Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2020-11-30--12-01

Publicerad: Uppdaterad:

Sammanträdet avslutat klockan 20.59

 

Följ mötet via webb-tv eller webbradio (även teckentolkat)

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

 

Plats: Digitalt

Tid: Måndag 30 november kl. 09:30 (Budgetdebatten startar kl. 13.00)

 Tisdag 1 december kl. 09.30

Handlingar till sammanträdet

Inledande formalia (måndag 09.40) 

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (måndag 09.42) 

Nyvalda

Länsstyrelsen har utsett Anna Österström (S) Sätila, Angela Fast Torstensson (M) Öjersjö, Ralf Dahlgren (SD) Gråbo och Evalena Öman (V) Hällekis till nya ledamöter i regionfullmäktige.

Vidare har länsstyrelsen utsett Lena Schoulz (S) Ulricehamn, Håkan Andersson (S) Kinna, Ingvar Svensson (S) Västra Frölunda, Oskar Ahlman (M) Lerum, Alexander Christiansson (SD) Gråbo och Egon Frid (V) Vara till nya ersättare i regionfullmäktige.

Avsägelser

Ove Berlin (SD) Skara, Christer Hätting (SD) Askim och Bo Bergsten (KD) Götene har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige

2. Frågestund (Måndag 11.00) 

Det har kommit in 6 frågor till dagens sammanträde:

1. Matz Dovstrand (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om intyg över utförd vaccinering mot covid-19.

2. Eva Olofsson (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om läkarstödet till personer på särskilda boenden för äldre.

3. Håkan Linnarsson (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande
Jonas Andersson (L) om vården av äldre under pandemin.

4. Louise Jeppsson (V) frågar ordförande i Västtrafik AB Peter Hermansson (M) om trängseln i kollektivtrafiken.

5. Ulla Nathorst Westfelt (D) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om individuell medicinsk bedömning av läkare.

6. Ulla Carlson (V) frågar psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) om vuxenpsykiatrin i Fyrbodal.

et har kommit in 6 frågor till dagens sammanträde:1.Matz Dovstrand (SD)frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförandeJonas Andersson (L)om intyg över utförd vaccinering mot covid-19.2.Eva Olofsson (V) frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L)omläkarstödet till personer på särskilda boenden för äldre.3.Håkan Linnarsson (S) frågarhälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförandeJonas Andersson (L)omvården av äldre under pandemin.4.LouiseJeppsson (V) frågar ordförande i Västtrafik AB Peter Hermansson (M) om trängseln i kollektivtrafiken. 5.Ulla Nathorst Westfelt(D) frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L)om individuell medicinsk bedöming av läkare.6.Ulla Carlson (V)frågar psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C)omvuxenpsykiatrin i Fyrbodal.Det har kommit in 6 frågor till dagens sammanträde:1.Matz Dovstrand (SD)frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförandeJonas Andersson (L)om intyg över utförd vaccinering mot covid-19.2.Eva Olofsson (V) frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L)omläkarstödet till personer på särskilda boenden för äldre.3.Håkan Linnarsson (S) frågarhälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförandeJonas Andersson (L)omvården av äldre under pandemin.4.LouiseJeppsson (V) frågar ordförande i Västtrafik AB Peter Hermansson (M) om trängseln i kollektivtrafiken. 5.Ulla Nathorst Westfelt(D) frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L)om individuell medicinsk bedöming av läkare.6.Ulla Carlson (V)frågar psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C)omvuxenpsykiatrin i Fyrbodal.

Det har kommit in 6 frågor till dagens sammanträde:1.Matz Dovstrand (SD)frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförandeJonas Andersson (L)om intyg över utförd vaccinering mot covid-19.2.Eva Olofsson (V) frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L)omläkarstödet till personer på särskilda boenden för äldre.3.Håkan Linnarsson (S) frågarhälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförandeJonas Andersson (L)omvården av äldre under pandemin.4.LouiseJeppsson (V) frågar ordförande i Västtrafik AB Peter Hermansson (M) om trängseln i kollektivtrafiken. 5.Ulla Nathorst Westfelt(D) frågar hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L)om individuell medicinsk bedöming av läkare.
Ulla Carlson (V)frågar psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C)omvuxenpsykiatrin i Fyrbodal.

3. Interpellation av Carina Örgård (V) om stärkt vård för unga vuxna i hela Västra Götalandsregionen (bordlagd RF 22/9) (Måndag 11.30) 

4. Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om blivande och nyblivna mammors ensamhet i coronatider (Måndag 12.00) 

5. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om regionen är redo för att massvaccinera sina invånare

Interpellationen bordläggs.

6. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om att införa användandet av yt-nyckeltal inom Närhälsans verksamheter

Interpellationen bordläggs. 

7. Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om nedskärningar av patientnära nettoårsarbetare på sjukhus

Interpellationen dras tillbaka av Heikki Klaavuniemi. 

13.00 Priser och stipendiat

Regionfullmäktige delade ut årets Folkhälsopris, Parasportstipendium och Människorättsstipendium digitalt till mottagarna. 

Parasportstipendium 2020

Västra Götalandsregionen utlyser årligen Parasportstipendium för att synliggöra idrott som en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha ett mer innehållsrikt liv. Stipendiesumman på 150 000 kronor delas i år ut till sju olika stipendiater.

 • Isabelle Fredholm från Nossebro tävlar i paradressyr.
 • Marika Vaihinger från Trollhättan tävlar i pararodd.
 • Anja Händén från Brämhult tävlar i bordtennis.
 • Julia Johansson från Göteborg tävlar i handboll.
 • Västra Frölunda IF, fotboll med inriktning rörelsenedsättning.
 • Göteborgs Curlingklubb, rullstolcurling.
 • Christoffer Andersson från Mölndals CK som är ledare för paracykel.

Se mer information på särskild hemsida

Människorättsstipendium 2020

Beredningen för mänskliga rättigheter utlyser varje år ett människorättsstipendium på 100 000 kronor för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna gott arbete. Stipendiet kan delas ut till verksamheter, grupper eller personer som är verksamma och bosatta i Västra Götalands län och som genom sitt arbete främjar mänskliga rättigheter.

Människorättsstipendiet på 100 000 kronor tilldelas Antidiskrimineringsbyrån Väst (före detta Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering). Byråns mål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.

Se mer information på särskild hemsida 

Folkhälsopris 2020

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet utlyser varje år ett folkhälsopris på 50000 kronor. Syftet med folkhälsopriset är att uppmärksamma och uppmuntra nyskapande och inspirerande metoder, åtgärder eller personer som på ett positivt sätt bidragit till arbetet för social hållbarhet och jämlik hälsa i Västra Götaland.

Folkhälsopriset på 50 000 kronor delas av Rosenlundsstödet och Gullspångs IF samt deras tränare Matilda Fröjd.  Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg. Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.

Se mer information på särskild hemsida

8. Budget 2021 för Västra Götalandsregionen (20.30)

Efter 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2021 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Beslut om budget för 2021 togs redan i juni i år. Men på grund av osäkerheten om de ekonomiska effekterna till följd av Coronapandemin var planeringsförutsättningarna mycket svåra. De styrande partierna i Grönblå samverkan , vars budget regionfullmäktige röstade fram i juni, presenterar nu en kompletteringsbudget.  Även övriga partier presenterade egna budgetförslag eller kompletteringsbudgetar.

Regionfullmäktige beslutade att ställa sig bakom de Grönblå:s (M, C, KD, L och MP) budgetförslag. Budgeten fokuserar på att hantera uppskjuten vård då vårdköerna förlängts under pandemin. Partierna ser budgeten som en projektbudget där projektet att korta väntetiderna till vården inleds redan i år, den 1 november 2020. Det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans.".

I budgeten framgår vidare att den så kallade vårdskulden beräknas i Västra Götaland till 13 000 operationer och 10 000 besök. Kostnaderna för att åtgärda detta bedöms till cirka 650 miljoner kronor, vilket i huvudsak baseras på medelkostnaden för operationer genomförda på de offentligt drivna sjukhusen. För att klara vårdgarantins mål förutsätts att de tillgänglighetssatsningar som beslutades i budget för 2020 och 2021 genomförs. För att minska vårdköerna avsätter partierna i budgeten 670 miljoner kronor. Kostnader och underskott som uppstått i sjukvården under 2020 på grund av pandemin ingår inte i budgeten utan kommer att hanteras i Västra  Götalandsregionens bokslut och därmed inte drabba sjukhusen i form av ökade underskott i deras egna kapital.

Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Regionbidragen till verksamheterna är i budgeten på närmare 57,8 miljarder kronor varav drygt 44 miljarder går till hälso- och sjukvården. Regionutveckling tilldelas närmare 7,7 miljarder, regiongemensamma verksamheter drygt 5,6 miljarder och serviceverksamheter drygt 357 miljoner kronor.

Budgeten innehåller två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot.

 • Hållbar, innovativ och kreativ region
 • Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag. 

9. Delårsrapport augusti 2020 för Västra Götalandsregionen (20.33)

2020 har präglats av pandemin. Sjukvården har ställts om för att möta smittspridning och ett förändrat vårdbehov. Kollektivtrafiken ser ett dramatiskt förändrat resmönster och intäktstapp. Resandet minskade som mest med cirka 40 procent och intäkterna beräknas bli cirka 1 100 miljoner kronor lägre än budget. Pandemin har också inneburit en kraftig ökning av arbetslösheten, och restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har haft stor påverkan på kulturutövandet. Belastningen på slutenvården var som högst i början av maj för att sedan successivt minska till en relativt låg nivå efter sommaren. Koncernens resultat till och med augusti uppgår till 1 161 miljoner kronor. Resultatet har på flera sätt påverkats av pandemin, dels genom förändringar i kostnader och intäkter i verksamheterna, dels genom de satsningar som staten har gjort för att kompensera för pandemins konsekvenser. Koncernens prognos för helåret är positiv med 600 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med tidigare bedömningar och de viktigaste förklaringarna är att skatteunderlagsprognosen har förändrats och att staten fattat beslut om nya statsbidrag.

Förslag till beslut:

 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2020 för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att göra en samlad bedömning av pandemins ekonomiska konsekvenser och innan bokslutet för 2020 fastställs besluta om fördelning av kvarvarande och tillkommande statsbidrag samt att i övrigt vidta åtgärder av ekonomisk karaktär.
 3. Regionfullmäktige beslutar att covid-vården ska exkluderas i beräkningen av ersättningstaken till sjukhusen.
 4. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att i samband med regionstyrelsens samlade bedömning hantera de formella skrivningar där styrelser och nämnder uppmärksammar regionstyrelsen och regionfullmäktige på svårigheten att klara sin budget under rådande omständigheter.
 5. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att hantera även Folktandvårdens hemställan om behov av finansiella lättnader i samband med regionstyrelsens samlade bedömning.

Beslut: enligt förslag.

10. Svar till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ekonomiska konsekvenser till följd av uppskjutet införande av gemensamma priser vid regionens sjukhus (enhetligt DRG-pris) (20.34)

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus(SÄS)önskar ett förtydligande från regionfullmäktige angående ekonomiska konsekvenser till följd av uppskjutet införande av gemensamma priser vid regionens sjukhus (enhetligt DRG-pris).

 

Förslag till beslut:

1. Regionfullmäktige noterar informationen om att Södra Älvsborgs Sjukhus kan få svårigheter att hantera de ekonomiska konsekvenser som följer av det uppskjutna införandet av gemensamma priser vid regionens sjukhus (enhetligt DRG-pris) och därmed riskerar ett ekonomiskt underskott under 2021.

2. Regionfullmäktige översänder tjänsteutlåtandet som svar på Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus önskan om ett förtydligande av hantering av ekonomiska konsekvenser till följd av uppskjutet införande av gemensamma priser vid regionens sjukhus.

 

Beslut: enligt förslag.

11. Justerad patientavgift för personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda (20.35) 

I Västra Götalandsregionen blir personer med uppehållstillstånd som ännu inte är folkbokförda självbetalande för vårdkostnader under handläggningstiden av folkbokföringsansökan hos Skatteverket. Mot uppvisande av intyg från Skatteverket kan vårdkostnaderna avskrivas i efterhand. Detta uppfylls sällan och i och med att personerna saknar möjligheter att betala kostnaderna leder det till svårigheter för individen att etablera sig i landet samt problem för vårdverksamheter i form av administration och utebliven ersättning.

 

Förslag till beslut:

 1. Personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgift som folkbokförda invånare.
 2. Patientavgiften gäller från 1 januari 2021.

 

Beslut: enligt förslag.

12. Införande av avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralen för alla över 65 år (20.50) 

Beslut: Ärendet återremitterades. 

13. Avgiftsfria besök för gravida utan remiss eller vårdhänvisning från mödravårdscentral (20.51) 

Kvinnosjukvårdens organisation ser olika ut i VGR. Gravida med akut uppkomna besvär söker till olika mottagningar på tider när mödravården är stängd. Detta beroende på hur långt graviditeten är fortskriden, och beroende på hur kvinnosjukvården är ordnad där man bor. Under senare delen av graviditeten, från och med graviditetsvecka 18-20, hänvisas kvinnorna till förlossningsavdelning eller akutmottagning för gravida om sådan finns.

 

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar:

 1. Att akuta och planerade besök för gravida, som föranleds av graviditetskomplikationer i senare delen av graviditeten (från och med graviditetsvecka 18), på annan mottagning än mödravården ska vara avgiftsfria.
 2. Att avgiftsfriheten träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Beslut: enligt förslag.

14. Subvention av glutenfria livsmedel till patienter under 16 år ersätts med ett kontantbidrag (20.53)

Koncernkontoret föreslår att ett kontantbidrag införs till personer under 16 år för att täcka merkostnaden vid glutenfri kost. Förslaget innebär att patienter med celiaki

(glutenintolerans) samt övriga diagnosgrupper som idag omfattas av förordningen (2002:687), fortsättningsvis erhåller ett kontantbidrag och får köpa sina livsmedel i butik. Kontantbidraget beräknas utifrån Konsumentverkets merkostnadsberäkning för glutenfri kost och justeras automatiskt utifrån dessa beräkningar när uppdatering sker. Upphandling och distribution hem till patient av glutenfria livsmedel upphör i Västra Götalandsregionen (VGR).

 

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att subvention av glutenfri kost till patienter under 16 år upphör och ersätts med kontantbidrag från och med 1 mars 2021.

 

Beslut: enligt förslag.

15.Uppdrag och finansiering Gröna Rehab (20.54) 

Grön rehabilitering är en del av det som benämns naturunderstödd rehabilitering som leds av ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam. Naturunderstödd rehabilitering är ofta placerad på gård, i trädgård eller liknande grön miljö. Inom ramen för det som ofta benämns som grön rehabilitering finns också naturunderstödd aktivitet. Båda formerna finns inom VGR.

 

Förslag till beslut: 

 1. Regionfullmäktige beslutar att beställar-/uppdragsansvaret för Gröna
  Rehab överförs från personalutskottet till Nämnden för Hälsan och
  Stressmedicin från och med 1 januari 2022.
 2. Regionfullmäktige beslutar att överföra verksamheten Gröna Rehab från Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin från och med 1 januari 2022.
 3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att göra en teknisk justering i koncernens flerårsplan för 2022 genom att 4,16 miljoner kronor förs från regionstyrelsen/personalutskottet till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin.

 

Beslut: enligt förslag. 

16. Överlämnande av befogenhet för Marstrandsfärjan (20.56)

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Kungälvs kommun har under året diskuterat hur båttrafiken med Marstrandsfärjan ska organiseras och utföras då nu gällande avtal löper ut vid årsskiftet 2020. Det alternativ parterna ser som mest lämpligt att gå vidare med innebär att VGR överlämnar befogenhet till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende Marstrandsfärjan.

 

VGR kan alltså efter regionfullmäktiges beslut överlämna befogenheten till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende Marstrandsfärjan. Kommunen kan därefter välja att utföra trafiken i egen regi eller handla upp trafiken.

 

Förslag till beslut:
1. Regionfullmäktige överlämnar befogenhet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön.
2. Överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med möjlighet till förlängning.

 

Beslut: enligt förslag.

17. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (20.57) 

Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när de lämnades in till regionfullmäktige årligen redovisas. Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 31 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 58 motioner.

 

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner läggs till handlingarna.

 

Beslut: enligt förslag.

18. Motion av Ralf Dahlgren (SD) och Matz Dovstrand (SD) om säkerheten på våra akutmottagningar och vårdplatser

Beslut: Motionen bordläggs. 

19. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att utveckla folkhögskolorna

Beslut: Motionen bordläggs. 

20. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om att förhindra IS-terroristers återvändande

Beslut: Motionen bordläggs. 

21. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Martin Johansson (SD) om restriktioner av gratis tolktjänst

Beslut: Motionen bordläggs. 

22. Motion av Hannyah Jörtoft (SD) om att låta naturbruksstyrelsen besluta vilka gymnasieutbildningar som lämpligast erbjuds på vilket naturbruksgymnasium

Beslut: Motionen bordläggs. 

23. Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

Beslut: Motionen bordläggs. 

24. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om neutral klädsel

Beslut: Motionen bordläggs. 

25. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om upphandling av biobränsle till flyget

Beslut: Motionen bordläggs. 

26. Motion av Janette Olsson (S) med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen

Beslut: Motionen bordläggs. 

27. Motion av Andreas Hektor (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om minskad administration med hjälp av IT

Beslut: Motionen bordläggs. 

28. Anmälan av inkomna motioner (20.58) 

Till sammanträdet har nio nya motioner inkommit.

 1. Motion av Johanna Johansson (SD) om dubbelförskrivning av hjälpmedel till barn och unga.
 2. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) om regional samverkan.
 3. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Anders Strand (SD) om att slå samman förvaltningarna för Naturbruk och Folkhögskolor
 4. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att införa remisstvång till psykiatrin
 5. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää om att upphandla vårdbolag som fyller regionens operationssalar
 6. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen
 7. Motion av Ulla Nathorst-Westfelt (D) med flera om inrättande av äldremottagningar inom primärvården
 8. Motion av Ulla Nathorst-Westfelt (D) om inrättande av digitalt kunskapscentrum för äldrehälsovård
 9. Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om Lysekilsbanans framtid

29. Anmälningsärenden (20.58)

Noterade att inga inkommit. 

30. Valärenden (Tisdag 09.35) 

Ersättare i regionstyrelsen

 1. Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.
 2. Krister Andersson (S) Fritsla och Tina Ehn (MP) Hunnebostrand utses till ersättare i regionstyrelsen för tiden till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Ledamot i arvodesberedningen

 1. Regionfullmäktige godkänner Sven Olssons avsägelse.
 2. Platsen som ledamot i arvodesberedningen blir vakant tills vidare.

Ledamot och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

 1. Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.
 2. Nicklas Attefjord (MP) Öckerö utses till ledamot i hälso-och sjukvårdsstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022.
 3. Nicklas Attefjord utses under samma tid till 1:e vice ordförande.

Ledamot och vice ordförande i södra patientnämnden

 1. Mats Tolfsson (S) Borås utses till ledamot i södra patientnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.
 2. Mats Tolfsson utses under samma tid till vice ordförande i södra patientnämnden.

Ersättare i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

 1. Regionfullmäktige godkänner Daniel Brandts avsägelse.
 2. Platsen som ersättare för Socialdemokraterna blir vakant tills vidare.

Ersättare i västra hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. Regionfullmäktige godkänner avsägelserna.
 2. Amanda Brown Stjärnå (M) Mölndal utses till ledamot i västra hälso-och sjukvårdsnämnden för tiden till och med den 1 januari 2021.
 3. Karin Olsson (M) Partille, Göran Hermansson (S) Hjälteby och Madeleine Libren (S) Lilla Edet utses under samma tid till ersättare i västra hälso-och sjukvårdsnämnden.

Ledamot i östra hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. Regionfullmäktige godkänner Hannyah Jörtofts avsägelse.
 2. Ersättare Magnus Harjapää (SD) Grästorp utses till ledamot i östra hälso-och sjukvårdsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.
 3. Jonas Larsson (SD) Falköping utses under samma tid till ersättare.

Ledamot i tandvårdsstyrelsen

 1. Regionfullmäktige godkänner Florentina Pecis avsägelse.
 2. Florentina Peci (S) Trollhättan utses till ledamot i tandvårdsstyrelsen för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ersättare i miljönämnden

 1. Regionfullmäktige godkänner Mathilda Ohlssons avsägelse.
 2. Tomas Karlsson (M) Billdal utses till ersättare i miljönämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i fastighetsnämnden

 1. Regionfullmäktige godkänner Micael Emilssons avsägelse.
 2. Väinö Östhult (S) Borås utses till ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i servicenämnden

 1. Regionfullmäktige godkänner Ove Berlins avsägelse.
 2. Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Vänersborg utses till ledamot i servicenämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i naturbruksstyrelsen

 1. Regionfullmäktige godkänner Viktor Sunds avsägelse.
 2. Sandra Eliasson (C) Bollebygd utses till ersättare i naturbruksstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i styrelsen för Närhälsan

 1. Regionfullmäktige godkänner att ersättaren Lucas Henriksson får behålla sin plats som ersättare i styrelsen för Närhälsan till och med 31 december 2022.

Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

 1. Peter Rosholm (S) Bollebygd utses till ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för tiden till och med den 31 december 2022.
 2. Peter Rosholm utses under samma tid till vice ordförande.

Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus

 1. Regionfullmäktige godkänner Bo Bergstens avsägelse.
 2. Maria Bruckshaw (KD) Falköping utses till ledamot i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i Samordningsförbundet Insjöriket

 1. Regionfullmäktige godkänner Angela Fast Torstenssons avsägelse
 2. Kent Lagrell (M) Öckerö utses till ledamot i Samordningsförbundet Insjöriket för tiden från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg

 1. Anette Karlsson (M) Mariestad utses till ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ledamot i beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen

 1. Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.
 2. Tina Ehn (MP) Hunnebostrand utses till ledamot i beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i styrelsen för Regionteater Väst AB

 1. Regionfullmäktige godkänner Sven Olssons avsägelse.
 2. Platsen som ledamot i styrelsen för Regionteater Väst blir vakant tills vidare.

Nämndeman i Kammarrätten i Göteborg

 1. Arash Charkhizadeh (M) Göteborg utses till nämndeman i Kammarrätten i Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023

Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige

Följande personer utses till nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige för tiden till och med den 31 december 2023

 1. Billy Kaldemark (S) Kungälv
 2. Kaj Näsman (S), Sollebrunn
 3. Jacob Ceder (S) Vänersborg
 4. Lars Jonasson (S) Göteborg
 5. Dzevida Ramic (S) Hisings Backa
 6. Catharina Örtendahl Rylid (M) Ulricehamn
 7. Peter Forsling (M) Göteborg
 8. Britt-Marie Johansson (M) Trollhättan
 9. Henrik Sjöstrand (M) Brännö
 10. Anna Silvén (SD) Göteborg
 11. Sara Farre (V) Göteborg
 12. Johanna Kristensson (V) Partille
 13. Lena Jansson (V) Varekil
 14. Michael Johansson (C) Vårgårda
 15. Tina Haglund (C) Tranemo
 16. Ann Malmberg (KD) Uddevalla
 17. Gunnel Adler (MP) Alingsås
 18. Arad Aslrousta (MP) Mölndal
 19. Tina Hill (L) Lerum
 20. Vakant (SD)

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg

Följande personer utses till nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023.

 1. Erik Nilsson (S) Göteborg
 2. Lena Nilsson (S) Trollhättan
 3. Ulrika Månsson (S) Stenkullen från och med den 1 januari 2021
 4. Rufus Rydh (M) Göteborg
 5. Henrik Brandel (L) Göteborg
 6. Vakant (SD)
 7. Vakant (MP)
 8. Vakant (C)

Ledamot i Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg

 1. Regionfullmäktige godkänner Leo Welters avsägelse.
 2. Anette Larsson (SD) Falköping nomineras till ledamot i Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023.

Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan

 1. Regionfullmäktige godkänner Michael Karlssons avsägelse.
 2. Per Erik Norlin (S) Ed utses till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond

 1. Willy Kiela (S) Göteborg och Roland Norlén (C) Västra Frölunda utses som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond för tiden till och med den 31 december 2021.

Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands Museum

 1. Regionfullmäktige godkänner Göran Olofssons avsägelse.
 2. Platsen som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands Museum blir vakant tills vidare.

 


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-07-27 06:50