.”

I den GrönBlå budgeten finns ingen skattehöjning utan skattesatsen ska vara oförändrad 11,48 per skattekrona. Budgeten visar ett minusresultat på 600 miljoner kronor för 2021. Partierna menar att pandemin kan definieras som synnerliga skäl enligt kommunallagen för att presentera en budget där inte intäkterna överstiger kostnaderna. Flera stora investeringar planeras och därför fastställs summan för investeringar för 2021 till 6 300 miljoner kronor och för år 2022 och 2023 till 6 100 miljoner. Det totala regionbidraget till alla verksamheter är för 2021 drygt 57,6 miljarder kronor.

Partierna står fast vid de två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot, som även angavs i årets budget. Dessa är hållbar, innovativ och kreativ region samt tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård. I budgeten finns också nio utmaningar utpekade med elva prioriterade mål för planperioden. Vidare framhåller partierna 17 fokusområden som är en form av uppdrag till nämnder och förvaltningar för 2021.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-03-02 11:58