Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 10 mars 2020

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden (ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1 

Motion om mottagning för våldtagna

Carina Örgård (V) med flera vill i en motion att en specialistmottagning för personer utsatta för våldtäkt inrättas.

Beslut: enligt förslag om avslag

 

Ärende 2

Motion om psykiatrisk förvaltning

Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit att utreda möjligheten att koncentrera all specialistpsykiatrisk vård under en förvaltning.

Beslut: enligt förslag om besvarad

Regionstyrelsens beslutsärenden

 

Ärende 3

PCB-sanering på Skaraborgs sjukhus Skövde

Skaraborgs Sjukhus Skövde måste enligt lagkrav saneras från all förekomst av PCB senast den 31 december 2022. Saneringen har genomförts i etapper.

Regionstyrelsen beslutar att saneringen ska genomföras inom 204,8 miljoner kronor (löpande pris) och att det finansieras inom ramen för ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

 

Ärende 4

Svar på granskningsrapport om styrning

Revisorskollegiet har granskat styrningen av arbetet med Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Kollegiet menar att den nu kommande fasen av breddinförande och faktiskt genomförande av omställningen behöver mötas av en uppdaterad styrning på politisk nivå och på förvaltningsnivå.

Beslut: enligt förslag som bland annat innebär att utveckla en tydligare målstyrning.

 

Ärende 5 

Slopa karensavdraget i sjukförsäkringen under Coronautbrottet

Vänsterpartiet la ett yrkande under sammanträdet om att anställda i Västra Götalandsregionen under Coronautbrottet ska ersättas med sjuklön första sjukdagen och att nämnder och styrelser ska få ersättning för detta.

Beslut: avslag på yrkandet.

 

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-12-02 12:43