Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 2020-11-02 - 03

Publicerad: Uppdaterad:

Sammanträdet inställt

 

Följ mötet via webb-tv eller webbradio

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås
Tid: Måndag 2 november kl.10.00
       Tisdag 3 november kl 10.00

Handlingarna till sammanträdet

Föredragningslista

Inledande formalia

•    Mötets öppnande
•    Upprop
•    Val av justerare
•    Justeringsdatum

Beslutsärenden

 

1.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige 

 

2.   Frågestund

 

3.   Budget 2021 för Västra Götalandsregionen 

 

4.   Delårsrapport augusti 2020 Västra Götalandsregionen 

 

5.   Svar till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ekonomiska konsekvenser till följd av uppskjutet införande av gemensamma priser vid regionens sjukhus (enhetligt DRG-pris)

 

6.   Justerad patientavgift för personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda

 

7.   Införande av avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralen för alla över 65 år

 

8.   Överlämnande av befogenhet för Marstrandsfärjan 

 

9.   Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

 

10. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att utveckla folkhögskolorna 

 

11. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om att förhindra IS-terroristers återvändande

 

12. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Martin Johansson (SD) om restriktioner av gratis tolktjänst

 

13. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om upphandling av biobränsle till flyget

 

14. Motion av Janette Olsson (S) med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen

 

15. Anmälan av inkomna motioner

 

16. Anmälningsärenden

 

Valärenden

 1. Ersättare i regionstyrelsen 
 2. Ersättare i Patientnämnden i Göteborg
 3. Ledamot och vice ordförande i södra patientnämnden 
 4. Ledamot och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 5. Ersättare i västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 6. Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 
 7. Ledamot i servicenämnden 
 8. Ersättare i fastighetsnämnden 
 9. Ersättare i naturbruksstyrelsen 
 10. Ledamot i beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen
 11. Ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg
 12. Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg 
 13. Nämndeman i Kammarrätten i Göteborg 
 14. Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige 
 15. Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond 

Annika Tännström (M) Ordförande
 
Tänk på miljön
Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)
 

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-10-27 13:21