Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 12 januari 2021

1. Svar angående IVO:s tillsyn av Västra Götalandsregionens ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till personer med covid-19 som bor på särskilt boende 

Vården har klarat arbetet under covid-19 pandemin bra och den personal som arbetat med patienter och boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har gjort ett gott arbete och en stor samhällsinsats. Det skriver Västra Götalandsregionen (VGR) i sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av den kritik som IVO riktat mot covid-vården till äldre som bor på särskilda boenden.  

IVO har granskat VGR:s ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. I granskningen fick VGR kritik på flera punkter. Bland annat menar IVO att äldre som bor på särskilda boenden inte har fått vård och behandling utifrån den enskildes behov, och att äldre och deras närstående inte har fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling.  

VGR delar inte IVO:s generella slutsatser i granskningen. VGR skriver att det finns enstaka fall där information och delaktighet hanterats bristfälligt och att detta är allvarligt, men att det inte går att generalisera utifrån dessa enstaka fall.  

IVO:s granskning visar också att vårdens journalföring behöver förbättras. VGR delar den bedömningen och har därför vidtagit åtgärder på flera områden.  

VGR har tillsatt en extern granskning av hela pandemiarbetet. IVO:s granskning kommer att användas som ett underlag för lärande och för att säkerställa att den vård som VGR bedriver och ansvarar för utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter och utförs med högsta kvalitet och patientsäkerhet. 

Förslag till beslut: 

  1. Regionstyrelsen översänder upprättat svar till inspektionen för vård och omsorg som svar på den aktuella granskningen. 
  2. Regionstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Beslut: Enligt förslag 


Senast uppdaterad: 2021-01-12 11:10